Om din MagSafe-kabel eller -strömadapter inte fungerar

Läs om vad du ska göra om MagSafe-kabeln eller strömadaptern som medföljde din bärbara Mac-dator slutar att ladda eller beter sig på andra sätt.

Identifiera MagSafe-kabeln eller -adaptern

Om din Mac använder MagSafe till att ladda batteriet använder den antingen en MagSafe 3-kontakt, MagSafe 2-kontakt eller en T- eller L-formad MagSafe-kontakt. Hitta din MagSafe-kontakt i listan nedan och identifiera din kabel eller adapter. 

MagSafe 3-kontakt
MagSafe 3-kontakt

MagSafe 2-kontakt
MagSafe 2-kontakt

L-formad MagSafe-kontakt
L-formad MagSafe-kontakt

T-formad MagSafe-kontakt
T-formad MagSafe-kontakt

Om din Mac använder MagSafe 3 kan du ladda din Mac med en usb-C till MagSafe 3-kabel och en usb-C-strömadapter.

Om din Mac använder MagSafe 2 kan du ladda din Mac med en MagSafe 2-strömadapter eller en MagSafe-strömadapter som är ansluten till MagSafe-till-MagSafe 2-adaptern

Om din Mac använder MagSafe kan du ladda din Mac med en T- eller L-formad MagSafe-strömadapter.

MagSafe-kontakten och MagSafe-porten på din bärbara Mac-dator har en magnet som skulle kunna radera data på ett kreditkort eller annan magnetisk produkt. Lägg inte magnetiska medier i närheten av MagSafe-adapterns ände och MagSafe-porten.

MagSafe 2- och MagSafe-strömadaptrar är inte kompatibla med MagSafe 3.


Kontrollera strömmen

Läs om hur du kontrollerar ditt eluttag och bekräftar ditt adapterwattal. 

Kontrollera eluttaget

Kontrollera att du har anslutit strömadaptern till ett fungerande eluttag. Koppla ur strömadaptern från eluttaget och anslut sedan en fungerande enhet, till exempel en lampa eller klocka, för att bekräfta att den får ström. Om eluttaget fungerar ansluter du strömadaptern och försöker ladda din Mac. Om din Mac fortfarande inte laddar stänger du av din Mac och stänger bildskärmen i 30 sekunder. Sedan öppnar du bildskärmen och försöker ladda din Mac igen. Om du har en Intel-baserad Mac nollställer du SMC.

Bekräfta adapterwattalet

Kontrollera att rätt wattal på strömdaptern används på din bärbara dator. För bästa laddningsupplevelse bör du använda strömadaptern och kabeln som medföljde din Mac-dator.

Kontrollera om det finns problem med linjebrus

Ta ut strömadaptern från vägguttaget, vänta i en minut och sätt tillbaka adaptern i vägguttaget.

  • Om adaptern fungerar efter denna minuts ”vila” har du troligen ett problem med linjebrus via strömkällan. Du bör nollställa adaptern med jämna mellanrum genom att låta den vila någon minut. Problemet uppstår när strömadapterns överspänningsskydd känner av jordbrus och sedan stänger av adaptern.
  • Några möjliga källor till linjebrus är lampor med ballaster, kylskåp eller minikylskåp som är anslutna till samma elkrets som datorn. Problemet kanske inte uppstår om du ansluter strömadaptern till en UPS (uninterruptible power supply) eller till en annan krets.

Om strömadaptern fortsätter att stängas av när den är ansluten till ett fungerande uttag tar du den till en auktoriserad Apple-servicepartner eller en Apple Store-butik för ytterligare utvärdering.

Om du ser en gnista

Ibland när du sätter i strömadaptern i vägguttaget kan du se en gnista. Detta är oftast normalt och kan hända när du ansluter vilken elektrisk apparat som helst till ett uttag. Om gnistan kommer från någon annanstans än från kontaktens stift, om adaptern skadas eller missfärgas eller om du har andra problem som rör gnistor kontaktar du Apple.


Kontrollera kontakten, strömporten och MagSafe-kontakten eller -kabeln

Läs om hur du testar väggkontakten eller kabeln, undersöker strömporten och kollar efter skada.

Kontrollera väggkontakten eller kabeln

Din strömadapter har en borttagbar väggkontakt med stift som du för in i ett eluttag. Om din bärbara Mac-dator inte laddas när du använder väggkontakten med strömadaptern provar du med en annan väggkontakt från Apple eller provar att använda Apples förlängningskabel för strömadaptern (säljs separat).

Om strömadaptern fungerar efter att du har bytt ut väggkontakten eller strömkabeln ska väggkontakten eller strömkabeln som ursprungligen användes bytas ut och inte längre användas.

Kontrollera om det finns skräp i strömporten

Se till att strömporten (där du ansluter MagSafe-kontakten) är ren och fri från skräp. Porten är magnetisk och kan dra till sig metall.

Om indikatorlampan blinkar

Om batteriet laddas eller laddningen har pausats lyser indikatorlampan gult. Testa följande steg om indikatorlampan på MagSafe 3-kontakten blinkar gult flera gånger:

  1. Koppla loss USB-C till MagSafe 3-kabeln från din Mac och från strömadaptern.
  2. Koppla loss USB-C-strömadaptern från vägguttaget.
  3. Torka av MagSafe 3-porten och MagSafe 3-kontakten med en torr trasa. Kontrollera att både porten och kontakten är torra och rena från skräp.
  4. Kontrollera att USB-C-porten på strömadaptern och USB-C-kontakten är rena från skräp.
  5. Starta om Mac-datorn.
  6. Anslut usb-C-strömadaptern till ett vägguttag, anslut usb-C till MagSafe 3-kabeln till strömadaptern och till din Mac och testa sedan att ladda igen.

Kontakta Apple om indikatorlampan fortsätter att blinka upprepade gånger.

Kontrollera om det finns någon påfrestningsskada (MagSafe 2 eller tidigare)

Om DC-kabeln (den smala sladden som fäster MagSafe 2 eller MagSafe-kontakten till strömadaptern) separeras på någon ände av kabeln ska kabeln inte användas mer och kabeln och strömmen ska undersökas.


Om adaptern blir varm

Strömadaptern kan bli varm under normalt slitage, så se till att du använder den i väl ventilerade utrymmen. Anslut alltid strömadaptern direkt till ett eluttag med hjälp av nätkontakten eller placera den på ett bord eller något annat väl ventilerat område.

Undvik att placera adaptern i ett område med dålig ventilation, som på en soffa, på en tjock matta, bädd eller på en kudde. Undvik att täcka adaptern med ett täcke eller annan isolering.

Strömadaptern kan stänga av sig själv om den blir för varm. Om det händer kopplar du bort MagSafe-kabeln från den bärbara Mac-datorn och låter strömadaptern kylas av innan du använder den.


Leta efter uppdateringar

I vissa fall kan uppdateringar av mjukvara eller fast mjukvara vara tillgängliga för datorn som förbättrar kommunikationen med strömadaptern. Om din MacBook, MacBook Air eller MacBook Pro inte laddas som förväntat söker du efter mjukvaruuppdateringar till din Mac.


Ordna service eller köp en ny kabel eller adapter

Om kabeln eller strömadaptern fortfarande inte fungerar kan du ta med den och din bärbara Mac-dator till en Apple Store-butik eller en auktoriserad Apple-servicepartner för att få den utvärderad.

Om du vill köpa en ersättningsenhet väljer du kabeln eller strömadaptern nedan:

Läs om hur du identifierar din Mac-strömadapter om du inte är säker på vilken kabel eller strömadapter du ska använda med din Mac.

Publiceringsdatum: