Bärbara Apple-datorer: Felsöka MagSafe-adaptrar

Läs om hur du felsöker en eller flera av följande MagSafe-adaptersymtom.

 • Din nätadapter laddar inte datorn.
 • Lysdioden på adapterkontakten tänds inte när den ansluts till datorn.
 • Adaptern laddar bara datorn ibland.
 • Adapterns vita isolering lossnar från den magnetiska änden på MagSafe-kontakten.
 • Det finns skräp i anslutningen till MagSafe-kontakten på adaptern eller datorn.
 • Du ser en gnista.
 • MagSafe-kontakten på adaptern eller datorn har fysiska problem med ett stift.

Det förekommer många olika kontakter på Apples nätadaptrar. Identifiera din adapter utifrån exemplen nedan innan du fortsätter med felsökningen.

L-formad adapterL-formad adapter
Koaxialkontakt T-formad MagSafe-kontakt L-formade MagSafe-kontakter MagSafe 2-kontakt

Anteckningar

 • Om du får en ny MagSafe-adapter med en L-formad MagSafe-kontakt som ersättning för en tidigare T-formad MagSafe-kontakt kommer den L-formade adaptern att vara fullständigt kompatibel med din Apple-dator.
 • En MagSafe 2-adapter är inte kompatibel med Apple-datorer som har en kontakt som vanligtvis använder T- och L-formade MagSafe-adaptrar.
 • Du kan konvertera en T- eller L-formad MagSafe-adapter så att den går att använda med en MagSafe 2-utrustad dator med hjälp av en MagSafe till MagSafe 2-adapter.
 • MagSafe-kontakten och MagSafe-porten på den bärbara Mac-datorn har en magnet som skulle kunna radera data på ett kreditkort eller annan magnetisk produkt. Lägg inte magnetiska medier i närheten av MagSafe-adapterns ände och MagSafe-porten så riskerar du inte att förlora någon information.

Felsökning

Följ dessa steg för att hitta orsaken till problemet och få förslag på lösningar.

Om du ser en gnista

Ibland när du sätter i nätadaptern i vägguttaget kan du se en gnista. Detta är oftast normalt och kan hända när du ansluter vilken elektrisk apparat som helst till ett uttag. Om gnistan kommer från någon annanstans än från kontaktens stift, om adaptern skadas eller missfärgas eller om du har andra problem som rör gnistor kontaktar du Apple.

Felsöka problem med nätadaptern

 1. Se till att du använder ett uttag som du vet fungerar.

  Kontrollera att eluttaget som du använder fungerar som det ska. Anslut en fungerande apparat till vägguttaget, till exempel en lampa, TV eller klocka, och kontrollera att den får ström.

 2. Kontrollera att du använder en adapter med rätt effekt för den bärbara datorn.

  Välj rätt nätadapter till den bärbara Apple-datorn. Du kan använda en nätadapter med högre effekt, men om du använder en adapter med lägre effekt kan det uppstå problem.

 3. Identifiera problem med linjebrus.

  Ta ut nätadaptern från vägguttaget, vänta i en minut och sätt tillbaka adaptern i vägguttaget.

  • Om adaptern fungerar efter denna minuts ”vila” har du troligen ett problem med linjebrus via strömkällan. Du bör återställa adaptern med jämna mellanrum genom att låta den vila någon minut. Problemet uppstår när strömadapterns överspänningsskydd känner av jordbrus och sedan stänger av adaptern.
  • Några möjliga källor till linjebrus är lampor med ballaster, kylskåp eller minikylskåp som är anslutna till samma elkrets som datorn. Problemet kanske inte uppstår om du ansluter nätadaptern till en UPS (uninterruptible power supply) eller till en annan krets.
  • Om adaptern slutar att uppträda så här när du ansluter den till ett eluttag som du vet fungerar, behöver den inte bytas ut.
 4. Använd bara adaptern i väl ventilerade utrymmen.

  Vid normal användning kan nätadaptern bli mycket varm eftersom höljet avger värme som alstras då adaptern är i drift. Anslut alltid nätadaptern direkt till ett eluttag eller lägg den fritt på golvet så att luft kan cirkulera runt den. Om du använder MagSafe-adaptern där det är dålig luftcirkulation, till exempel i en soffa, på en tjock matta, bland sängkläder eller på en kudde eller om MagSafe-adaptern täcks över med en filt eller någon annan typ av isolering kan det hända att adaptern slår av sig själv för att förhindra skador. I detta tillstånd är det möjligt att adaptern fortfarande är ganska varm och du bör låta den svalna innan du hanterar den.

 5. Kontrollera att nätkontakten (”duckhead”) eller två-/trestiftskontakten fungerar.

  Om du använder en nätkontakt (”duckhead”) med nätadaptern provar du att istället använda den medföljande två- eller trestiftskontakten, eller omvänt om du använder två- eller trestiftskontakten. Det är enkelt att byta kontakterna. Följ bara beskrivningen nedan.

  • Om datorn laddas när du har bytt kontakt och om MagSafe-adapterns lysdioder tänds, fungerar inte den kontakt (nätkontakten eller två-/trestiftskontakten) som du använde från början. Använd inte den trasiga kontakten. Skaffa en ny och fungerande kontakt. Se avsnittet Läs mer längst ned i den här artikeln om du vill ha mer hjälp.
  • Om lysdioderna inte fungerar eller om nätadaptern inte laddar datorn följer du anvisningarna för felsökning i den här artikeln. Kontrollera om felet kan bero på påfrestningsproblem, felaktiga stift eller smuts i kontakten.

  Följ dessa steg för att få bästa resultat med din nätkontakt eller trestiftskabel:

  • Innan du använder din nätadapter med nätkontakten eller trestiftskabeln ska du kontrollera att kontakten är fri från skräp som kan ha samlats sedan den senast användes.
  • Kontrollera nätkontakten eller trestiftskabeln regelbundet så som beskrivs i den här artikeln för att se till att den alltid fungerar.
  • När du förvarar nätadaptern ska du se till att stiften på kontakten (bladen) är infällda.
  • När du använder nätkontakten ansluter du den med bladen infällda till nätadaptern och öppnar sedan upp stiften helt innan du kopplar in adaptern i uttaget.

  Om du märker något av följande ska du avbryta användandet av nätkontakten eller trestiftskabeln:

  • Stiften är böjda (räta inte ut böjda stift).
  • Stiften låses inte i utfällt läge (endast nätkontakten).
  • Stiften rör sig (i sidled) när de är låsta i öppet läge på nätkontakten eller de verkar vara lösa på trestiftskabeln.
  • Bladen på nätkontakten har svarta fläckar eller andra synliga skador.
  • Adaptern ger ingen eller oregelbunden ström när den är inkopplad i ett vägguttag som du vet fungerar.
  • Det finns synligt slitage eller skador på trestiftskabelns isolering.
  • Knäppande ljud hörs från nätkontakten eller någonstans från trestiftskabeln.
 6. Kontrollera problem med påfrestningsskador.

  En påfrestningsskada innebär att DC-kabeln (den tunna kabeln mellan MagSafe-kontakten och nätadaptern) separeras från änden av MagSafe-kontakten eller från nätadaptern. Om du använder kabeln kontinuerligt kan den bli missfärgad och gummihöljet kan bli deformerat.  Ett annat tecken på eventuell påfrestningsskada, som inte alltid är synligt för blotta ögat, är oregelbunden återkommande laddning eller nyckfullt LED-beteende. Du kan kontrollera om så är fallet genom att vicka kabeln fram och tillbaka nära MagSafe-kontakten och se efter om lysdioden (som blir gul och grön) tänds eller släcks beroende på kabelns läge.

  Exempel på påfrestningsskada på en T-formad MagSafe-adapter.

  Läs följande artiklar för mer information om hur du minskar risken för påfrestningsskador:

  Använd inte nätadaptrar som har påfrestningsskador eller saknar isolering eller gummi. Försök inte att reparera en adapterkabel i det här tillståndet.

 7. Kontrollera om stiften har fastnat på MagSafe-kontakter.

  Ibland kan du märka att datorns MagSafe-adapter inte fungerar korrekt eftersom stiften i MagSafe-kontakten har fastnat.

  På nedanstående bild har MagSafe-adapterns stift fastnat.

  Exempel på jordstift som har fastnat på adapter. Detta kan göra att adaptern upptäcks men inte laddar.

  Exempel på känselstift som fastnat på adaptern. Detta kan göra att adaptern laddar, men inte syns, och att lysdioden på adaptern inte tänds.

  Om du tror att ett stift har fastnat provar du att koppla från och sedan ansluta MagSafe-adaptern till strömporten. Stiften bör flyttas och återställas till en neutral position av sig själva. Om ett stift inte återställs av sig självt trycker du försiktigt stiftet åt sidan med fingertoppen eller något mjukt redskap som inte repar, för att se om stiftet återställs. Om det inte går att återställa stiftet kan du se avsnittet Läs mer längst ned i den här artikeln.

 8. Kontrollera om det finns smuts och rengöring av MagSafe-kontakter

  Det är viktigt att du regelbundet granskar och rengör både MagSafe-adapterns kontakt och strömporten på den bärbara Apple-datorn från smuts eller inspekterar eventuella skador.

  Exempel på en MagSafe-kontakt på en Apple-dator som behöver rengöras för att ta bort smuts.

  Om du vill rengöra MagSafe-porten på den bärbara Mac-datorn, kopplar du ur adaptern från vägguttaget. Ta försiktigt bort smuts med en bomullstuss eller en mjuk tandborste. Se till att inga bomullsfibrer fastnar i MagSafe-portens ingång. Obs! Om du använder en bärbar Mac-dator med ett löstagbart batteri, tar du bort batteriet från datorn.

  Om du vill rengöra MagSafe-kontakten och stiftområdet, kopplar du ur adaptern från vägguttaget och datorn. Ta försiktigt bort smuts med en bomullstuss eller en mjuk tandborste. Se till att inga bomullsfibrer fastnar i stiftbehållaren och att inget av stiften böjs eller skadas på något annat sätt.

 9. Sök efter programuppdateringar.

  Det kan finnas uppdateringar för operativsystemet eller program till datorn som förbättrar kommunikationen med nätadaptern. Om du vill kontrollera om det finns uppdateringar går du till Apple-menyn () och väljer alternativet Programuppdatering. Då görs en sökning efter aktuella uppdateringar för datorn som du kan gå igenom och installera.

 10. Kontrollera om datorn laddas och lysdioden lyser.

  Efter att du har gått igenom stegen ovan ska du kontrollera att datorn laddar och lysdioden lyser. Om inte kan du se avsnittet Läs mer nedan.

Läs mer

Vare sig produkten täcks av garantin eller inte kan du ta med dig adaptern till en Apple-auktoriserad servicepartner eller en Apple Store-butik, som kan felsöka och ersätta den vid behov. Resultatet av undersökningen visar om du har rätt till en ersättningsadapter kostnadsfritt eller om du måste betala. Tecken på skador genom olyckshändelser upphäver alla garantier. Se till att ta med datorn som används med adaptern. Den krävs för att hantera eventuella ersättningsadaptrar.

Publiceringsdatum: