Om batterier till bärbara Mac-datorer

Läs om hur du optimerar batteritiden i din Mac-dator, åtgärdar batteriproblem och får service.

Batterier i bärbara Mac-datorer

MacBook-, MacBook Air- och MacBook Pro-datorer levereras med litiumpolymerbatterier som ger maximal batteritid på kompakt utrymme. Det är bra att lära sig lite vanlig terminologi för batterier för att få en bättre förståelse för batteriteknik och batteritid.

 • Cykelantal: Batterier förväntas fungera i ett visst antal cykler. Det här värdet representerar summan av alla hela och delvisa urladdningscykler under batteriets livslängd. Du kan läsa mer om cykelantalet för din dator i Fastställa cykler för bärbara Mac-dators batterier.
 • Full laddning: Mäts i mAh (milliamperetimmar) och är laddningen batteriet kan lagra minus energin som krävs för att stänga av enheten. Det här värdet minskar i takt med att batteriet försämras på grund av användning och åldrande.
 • Kvarvarande laddningskapacitet: Det här värdet representerar den aktuella mängd laddning som batteriet har kvar, mätt i mAh. Om du använder datorn utan att den är ansluten till nätström minskar värdet i takt med att strömmen laddas ur från batteriet.
 • Förbrukat: Sådana delar som försämras med tiden då de interna komponenterna används brukar kallas förbrukningsdelar. Batterier anses vara förbrukningsdelar på grund av sina kemiska beståndsdelar, vilka med tiden långsamt förlorar sin förmåga att behålla laddningen. Om antalet cykler för ett batteri överskrider den förväntade gränsen anses batteriet förbrukat.
 • Defekt: Batterier anses vara defekta om de slutar fungera på grund av defekter i material eller utförande, eller på grund av tillverkningsfel. Defekta batterier omfattas av Apples ettåriga begränsade garanti och utökade serviceavtal.
 • Belastning: Mängden aktivitet som utförs av en eller flera åtgärder. Vissa strömintensiva processer belastar batteriet mer och resultatet blir minskad driftstid per laddning.

Ställa in Mac-datorn för första gången

När du ställer in Mac-datorn för första gången kan vissa aktiviteter – såsom att ställa in Mail och Bilder, hämta filer från iCloud och indexera filerna med Spotlight—kräva mer batteri än vad Mac-datorn kräver vid allmänt bruk. 

Om du har stora mängder data som ska föras över via wifi, kan det ta några dagar för Mac-datorn att slutföra inställningsprocessen. Under tiden är det bäst att låta datorn vara ansluten till en strömkälla. När inställningen är klar kommer batteritiden att återspegla de normala åtgärder som du utför på din Mac.

Batteriets statusmeny

Det vanligaste sättet att kontrollera batteriets status är via dess statusmeny. Den visar hur mycket laddning batteriet har och om det för tillfället laddas. Den visar också om eventuella appar använder en betydande mängd energi så att du om du vill kan stänga dessa appar för att spara på batteriet.

Menyn finns till höger i menyraden:

Du kan visa batteriets hälsa genom att hålla ner alternativtangenten och klicka på batterisymbolen: 

En av följande statusindikatorer visas:

 • Normal: Batteriet fungerar normalt. 
 • Byt ut snart: Det fungerar fortfarande normalt men kan inte laddas lika mycket som när det var nytt. Du bör se över batteriets hälsa genom att kontrollera batteriets statusmeny periodvis.
 • Byt ut nu: Det fungerar fortfarande normalt men kan inte laddas tillnärmelsevis lika mycket som när det var nytt. Du kan fortsätta använda datorn säkert, men om den sänkta laddningskapaciteten påverkar upplevelsen bör du ta den till en Apple Store-butik eller Apple-auktoriserad servicepartner.
 • Kontrollera batteriet: Batteriet fungerar inte normalt. Det är säkert att använda Mac-datorn när den är ansluten till en lämplig strömadapter, men du bör ta den till en Apple Store-butik eller Apple-auktoriserad servicepartner så snart som möjligt.

Vissa program från tredje part kan rapportera om batteriets hälsa. Dessa data kan dock vara felaktiga och är inte ett pålitligt tecken på att systemets körtid har minskat. Det är säkrast att förlita sig på den information som visas i batterihälsomenyn, som beskrivs ovan.  

Optimera batteritiden

Batteritiden i den bärbara datorn beror på datorkonfigurationen och hur du använder datorn. Här följer några tips på inställningar och åtgärder du kan vidta för att få ut det mesta av batteriet i MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro.

Strömsparare i Systeminställningar

I panelen Strömsparare i Systeminställningar finns det alternativ som hjälper dig förbättra batteritiden på din bärbara Mac-dator när den är overksam. Om du till exempel sätter skärmen i viloläge när datorn är overksam stängs bakgrundsbelysningen av och batteritiden förbättras avsevärt.

Du kan också få batteriladdningen att räcka längre genom att avmarkera Aktivera Power Nap under batteridrift.

Exemplet ovan är från OS X Mountain Lion 10.8.4. Vissa funktioner som Automatiskt grafikbyte och PowerNap är inte tillgängliga på alla bärbara Mac-datorer eller versioner av macOS.

Justera skärmens och tangentbordets ljusstyrka

Det inbyggda tangentbordet på din bärbara Mac-dator har inställningar som kan hjälpa till att spara på batteriet automatiskt:

 • Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Tangentbord. Aktivera Justera tangentbordets ljusstyrka vid svag belysning så att tangentbordets bakgrundsbelysning automatiskt kan tonas ned eller ökas.
 • I avsnittet Tangentbord i Systeminställningar kan du också ställa in att tangentbordets bakgrundsbelysning ska stängas av efter en tids inaktivitet.

Du kan även använda F5- och F6-tangenten för att justera tangentbordets ljusstyrka manuellt och ställa in den på en så låg nivå som möjligt utan att det blir svårt att se tangenterna. 

Bildskärmens ljusstyrka har stor inverkan på batteritiden och om du tillåter automatisk justering av denna kan du spara på batteriet. Välj Apple-menyn > Systeminställningar och klicka på Bildskärmar. Aktivera Justera ljusstyrkan automatiskt så att ljusstyrkan på skärmen kan tonas ned eller ökas beroende på det omgivande ljuset.

Du kan även använda F1- och F2-tangenten för att manuellt justera bildskärmens ljusstyrka till en behaglig nivå.

MacBook Pro med Touch Bar

Om du har en ny MacBook Pro kan du snabbt justera bildskärmens ljusstyrka genom att trycka  på Control Strip på höger sida av Touch Bar. Du når knapparna för tangentbordets ljusstyrka genom att trycka på  på Control Strip:

Control Strip expanderar och du kan trycka på     för att justera bildskärmens ljusstyrka och på     för att justera tangentbordets ljusstyrka:

Grafikprestanda och hur de påverkar batteritiden

Bärbara MacBook Pro-datorer med 15- och 17-tumsskärm har vanligen två grafikprocessorer (GPU). De kan dokumenteras som en separat och en integrerad grafikprocessor.

Den separata grafikprocessorn ger höga prestanda men drar mycket ström. Den integrerade grafikprocessorn ger optimal batteritid men har i de flesta fall inte samma prestanda som en separat grafikprocessor.

Använd den integrerade grafikprocessorn för optimal batteritid. Följande artiklar innehåller anvisningar för att använda de olika grafikprocessorerna och information om vad som kan ligga bakom att den separata grafikprocessorn oväntat används:

Stänga av funktioner och tekniker som drar ström

Bärbara Mac-datorer har ett antal inbyggda tekniker som kan ha stor effekt på batteriladdningen.

 • Om du inte behöver wifi eller Bluetooth kan du inaktivera AirPort eller Bluetooth från respektive menyradssymbol eller i Systeminställningar. Det hjälper till att spara ström.
 • Externa USB-, FireWire-, Thunderbolt-, SD-kort- och Expresscard-enheter som läggs till i den bärbara datorn kan också använda ström och bör kopplas från för bästa batteriprestanda.
 • Mata ut eventuella CD- eller DVD-skivor från den inbyggda SuperDrive-enheten (om den bärbara datorn har en sådan) så att enheten inte roterar då och då.

Felsöka batterier

Ett bra ställe att börja när du felsöker problem med batteriet är de inbyggda diagnostikfunktionerna i din bärbara Mac-dator. Följ stegen i dessa artiklar:

Om Apple Diagnostics indikerar att batteriet behöver service och anger referenskod PPT004, bör du bekräfta det här problemet genom att köra Apple Diagnostics via internet, som använder den senaste diagnostikinformationen. Det gör du genom att stänga av Mac-datorn via Stäng av i Apple-menyn (). Slå sedan på Mac-datorn genom att trycka på strömbrytaren. Tryck och håll ned Alternativ-D direkt tills Apple Diagnostics startar.

Om Apple Diagnostics via internet bekräftar problemet kontaktar du Apple eller tar med din dator till en Apple-auktoriserad servicepartner eller Apple Store-butik. De berättar vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

Om du inte hittar några problem med Apple Diagnostics eller Apple Hardware Test läser du vidare för mer information om att felsöka ditt batteri.

Batteritiden är kort

 1. Vänta tills den inledande inställningen av Mac-datorn är klar. När du använder Mac-datorn för första gången, kan vissa aktiviteter såsom att ställa in Mail och Bilder, hämta filer från iCloud och indexera filerna med Spotlight kräva mer batteri än vad Mac-datorn kräver vid allmänt bruk. Om du har stora mängder data att föra över kan det ta några dagar innan batteritiden återgår till vad som är normalt vid daglig användning.
 2. Identifiera vad batteritiden bör vara för produkten du använder. Webbplatsen Teknisk information anger den förväntade batteriförbrukningen. Detaljerna för trådlös webbanvändning och standbytid finns i artikeln med teknisk information för varje produkt.
 3. Läs om att minska vanliga orsaker till batteriurladdning:
 • Optimera batteritiden enligt anvisningarna i avsnittet Optimera batteritiden tidigare i den här artikeln.
 • Läs om hur program kan påverka Mac-datorns batteriprestanda. Vissa program, såsom webbläsare, program för videoredigering och videospel, kan kräva mer energi beroende på hur du använder dem. Kontrollera regelbundet om det finns uppdateringar till programvaran – det är viktigt att du använder de senaste versionerna.
 • Konfigurera automatisk säkerhetskopiering och synkronisera programvaran så att den endast körs när datorn är ansluten till en strömkälla eller för att göra en paus när batterinivån understiger ett viss procenttal.
 • Kontrollera i Aktivitetskontroll om det förekommer programvaruprocesser med fel, särskilt efter installation av programvaruuppdateringar eller ett nytt operativsystem. Det är viktigt att installera uppdateringar för att se till att alla program fungerar optimalt.
 • Om du fortfarande har batteriproblem efter att ha optimerat datorns prestanda och kontrollerat programvaruprocesser med fel, testar du i säkert läge. Säkert läge begränsar de aktiva objekten i systemet så att du kan testa i en mer minimal miljö. Om batteritiden är bättre i säkert läge kan du behöva isolera programvaruproblemet ytterligare för de objekt som inaktiverats av säkert läge så att du kan avgöra vad som drar ström när du inte använder säkert läge.

Mitt batteri laddas inte

Kontrollera att datorns nätadapter har rätt wattal. En strömadapter med lägre wattal än vad systemet behöver kanske inte laddar datorn korrekt.

Om du vill ha hjälp med att identifiera rätt adapter går du igenom Hitta rätt strömadapter och kabel för din bärbara Mac-dator. Ytterligare felsökning för adaptrar finns i Felsöka MagSafe-adaptrar. Om problemet kvarstår nollställer du SMC.

Mitt batteri laddas inte till 100 %

Ibland visar inte batteriet full laddning (100 %) i macOS även om strömadaptern har varit ansluten under en längre tid. Det verkar som om batteriet slutar laddas mellan 93 procent och 99 procent. Det är ett normalt beteende och hjälper till att förlänga batteriets livslängd.

Mitt batteri identifieras inte

Om batteriet i din MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro är helt urladdat försätts batteriet i ett läge med låg effekt för att förmågan att laddas upp i framtiden ska kunna bibehållas.

Anslut den bärbara Mac-datorn till strömadaptern och låt den laddas i minst fem minuter. Om skärmen som anger att du måste ansluta till nätström fortfarande visas efter fem minuter nollställer du SMC (systemhanteraren)

Varningen om låg batterinivå visas inte

Om du inte får en varning när batteriet har låg laddning (ges vanligen vid eller under 15 %), kan det bero på att batterisymbolen i menyraden är inaktiverad. Följ de här stegen för att aktivera menyposten batteristatus:

 1. Öppna Systeminställningar.
 2. Klicka på Strömsparare.
 3. Markera kryssrutan Visa batteristatus i menyraden om du vill se menyalternativet för batteristatus.

Bärbara datorer med OS X Mavericks 10.9 eller senare visar varningen om låg batterinivå när det finns ström kvar som motsvarar ungefär 10 minuters drift. I tidigare versioner av OS X visas varningen vid 15 % eller mindre.

Service för batteriet i din bärbara Mac-dator

MacBook-, MacBook Air- och MacBook Pro-datorer med inbyggda batterier bör endast få batterier utbytta av en Apple-auktoriserad servicepartner eller Apple Store-butik. Om du försöker byta ut ett inbyggt batteri på egen hand kan det skada utrustningen och sådana skador omfattas inte av garantin.

Dessa bärbara Mac-datorer har inbyggda batterier:

 • MacBook (13 tum, sent 2009) och senare 
 • MacBook (Retina-bildskärm, 12 tum, tidigt 2015) och senare
 • Samtliga MacBook Air-modeller
 • Samtliga MacBook Pro-datorer med Retina-skärm
 • MacBook Pro (13 tum, mitten av 2009) och senare; MacBook Pro (15 tum, mitten av 2009) och senare 

De flesta äldre bärbara Mac-datorer har löstagbara batterier som du kan byta ut själv. Kontakta en Apple-auktoriserad servicepartner eller Apple Store-butik om du vill ha hjälp med service för ett löstagbart batteri.

Garantiinformation om batterier

Apples begränsade ettårsgaranti omfattar utbyte av defekta batterier. Om du har köpt en AppleCare Protection Plan till din bärbara Mac-dator ersätter Apple batteriet till den bärbara datorn utan avgift om det har kvar mindre än 80 procent av den ursprungliga kapaciteten. Om du inte har rätt till service kan du ersätta batteriet mot en avgift. 

Läs mer

Läs mer om batterier som används i Apple-produkter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: