Få hjälp med batteriet till din bärbara Mac-dator

Läs om hur du optimerar batteritiden i din Mac-dator, åtgärdar batteriproblem och beställer service.

Optimera batteritiden

Batteritiden i den bärbara datorn beror på datorkonfigurationen och hur du använder datorn. Här är några inställningar och steg du kan använda dig av för att få datorbatteriet att räcka längre.

Se batteriinställningarna

Fönstret Batteri under Systeminställningar har inställningar du kan använda för att öka batteritiden i din bärbara Mac-dator. Öppna Batteriinställningar genom att gå till Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Batteri eller Strömsparare och välj fliken Batteri. 

Batterialternativ på fönstret Batteri i Systeminställningar

Exemplet ovan kommer från macOS Big Sur. Vissa funktioner som Automatiskt grafikbyte och Power Nap är inte tillgängliga på alla bärbara Mac-datorer eller versioner av macOS.

Få längsta möjliga batteritid genom att använda följande inställningar:

 • Aktivera ”Tona ned skärmen något under batteridrift”. Inställningen innebär att Mac-datorn justerar bildskärmens ljusstyrka till 75 % när du drar ut datorns strömkontakt.
 • Aktivera ”Aktivera Power Nap under batteridrift”. Inställningen innebär att Mac-datorn inte kontrollerar din e-post eller söker efter iCloud-uppdateringar i viloläge, vilket ger mer tid i vänteläge.
 • Aktivera ”Optimera videoströmning under batteridrift”. Inställningen innebär att HDR-video (utökat dynamiskt omfång) spelas i SDR-format (standardomfång) under batteridrift, vilket drar mindre ström.
 • Aktivera ”Automatiskt grafikbyte”. Inställningen innebär att MacBook Pro-modeller som har flera grafikprocessorer kan växla mellan dem för att maximera batteritiden.

Justera bildskärmens ljusstyrka

Bildskärmens ljusstyrka justeras automatiskt som standard för att spara ström. Om du stänger av automatisk ljusstyrka bör du slå på det igen senare för att spara batteritid. Du kan ställa in ljusstyrkan automatiskt genom att gå till Apple-menyn  > Systeminställningar. Klicka på Bildskärmar och aktivera ”Justera ljusstyrka automatiskt”. Läs hur du justerar ljusstyrkan manuellt.

Kontrollera batterihälsan

Du kan kontrollera skicket på batteriet i Batteriinställningar eller batteriets statusmeny:

 • I macOS Big Sur ska du välja Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Batteri, välja Batteri i sidofältet och därefter klicka på Batterihälsa.
 • I macOS Catalina eller tidigare ska du hålla ned Option-tangenten och klicka på batterisymbolen i menyraden för att visa batteriets statusmeny.

En av följande statusindikatorer visas:

 • Normal: Batteriet fungerar normalt. 
 • Service rekommenderas: Batteriet kan inte laddas lika mycket som när det var nytt eller fungerar inte som det ska. Du kan fortsätta använda din Mac utan risk, men du bör ta Mac-datorn till en Apple Store eller en Apple-auktoriserad tjänsteleverantör för att få batteriet kontrollerat.

Få service för ditt batteri genom att kontakta Apple.

I tidigare versioner av macOS kan batteristatusen visas som Byt ut snart, Byt ut nu eller Batteriservice om batteriet inte kan laddas som när det var nytt eller behöver service. Om batteriets försämrade laddningskapacitet påverkar din användning ska du få batteriet kontrollerat hos en Apple Store eller en Apple-auktoriserad tjänsteleverantör.

Vissa program från tredje part kan rapportera om batteriets hälsa. Dessa data kan dock vara felaktiga och är inte ett pålitligt tecken på att systemets körtid har minskat. Det är säkrast att förlita sig på den information som visas i batterihälsomenyn, som beskrivs ovan.  

Felsöka batterifel

Se hur du kan kontrollera maskinvaran, ta reda på vilka appar eller funktioner som bidrar till hög strömförbrukning och åtgärda laddningsproblem.

Kör diagnostikprogrammet

Ett bra ställe att börja när du felsöker problem med batteriet är de inbyggda diagnostikfunktionerna i din bärbara Mac-dator. Läs hur du använder Apple Diagnostics på Mac-datorn.

Om du inte hittar några problem med Apple Diagnostics läser du vidare för mer information om att felsöka ditt batteri.

Se batteriets statusmeny

Batteriets statusmeny visar hur mycket laddning batteriet har och om det för tillfället laddas. Menyn finns till höger i menyraden:

Menyrad med öppen batterimeny i macOS Big Sur

Batteriets statusmeny visar även om bildskärmen eller några program har hög strömförbrukning. Fundera även över att stänga program som finns i listan för att spara batteriström.

Använder du optimerad batteriladdning i macOS Big Sur visas ytterligare information när Mac-datorn är ansluten till strömnätet, som till exempel om laddningen har pausats eller om batteriet är fulladdat. Om laddningen har pausats och du behöver ha Mac-datorn fulladdad snart ska du klicka på Ladda till fullt nu.

Åtgärda laddningsproblem

Få hjälp med andra problem, som om Mac-datorn inte känner igen en strömadapter eller inte laddar till 100 %.

Om din Mac inte laddas

Kontrollera att datorns nätadapter har rätt wattal. En strömadapter med lägre wattal än vad systemet behöver kanske inte laddar datorn korrekt. Är du inte säker på vilken nätadapter du ska använda med din dator ska du läsa hur du hittar rätt nätadapter och sladd för din bärbara Mac-dator.

Du kan läsa mer om vad du kan göra om din USB-C-nätadapter inte laddar din bärbara Mac-dator. Om problemet kvarstår ska du stänga av Mac-datorn, stänga bildskärmen i 30 sekunder och därefter försöka ladda på nytt. Om du har en Intel-baserad Mac-dator ska du istället nollställa datorns SMC.

Om din Mac-datorn inte laddas till 100 %

Om du använder optimerad batteriladdning i macOS Big Sur eller använder macOS Catalina eller tidigare kan det ibland hända att batteriet inte visas som fulladdat (100 %) i macOS, även om strömadaptern har varit ansluten under en längre tidsperiod. Detta är normalt och hjälper till med att förlänga batteriets livslängd. 

Service för batteriet i din bärbara Mac-dator

MacBook-, MacBook Air- och MacBook Pro-datorer med inbyggda batterier bör endast få batterier utbytta av en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik. Om du försöker byta ut ett inbyggt batteri på egen hand kan det skada utrustningen och sådana skador omfattas inte av garantin.

Vissa äldre bärbara Mac-datorer har uttagbara batterier som du kan byta ut själv. Kontakta en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik om du vill ha hjälp med service för ett löstagbart batteri.

Garantiinformation om batterier

Apples begränsade ettårsgaranti omfattar utbyte av defekta batterier. Om du har köpt en AppleCare Protection Plan till din bärbara Mac-dator ersätter Apple batteriet till den bärbara datorn utan avgift om det har kvar mindre än 80 procent av den ursprungliga kapaciteten. Om du inte har rätt till service kan du ersätta batteriet mot en avgift. 

Batterier i bärbara Mac-datorer

MacBook-, MacBook Air- och MacBook Pro-datorer levereras med litiumpolymerbatterier som ger maximal batteritid i kompakt format. Det är bra att lära sig lite vanlig terminologi för batterier för att få en bättre förståelse för batteriteknik och batteritid:

 • Cykelantal: Batterier förväntas fungera i ett visst antal cykler. Det här värdet representerar summan av alla hela och delvisa urladdningscykler under batteriets livslängd. Du kan läsa mer om cykelantalet för din dator i Fastställa cykler för bärbara Mac-datorers batterier.
 • Full laddning: Mäts i mAh (milliamperetimmar) och motsvarar den laddning som batteriet kan lagra minus energin som krävs för att stänga av enheten. Det här värdet minskar i takt med att batteriet tar slut på grund av användning och åldrande.
 • Kvarvarande laddningskapacitet: Det här värdet representerar den aktuella mängd laddning som finns kvar i batteriet mätt i mAh. Om du använder datorn utan att den är ansluten till nätström minskar värdet i takt med att strömmen laddas ur från batteriet.
 • Defekt: Batterier anses vara defekta om de slutar fungera på grund av defekter i material eller utförande, eller på grund av tillverkningsfel. Defekta batterier omfattas av Apples ettåriga begränsade garanti och utökade serviceavtal.
 • Belastning: Mängden aktivitet som utförs av en eller flera åtgärder. Vissa strömintensiva processer belastar batteriet mer och resultatet blir minskad driftstid per laddning.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: