Om den bärbara Mac-datorn inte laddas med usb-C-strömadaptern

Läs om vad du kan göra om usb-C-strömadaptern som medföljde din bärbara Mac slutar att ladda, blir varm eller slår gnistor.

Bärbara Mac-datorer levereras med en usb-C-strömadapter och -laddningskabel. Om du har problem med en strömadapter som inte kommer från Apple provar du att använda Apples strömadapter och kabel som medföljde din MacBook istället.

Om din Mac-dator levererades med en usb-C till MagSafe 3-kabel läser du om vad du ska göra om din MagSafe-kabel eller strömadapter inte fungerar.

USB-C-strömadapter

USB-C-strömadapter

 

Nätkontakten med elektriska förlängda stift sett ovanifrån

Strömadapter eller ”duckhead”

 

Usb-C till usb-C-laddningskabel sedd ovanifrån

USB-C-laddningskabel

 

Kontrollera strömmen

Om strömadaptern inte laddar den bärbara Mac-datorn kopplar du ur strömadaptern från eluttaget, väntar i några sekunder och ansluter den sedan igen. Om det inte hjälper provar du följande tips.

Testa eluttaget

Kontrollera att du har anslutit din usb-C-strömadapter till ett fungerande eluttag. Koppla ur usb-C-strömadaptern från eluttaget och anslut sedan en fungerande enhet, till exempel en lampa, för att bekräfta att den slås på korrekt. Om eluttaget fungerar ansluter du din usb-C-strömadapter och försöker ladda din Mac. Om din Mac fortfarande inte laddar stänger du av din Mac och stänger bildskärmen i 30 sekunder. Sedan öppnar du bildskärmen och försöker ladda din Mac igen. Nollställ SMC om du inte använder en Mac med Apple-chip.

Kontrollera om det finns problem med linjebrus

Koppla ur strömadaptern från vägguttaget, vänta i 30 sekunder och koppla in adaptern igen:

  • Om din bärbara Mac börjar laddas efter att du har anslutit strömadaptern igen kan det tyda på ett problem med linjebrus (störningar som orsakas av elektromagnetiska signaler) från ditt eluttag. Strömadaptern stängs av automatiskt när det inbyggda överspänningsskyddet registrerar linjebrus från ett uttag.
  • Några möjliga källor till linjebrus är lampor med ballaster, kylskåp eller minikylskåp som är anslutna till samma elkrets som uttaget du använder. Om du ansluter strömadaptern till en UPS (uninterruptible power supply) eller ett uttag i en annan krets kan det hjälpa.

Om strömadaptern fortsätter att stängas av när den är ansluten till ett fungerande uttag tar du den till en auktoriserad Apple-servicepartner eller en Apple Store-butik för ytterligare utvärdering.

Leta efter gnistor, missfärgningar eller skador

Ibland när du sätter i strömadaptern i vägguttaget kan du se en gnista. Detta är oftast normalt och kan hända när du ansluter vilken elektrisk apparat som helst till ett uttag. Om gnistan kommer från någon annanstans än från kontaktens stift, om adaptern skadas eller missfärgas eller om du har andra problem som rör gnistor kontaktar du Apple.

Kontrollera kontakten, usb-C-kabeln och usb-C-portarna

Läs om hur du kontrollerar nätkontakten, usb-C-kabeln och usb-C-portarna.

Prova en annan nätkontakt

Din strömadapter har en borttagbar nätkontakt med stift som du för in i ett eluttag. Om din bärbara Mac-dator inte laddas när du använder nätkontakten (duckhead) med strömadaptern, provar du med en annan nätkontakt från Apple eller provar att använda en förlängningskabel för strömadapter från Apple (säljs separat).

Kontrollera usb-C-kabeln

Den bärbara Mac-datorn kommer med en usb-C-kabel som laddar datorn. Du kan ta reda på om den här kabeln orsakar dina laddningsproblem genom att prova med en annan usb-C-kabel. Vissa usb-C-kablar stöder endast dataöverföring och laddar inte din Mac, så se till att kabeln du provar stöder laddning.

Om din bärbara Mac-dator laddas med en annan usb-C-kabel eller bara laddas när du vickar på eller flyttar usb-C-kabeln, slutar du att använda kabeln som inte fungerar och får kabeln och strömförsörjningen utvärderade.

Inspektera om det finns skräp i usb-C-portarna

Se till att usb-C-portarna på din Mac är rena och fria från skräp. Blås in tryckluft i usb-C-portarna om det behövs.

Leta efter uppdateringar

I vissa fall kan uppdateringar av mjukvara eller fast mjukvara vara tillgängliga för datorn som förbättrar kommunikationen med strömadaptern. Om din Mac startar söker du efter programuppdateringar på din Mac.

Om adaptern blir varm

usb-C-strömadapter kan bli varm under normal användning så se till att du använder den i väl ventilerade utrymmen. Anslut alltid strömadaptern direkt till ett eluttag med nätkontakten, eller placera den på ett bord eller annat välventilerat utrymme när du använder strömadapterns förlängningskabel (säljs separat).

Undvik att placera adaptern i ett område med dålig ventilation, som på en soffa, på en tjock matta, bädd eller på en kudde. Undvik att täcka adaptern med ett täcke eller annan isolering.

Strömadaptern kan stänga av sig själv om den blir för varm. Om det inträffar kopplar du bort usb-C-kabeln från Mac-datorn och låter strömadaptern kylas av innan du hanterar den.

Ordna service eller köp en ny kabel eller adapter

Om din bärbara Mac fortfarande inte laddas kan du ta den till en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-servicepartner för utvärdering. Se till att ta med dig Mac-datorn, usb-C-strömadaptern och de usb-C-kablar du använder för att ladda.

Om du vill köpa en ersättningsenhet väljer du kabeln eller strömadaptern nedan:

Även om du kan använda vilken usb-C-strömadapter som helst med din bärbara Mac, bör du använda en usb-C-strömadapter med samma eller högre antal watt (W) än strömadaptern som följde med din Mac. Om du inte är säker på vilken strömadapter som levererades med din Mac läser du om hur du identifierar din Mac-strömadapter.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: