Om den bärbara Mac-datorn inte laddas med usb-C-strömadaptern

Läs om vad du kan göra om usb-C-strömadaptern som medföljde din bärbara Mac slutar att ladda, blir varm eller slår gnistor.

Bärbara Mac-datorer levereras med en usb-C-strömadapter och -laddningskabel. Du kan läsa mer om vilken strömadapter och kabel som medföljde din bärbara Mac-dator nedan. Här finns även felsökningstips. Om du har problem med en strömadapter som inte kommer från Apple provar du att använda Apples strömadapter och kabel som medföljde din bärbara Mac istället.

usb-C-strömadapter

usb-C-strömadapter

 

Strömadapter eller ”duckhead”

 

usb-C-laddningskabel

 

Om den bärbara Mac-datorn med usb-C inte laddar

Om en MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro inte laddas med usb-C-strömadaptern ska du först prova att dra ut strömadaptern ur uttaget, vänta några sekunder och sätta in den igen. Om det inte hjälper kan du prova följande.

Kontrollera strömmen

Kontrollera att den usb-C-strömadapter som medföljde den bärbara Mac-datorn är ansluten till ett eluttag som du vet fungerar. Prova att ansluta en lampa eller en annan apparat för att kontrollera att eluttaget ger ström. Om du anslutit strömadaptern till en grenkontakt provar du att ansluta den direkt till eluttaget. 

Om strömadaptern stängs av kan det finnas störningar som påverkar eluttaget du använder. Om strömadaptern fungerar ett tag och sedan slutar ladda kopplar du tillfälligt bort den från eluttaget. Vänta 30 sekunder och anslut sedan strömadaptern igen.

Om din bärbara Mac börjar laddas efter att du har anslutit strömadaptern igen kan det tyda på ett problem med linjebrus (störningar som orsakas av elektromagnetiska signaler) från ditt eluttag. Strömadaptern stängs av automatiskt när det inbyggda överspänningsskyddet registrerar linjebrus från ett uttag.

Några möjliga källor till linjebrus är lampor med ballaster, kylskåp eller minikylskåp som är anslutna till samma elkrets som uttaget du använder. Om du ansluter strömadaptern till en UPS (uninterruptible power supply) eller ett uttag i en annan krets kan det hjälpa.

Om strömadaptern fortsätter att stängas av när den är ansluten till ett uttag som du vet fungerar tar du den till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik för ytterligare utvärdering.

Din strömadapter har en borttagbar väggkontakt med stift som du för in i ett eluttag. Om din bärbara Mac-dator inte laddas när du använder väggkontakten med strömadaptern provar du med en annan väggkontakt från Apple eller provar att använda Apples förlängningskabel för strömadaptern (säljs separat). 

Kontrollera kablar

Den bärbara Mac-datorn kommer med en usb-C-kabel som laddar datorn. Du kan ta reda på om den här kabeln orsakar dina laddningsproblem genom att prova med en annan usb-C-kabel. Kom ihåg att inte alla usb-C-kablar kan ladda en MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro, så se till att kabeln du testar är utformad för laddning.

Om den bärbara Mac-datorn laddas med en usb-C-kabel men inte en annan ska du omedelbart sluta att använda den kabel som inte fungerar och undersöka kabeln och strömförsörjningen vidare.

Om den bärbara Mac-datorn bara börjar ladda när du vickar eller flyttar usb-C-kabeln eller Apples förlängningskabel för strömadaptern (säljs separat), ska du omedelbart sluta använda kabeln och undersöka kabeln och strömförsörjningen vidare.

Leta efter uppdateringar

I vissa fall kan uppdateringar av mjukvara eller fast mjukvara vara tillgängliga för datorn som förbättrar kommunikationen med strömadaptern. Om en MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro med usb-C inte laddas som förväntat sök efter mjukvaruuppdateringar till din Mac.

Om adaptern blir varm

usb-C-strömadapter kan bli varm under normal användning så se till att du använder den i väl ventilerade utrymmen. Koppla alltid in strömadaptern direkt i ett eluttag med hjälp av väggkontakten eller lägg den på ett bord eller i ett annat väl ventilerat område när du använder förlängningskabeln för strömadaptern (säljs separat).

Undvik att placera adaptern i ett område med dålig ventilation, som på en soffa, på en tjock matta, bädd eller på en kudde. Undvik att täcka adaptern med ett täcke eller annan isolering.

Strömadaptern kan stänga av sig själv om den blir för varm. Om det inträffar kopplar du bort usb-C-kabeln från Mac-datorn och låter strömadaptern kylas av innan du hanterar den.

Om du ser en gnista

När du ansluter usb-C-strömadaptern kan det slå gnistor vid stiften till kontakten när de förs in i uttaget. Detta är oftast normalt och kan hända när du ansluter vilken elektrisk apparat som helst till ett eluttag.

Om du ser något av följande när du kopplar in adaptern eller om du har frågor om gnistor kan du kontakta Apple:

  • Kontakta Apple om det slår gnistor från en annan plats än stiften på kontakten.
  • Kontakta Apple om du ser skador eller missfärgningar på adaptern.

Undersök den bärbara Mac-datorn och strömadaptern vidare

Oavsett om garantin gäller eller inte för din bärbara Mac med usb-C kan du ta den till en auktoriserad Apple-servicepartner eller Apple Store-butik för en utvärdering. Se till att ta med dig Mac-datorn, usb-C-strömadaptern och de usb-C-kablar du använder för att ladda.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: