Hitta serienumret eller IMEI på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om var du hittar iOS-enhetens serienummer, IMEI/MEID, CDN och ICCID.

Innan du börjar

 • Du hittar dessa nummer på flera platser, till exempel i menyn Inställningar, på den fysiska enheten, i iTunes och på originalförpackningen.
 • När du kontaktar Apple för support kan du använda serienumret eller IMEI/MEID-numret för att identifiera din iOS-enhet.

Kontrollera först här

Gå till Inställningar > Allmänt > Om och leta efter enhetens serienummer, IMEI/MEID och ICCID. Om du vill klistra in den här informationen i Apples registrerings- eller supportformulär håller du numret intryckt och kopierar det.

Om du fortfarande inte hittar numret du behöver beskrivs metoder för att hitta det nedan.

iPhone

På dessa enheter finns serienumret i menyn Inställningar och IMEI/MEID på SIM-facket. Om du behöver support men inte hittar menyn Inställningar kan du använda IMEI/MEID istället för serienumret:

 • iPhone 7
 • iPhone 7 Plus
 • iPhone 6s
 • iPhone 6s Plus

På dessa enheter finns serienumret i menyn Inställningar och IMEI/MEID (MEID är de första 14 siffrorna i IMEI) på baksidan. Om du behöver support men inte hittar menyn Inställningar kan du använda IMEI/MEID istället för serienumret:

 • iPhone 6
 • iPhone 6 Plus
 • iPhone SE
 • iPhone 5s
 • iPhone 5c
 • iPhone 5

På dessa enheter finns serienumret och IMEI/MEID på SIM-facket:

 • iPhone 3G
 • iPhone 3GS
 • iPhone 4 (GSM-modellen)
 • iPhone 4s

Om du har en originalversion av iPhone hittar du serienumret och IMEI ingraverat på baksidan.

iPad och iPod touch

Du hittar serienumret till din iPad Pro, iPad eller iPod touch på baksidan av enheten. På en iPad (Cellular-modell) anges även IMEI där. MEID är de första 14 tecknen i IMEI-numret.

iTunes

Du hittar även enhetens serienummer i iTunes:

 1. Anslut iOS-enheten till datorn.
 2. Om iTunes inte startar automatiskt kan du öppna det.
 3. Hitta enheten. Visa informationen genom att klicka på fliken Sammanfattning. 
 4. Med en iPhone kan du klicka på Telefonnummer för att visa IMEI/MEID och ICCID. Med en iPad (Cellular-modell) kan du klicka på Serienummer för att visa CDN, IMEI/MEID och ICCID. 

Om du vill klistra in den här informationen i Apples registrerings- eller supportformulär klickar du på Redigera > Kopiera serienummer. 

Om du inte har tillgång till enheten

Om du har kvar enhetens originalförpackning hittar du serienummer och IMEI/MEID vid streckkoden.

Du kan även prova att använda iTunes på datorn:

 1. På en Mac-dator går du till iTunes > Inställningar. På en dator går du till Redigera > Inställningar.
 2. Klicka på fliken Enheter.
 3. Visa serienumret genom att hålla pekaren över en säkerhetskopia av iOS-enheten. IMEI/MEID och CDN för din iPhone eller iPad (Cellular-modell) visas även.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: