Få hjälp med batteriet till din bärbara Mac-dator

Läs om hur du optimerar batteritiden i din bärbara Mac-dator, åtgärdar batteriproblem och beställer service.

Optimera batteritiden

Batteritiden i den bärbara datorn beror på datorkonfigurationen och hur du använder datorn. Här är några inställningar och steg du kan använda dig av för att få datorbatteriet att räcka längre.

Kontrollera batteriinställningarna

Fönstret Batteri under Systeminställningar har inställningar du kan använda för att öka batteritiden i din bärbara Mac-dator. Öppna Batteriinställningar genom att gå till Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Batteri eller Strömsparare och välja Batteri i sidofältet. 

Batterialternativ på fönstret Batteri i Systeminställningar

Exemplet ovan kommer från macOS Monterey. Vissa funktioner som Automatiskt grafikbyte och Power Nap är inte tillgängliga på alla bärbara Mac-datorer eller versioner av macOS.

Få längsta möjliga batteritid genom att använda följande inställningar:

  • Aktivera ”Tona ned skärmen något under batteridrift”. Inställningen innebär att Mac-datorn justerar bildskärmens ljusstyrka till 75 % när du drar ut datorns strömkontakt.
  • Stäng av ”Aktivera Power Nap under batteridrift”. Inställningen innebär att Mac-datorn inte kontrollerar din e-post eller söker efter iCloud-uppdateringar i viloläge, vilket ger mer tid i vänteläge.
  • Aktivera ”Automatiskt grafikbyte”. Inställningen innebär att MacBook Pro-modeller som har flera grafikprocessorer kan växla mellan dem för att maximera batteritiden.
  • Aktivera Strömsparläge. Den här inställningen minskar energianvändningen för att öka batteritiden.

Justera bildskärmens ljusstyrka

Bildskärmens ljusstyrka justeras automatiskt som standard för att spara ström. Om du stänger av automatisk ljusstyrka bör du slå på det igen senare för att spara batteritid. Du kan ställa in ljusstyrkan automatiskt genom att gå till Apple-menyn  > Systeminställningar. Klicka på Bildskärmar och aktivera ”Justera ljusstyrka automatiskt”. Läs hur du justerar ljusstyrkan manuellt.

Kontrollera batterihälsan

Du kan kontrollera skicket på batteriet i Batteriinställningar eller batteriets statusmeny:

  • I macOS Big Sur ska du välja Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Batteri, välja Batteri i sidofältet och därefter klicka på Batterihälsa.
  • I macOS Catalina eller tidigare ska du hålla ned Option-tangenten och klicka på batterisymbolen i menyraden för att visa batteriets statusmeny.

En av följande statusindikatorer visas:

  • Normal: Batteriet fungerar normalt. 
  • Service rekommenderas: Batteriet kan inte laddas lika mycket som när det var nytt eller fungerar inte som det ska. Du kan fortsätta använda din Mac utan risk, men du bör ta Mac-datorn till en Apple Store-butik eller till en auktoriserad Apple-servicepartner för att få batteriet kontrollerat.

För att få service av batteriet kontaktar du Apple.

Om batteriet håller mindre laddning än när det var nytt eller behöver service, kan batteristatusen visa Byt ut snart, Byt ut nu eller Kontrollera batteriet i tidigare versioner av macOS. Om batteriets försämrade laddningskapacitet påverkar din användning ska du få batteriet kontrollerat i en Apple Store-butik eller hos en auktoriserad Apple-servicepartner.

Vissa appar från tredje part kan rapportera om batteriets hälsa. Dessa data kan dock vara felaktiga och är inte ett pålitligt tecken på att systemets drifttid har minskat. Det är säkrast att förlita sig på den information som visas i batterihälsomenyn, som beskrivs ovan.  

Felsöka batterifel

Lär dig att kontrollera hårdvaran och identifiera appar eller funktioner som bidrar till hög strömförbrukning.

Kör diagnostikprogrammet

Felsök batteriet med den inbyggda diagnostiken som finns i din Mac. Läs hur du använder Apple Diagnostics på Mac-datorn.

Se batteriets statusmeny

Batteriets statusmeny visar hur mycket laddning batteriet har och om det för tillfället laddas. Menyn finns till höger i menyraden.

Menyrad med öppen batterimeny i macOS

Batteriets statusmeny visar även om bildskärmen eller några program har hög strömförbrukning. Fundera även över att stänga program som finns i listan för att spara batteriström.

Om du använder optimerad batteriladdning i macOS Big Sur eller senare visas ytterligare information när Mac-datorn är ansluten till elnätet, till exempel om laddningen har pausats eller när batteriet blir fulladdat. Om laddningen har pausats och du behöver ha Mac-datorn fulladdad snart ska du klicka på Ladda till fullt nu.

     


Åtgärda laddningsproblem

Få hjälp med andra problem, som om Mac-datorn inte känner igen en strömadapter eller inte laddar till 100 %.

Om din Mac inte laddas

Kontrollera att datorns nätadapter har rätt wattal. En strömadapter med lägre wattal än vad systemet behöver kanske inte laddar datorn korrekt. Om du inte är säker på vilken nätadapter du ska använda med din dator läser du om att identifiera din Mac-strömadapter.

Behöver du mer hjälp läser du om vad du gör om den bärbara Mac-datorn inte laddas med usb-C-strömadaptern eller om din MagSafe-kabel eller -strömadapter inte fungerar. Om problemet kvarstår ska du stänga av Mac-datorn, stänga bildskärmen i 30 sekunder och därefter försöka ladda på nytt. Om du har en Intel-baserad Mac-dator ska du istället nollställa datorns SMC.

Om Mac-datorn inte laddas till 100 %

Om du använder optimerad batteriladdning i macOS Big Sur eller senare, eller använder macOS Catalina eller tidigare kan det ibland hända att batteriet inte visas som fulladdat (100 %) i macOS, även om strömadaptern har varit ansluten under en längre tidsperiod. Detta är normalt och hjälper till med att förlänga batteriets livslängd.

Läs om hur du återupptar laddningen om batteriladdningen är pausad och din Mac behöver vara fulladdad tidigare.

Serva batteriet i din bärbara Mac-dator

Endast en auktoriserad Apple-servicepartner, en Apple Store-butik eller ett oberoende serviceställe som använder äkta Apple-delar bör byta ut batterier på MacBook-, MacBook Air- och MacBook Pro-datorer med inbyggda batterier. Reparationer som utförs av outbildade personer eller med oäkta Apple-delar kan skada utrustningen och sådan skada täcks inte av garantin. Äkta Apple-delar finns även tillgängliga för reparationer utanför garantin genom självbetjäningsreparation.

Vissa äldre bärbara Mac-datorer har uttagbara batterier som du kan byta ut själv. Kontakta en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik om du vill ha hjälp med service för ett löstagbart batteri.

Oberoende serviceställen har tillgång till äkta Apple-delar, verktyg, utbildning, servicehandböcker, diagnostik och resurser. Reparationer av oberoende serviceställen omfattas inte av Apples garanti eller AppleCare-planer, men kan omfattas av leverantörens egen reparationsgaranti. Självbetjäningsreparation ger tillgång till äkta Apple-delar, verktyg och reparationshandböcker så att kunder som har erfarenhet av komplexiteten i att reparera elektroniska enheter kan utföra sina egna reparationer utanför garantin. Självbetjäningsreparation är för närvarande tillgänglig i USA för specifika modeller av Mac-datorer som lanserades 2020 eller senare. Visa reparationshandböcker och beställ delar till berättigade modeller genom att öppna sidan Självbetjäningsreparation.

Förstå batteriets garantiinformation

Apples begränsade ettårsgaranti omfattar utbyte av defekta batterier. Om du har köpt en AppleCare Protection Plan till din bärbara Mac-dator ersätter Apple batteriet till den bärbara datorn utan avgift om det har kvar mindre än 80 procent av den ursprungliga kapaciteten. Om du inte har rätt till service kan du byta ut batteriet mot en avgift. 

     


Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: