Om batterier till bärbara Mac-datorer

Läs mer om batteriet i din bärbara Mac-dator, till exempel hur du optimerar batteritiden, felsöker problem och får service.

Klicka på en länk nedan för att gå till det avsnittet.

Batterier i bärbara Mac-datorer

Optimera batteritiden

Felsöka batterier

Batterier i bärbara Mac-datorer

MacBook-, MacBook Air- och MacBook Pro-datorer levereras med litiumpolymerbatterier som ger maximal batterilivslängd på kompakt utrymme. En bra förutsättning för att förstå batteriteknik och batterilivslängd bättre är att lära sig lite vanlig terminologi för batterier.

 • Cykelantal: Batterier förväntas fungera i ett visst antal cykler. Det här värdet representerar summan av alla hela och delvisa urladdningscykler under batteriets livslängd. Du kan läsa mer om cykelantalet för din dator i Fastställa cykler för bärbara Mac-dators batterier.
 • Full laddning: Mäts i mAh (milliamperetimmar) och är laddningen batteriet kan lagra minus energin som krävs för att stänga av enheten. Det här värdet minskar i takt med att batteriet försämras på grund av användning och åldrande.
 • Kvarvarande laddningskapacitet: Det här värdet representerar den aktuella mängd laddning som batteriet har kvar, mätt i mAh. Om du använder datorn utan att den är ansluten till nätström minskar värdet i takt med att strömmen laddas ur från batteriet.
 • Förbrukat: Sådana delar som försämras med tiden då de interna komponenterna används brukar kallas förbrukningsdelar. Batterier anses vara förbrukningsdelar på grund av sina kemiska beståndsdelar, vilka med tiden långsamt förlorar sin förmåga att behålla laddningen. Om antalet cykler för ett batteri överskrider den förväntade gränsen anses batteriet förbrukat.
 • Defekt: Batterier anses vara defekta om de slutar fungera på grund av defekter i material eller utförande, eller på grund av tillverkningsfel. Defekta batterier omfattas av Apples ettåriga begränsade garanti och utökade serviceavtal.
 • Driftstid: Tiden ett batteri kan strömförsörja en dator. Batteriets driftstid beror på strömförbrukningen. Driftstiden påverkas såväl av ett batteris kapacitet för full laddning och cykelantalet som belastningen på det system som batteriet strömförsörjer.
 • Belastning: Mängden aktivitet som utförs av en eller flera åtgärder. Vissa strömintensiva processer belastar batteriet mer och resultatet blir minskad driftstid per laddning.

Batteriets statusmeny

Det vanligaste sättet att kontrollera batteriets status är via dess statusmeny. Batteriets statusmeny visar hur mycket laddning batteriet har och om det för tillfället laddas. Menyn finns till höger i menyraden:

Batterimenyn

Batteriets statusmeny uppdateras ofta och ändras beroende på ljusstyrkan på skärmen samt systemets arbetsbörda. Den återstående tiden kan sjunka snabbt om statusen uppdateras när en mycket stor fil öppnas eller ett program startas. Det är viktigt att komma ihåg att statusen är en uppskattning baserad på vad datorn gör när den uppdateras.

Du kan visa batteriets hälsa genom att hålla ner alternativtangenten och klicka på batterisymbolen: 

Batterimeny med villkor

En av följande statusindikatorer visas:

 • Normal: Batteriet fungerar normalt. 
 • Byt ut snart: Det fungerar fortfarande normalt men kan inte laddas lika mycket som när det var nytt. Du bör se över batteriets hälsa genom att kontrollera batteriets statusmeny periodvis.
 • Byt ut nu: Det fungerar fortfarande normalt men kan inte laddas tillnärmelsevis lika mycket som när det var nytt. Du kan fortsätta använda datorn säkert, men om den sänkta laddningskapaciteten påverkar upplevelsen bör du ta den till en Apple Store-butik eller Apple-auktoriserad servicepartner.
 • Kontrollera batteriet: Batteriet fungerar inte normalt. Det är säkert att använda Mac-datorn när den är ansluten till en lämplig strömadapter, men du bör ta den till en Apple Store-butik eller Apple-auktoriserad servicepartner så snart som möjligt.

Vissa program från tredje part kan rapportera om batteriets hälsa. Dessa data kan dock vara felaktiga och är inte ett pålitligt tecken på att systemets körtid har minskat. Det rekommenderas att du använder informationen som rapporteras i batterihälsomenyn (visas och beskrivs ovan).  

Optimera batteritiden

Livslängden på batteriet i den bärbara datorn beror på datorkonfigurationen och hur du använder datorn. Här följer några tips på inställningar och åtgärder som du kan vidta för att få ut det mesta av batteriet i MacBook, MacBook Pro eller MacBook Air.

Ändra skärmens ljusstyrka

Jämfört med alla andra inställningar på datorn är det skärmens ljusstyrka som kan ha den största inverkan på batteriets livslängd. Tryck på tangenten F1 för att justera bildskärmen tills ljusstyrkan är så låg som möjligt utan att det blir svårt att se på skärmen. Du kan också ställa in skärmens ljusstyrka under Apple-menyn > Systeminställningar > Bildskärmar.

Grafikprestanda och hur de påverkar batteritiden

Bärbara MacBook Pro-datorer med 15- och 17-tumsskärm har vanligen två grafikprocessorer (GPU). De kan dokumenteras som en diskret och en integrerad grafikprocessor. Den diskreta grafikprocessorn ger höga prestanda men drar mycket ström. Den integrerade grafikprocessorn ger optimal batteritid men har i de flesta fall inte samma prestanda som en diskret grafikprocessor. Använd den integrerade grafikprocessorn för optimal batteritid. Följande artiklar innehåller steg för att använda de olika grafikprocessorerna och information om vad som kan ligga bakom att den diskreta grafikprocessorn oväntat används.

Strömsparare i Systeminställningar

I panelen Strömsparare i Systeminställningar finns många alternativ som hjälper dig förbättra batteritiden på din bärbara Mac-dator när den är overksam. Om du till exempel sätter skärmen i viloläge när den är overksam stängs bakgrundsbelysningen av och batteritiden förbättras avsevärt.

Strömspararinställningar

Exemplet ovan är från OS X Mountain Lion 10.8.4. Vissa funktioner som Automatiskt grafikbyte och PowerNap finns inte tillgängliga på alla bärbara Mac-datorer eller versioner av OS X.

Stänga av funktioner och tekniker som drar ström

Bärbara Mac-datorer har ett antal inbyggda tekniker som kan ha stor effekt på batteriladdningen.

 • Inaktivera AirPort eller Bluetooth från menyradssymbolerna eller i Systeminställningar (Nätverk respektive Bluetooth). Det hjälper till att spara ström.
 • Externa USB-, FireWire-, ThunderBolt-, SD-kort- och Expresscard-enheter som läggs till i den bärbara datorn kan också använda ström och bör kopplas från för bästa batteriprestanda.
 • Mata ut eventuella CD- eller DVD-skivor från den inbyggda SuperDrive-enheten (om den bärbara datorn har en sådan) så att enheten inte roterar periodvis.

Felsöka batterier

Ett bra ställe att börja när du felsöker problem med batteriet är de inbyggda diagnostikfunktionerna i din bärbara Mac-dator. Följ stegen i dessa artiklar:

Om Apple Diagnostics indikerar att batteriet behöver service och anger referenskod PPT004, bör du bekräfta det här problemet genom att köra Apple Diagnostics via internet, som använder den senaste diagnostikinformationen. Det gör du genom att stänga av Mac-datorn via Stäng av i Apple-menyn (). Slå sedan på Mac-datorn genom att trycka på strömbrytaren. Tryck och håll ned Alternativ-D direkt tills Apple Diagnostics startar.

Om Apple Diagnostics via internet bekräftar problemet kontaktar du Apple eller tar med din dator till en Apple-auktoriserad servicepartner eller Apple Store-butik. De berättar vilka service- och supportalternativ du kan välja mellan.

Om du inte hittar några problem med Apple Diagnostics eller Apple Hardware Test läser du vidare för mer information om att felsöka ditt batteri.

Batteritiden är kort

 1. Identifiera vad batterilivslängden bör vara för produkten du använder.

  Webbplatsen Teknisk information anger den förväntade batterilivslängden. Detaljerna för trådlös webbanvändning och standbytid finns i artikeln med teknisk information för varje produkt.

 2. Läs om att minska vanliga orsaker till batteriurladdning:

  • Optimera batteritiden enligt anvisningarna i avsnittet Optimera batteritiden tidigare i den här artikeln.
  • Läs om hur program kan påverka Mac-datorns batteriprestanda. Kontrollera i Aktivitetskontroll om det förekommer programvaruprocesser med fel, särskilt efter installation av programvaruuppdateringar eller ett nytt operativsystem. Det är viktigt att installera uppdateringar för att se till att alla program fungerar optimalt.
  • Om du fortfarande har problem med batteritiden efter att ha optimerat datorns prestanda och kontrollerat programvaruprocesser med fel, testar du i säkert läge. Säkert läge begränsar de aktiva objekten i systemet så att du kan testa i en mer minimal miljö. Om batteritiden är bättre i säkert läge kan du behöva isolera problem för de objekt som inaktiverats av säkert läge så att du kan avgöra vad som drar ström när du inte använder säkert läge.

Mitt batteri laddas inte

Kontrollera att datorns nätadapter har rätt wattal. En strömadapter med lägre wattal än vad systemet behöver kanske inte laddar datorn korrekt. Om du vill ha hjälp med att identifiera rätt adapter går du igenom Hitta rätt strömadapter och kabel för din bärbara Mac-dator. Ytterligare felsökning för adaptrar finns i Felsöka MagSafe-adaptrar. Om problemet kvarstår nollställer du SMT.

Mitt batteri laddas inte till 100 %

Ibland visar inte batteriet full laddning (100 %) i OS X även när strömadaptern har varit ansluten under en längre tid. Det verkar som om batteriet slutar laddas mellan 93 procent och 99 procent. Det är ett normalt beteende och hjälper till att förlänga batteriets livslängd.

Mitt batteri identifieras inte

Om batteriet i din MacBook, MacBook Pro eller MacBook Air är helt urladdat försätts batteriet i ett läge med låg effekt för att förmågan att laddas upp i framtiden ska kunna bibehållas. Anslut den bärbara Mac-datorn till strömadaptern och låt den laddas i minst fem minuter. Om skärmen som anger att du måste ansluta till nätström fortfarande visas efter fem minuters laddning nollställer du SMT

Varningen om låg batterinivå visas inte

Om du inte får en varning när batteriet har låg laddning, som vanligen ges vid eller under 15 %, kan det bero på att batterisymbolen i menyraden är inaktiverad. Följ de här stegen för att aktivera menyposten batteristatus:

 1. Öppna Systeminställningar.
 2. Klicka på Strömsparare.
 3. Aktivera kryssrutan Visa batteristatus i menyraden om du vill se menyobjektet för batteristatus.

Bärbara datorer med OS X Mavericks 10.9 eller senare visar varningen om låg batterinivå när det finns ström kvar som motsvarar ungefär 10 minuters drift. I tidigare versioner eller i OS X visas varningen vid 15 procent eller mindre.

Service för batteriet i din bärbara Mac-dator

MacBook-, MacBook Air- och MacBook Pro-datorer med inbyggda batterier bör endast få batterier utbytta av en Apple-auktoriserad servicepartner eller Apple Store-butik. Om du försöker byta ut ett inbyggt batteri på egen hand kan det skada utrustningen och sådana skador omfattas inte av garantin.

Dessa bärbara Mac-datorer har inbyggda batterier:

 • MacBook (13 tum, sent 2009) och senare 
 • Samtliga MacBook Air-modeller
 • Samtliga MacBook Pro-datorer med Retina-skärm
 • MacBook Pro (13 tum, mitten av 2009) och senare; MacBook Pro (15 tum, mitten av 2009) och senare 

De flesta äldre bärbara Mac-datorer har löstagbara batterier som du kan byta ut själv. Kontakta en Apple-auktoriserad servicepartner eller Apple Store-butik om du vill ha hjälp med service för ett löstagbart batteri.

Garantiinformation om batterier

Apples ettåriga begränsade garanti omfattar utbyte av defekta batterier. Om du har köpt en AppleCare Protection Plan till din bärbara Mac-dator ersätter Apple batteriet till den bärbara datorn utan avgift om det har kvar mindre än 80 procent av den ursprungliga kapaciteten. Om du inte har täckning kan du ersätta batteriet mot en avgift. 

Läs mer

Läs mer om batterier som används i Apple-produkter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: