Om iCloud-nyckelring inte aktiveras eller synkroniseras

Läs om vad du kan göra om du behöver hjälp med iCloud-nyckelring.

Se efter på sidan Systemstatus om det förekommer några avbrott. Kontrollera sedan att iCloud-nyckelring är tillgängligt i ditt land eller din region. Behöver du fortfarande hjälp? Välj ditt problem i listan och ta reda på vad du kan göra.

 

Om iCloud-nyckelring inte aktiveras på en ny enhet

Se till att den nya enheten har den senaste versionen av iOS eller iPadOS och den senaste versionen av macOS. Prova sedan med dessa steg:

 1. Se till att du har en stark anslutning till mobilnätet.
 2. Kolla dina andra enheter. Om du ser en notis följer du anvisningarna för att slutföra konfigureringen av iCloud-nyckelring.
 3. Läs om hur du aktiverar iCloud-nyckelring på din enhet.
 4. Kontakta Apple-supporten om du behöver mer hjälp med att konfigurera iCloud-nyckelring.

Om iCloud-nyckelring inte synkroniseras med andra enheter

Se till att den nya enheten har den senaste versionen av iOS eller iPadOS och den senaste versionen av macOS. Sedan ser du till att enheten är ansluten till ett wifi-nätverk eller ett mobilnät. Om anslutningen verkar vara stark slår du på iCloud-nyckelring på enheten du vill synka med.

Visa lösenorden som lagras i iCloud-nyckelring

Följ stegen för din enhet om du vill visa lösenorden som lagras i iCloud-nyckelring. 

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 12 eller senare:

 1. Tryck på Inställningar > Lösenord och konton > Webbplats- och applösenord.
 2. Använd Face ID eller Touch ID när du uppmanas till det.
 3. Tryck på en webbplats om du vill visa ditt lösenord.

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11:

 1. Tryck på Inställningar > Konton och lösenord > App- och webbplatslösenord.
 2. Använd Face ID eller Touch ID när du uppmanas till det.
 3. Tryck på en webbplats om du vill visa ditt lösenord.

På en Mac-dator med OS X Mavericks 10.9 eller senare:

 1. Välj Safari > Inställningar och klicka sedan på Lösenord.
 2. Ange Mac-datorns lösenord. 
 3. Markera en webbplats om du vill visa ditt lösenord.
 4. Klicka på Detaljer för utvalda webbplatser längst ned i fönstret.
 5. Ange Mac-datorns lösenord.

Om du inte ser ett av dina iCloud-nyckelringsobjekt

Det finns flera möjliga anledningar till varför du inte kan hitta din iCloud-nyckelringinformation:

 • Återskapade du från en iCloud-säkerhetskopia och upptäckte sedan att objekten saknades i iCloud-nyckelring? iCloud-nyckelringsobjekt är inte en del av iCloud-säkerhetskopian eftersom de redan finns i molnet. Hitta dina iCloud-nyckelringobjekt i iOS 10.3 eller senare genom att trycka på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Nyckelring och slå på iCloud-nyckelring. För iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Nyckelring och slår på iCloud-nyckelring.
 • Har du stängt av iCloud-nyckelring på alla dina enheter? Om så är fallet har din iCloud-nyckelring tagits bort från molnet. Om du raderade objekten i nyckelringen från dina enheter när du stängde av iCloud-nyckelringen tas även din iCloud-nyckelring bort från dessa enheter. Du behöver installera iCloud-nyckelring och lägga till objekt igen. (Om du stänger av iCloud-nyckelring på alla dina enheter och väljer att radera din iCloud-nyckelring lokalt på alla dina enheter kan inte Apple återställa din iCloud-nyckelring.)
 • Har du använt Nyckelhanterare på din Mac för att nollställa din iCloud-nyckelring? Om så är fallet raderade macOS dina objekt i iCloud-nyckelring. Försök att konfigurera iCloud-nyckelring igen. Om du behöver nollställa din Mac-dators nyckelring igen inaktiverar du iCloud-nyckelringen tillfälligt i iCloud-inställningar innan du nollställer din macOS-nyckelring.

Om iCloud-nyckelring är aktiverat men Safari inte sparar eller inte fyller i kontoinformation eller kreditkortsinformation automatiskt

Om Safari inte fyller i kontonamn, lösenord eller kreditkort automatiskt eller inte frågar om du vill spara dem, kontrollerar du inställningarna för Autofyll och Privat surfning på enheten.

På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9 eller senare:

 1. För kontonamn och lösenord går du till Inställningar > Lösenord och konton och kontrollerar att Autofyll lösenord är aktiverat.
 2. För kreditkortsinformation* går du till Inställningar > Safari > Autofyll och kontrollerar att Kreditkort är aktiverat.
 3. Öppna Safari. Om navigeringsfältet i Safari är svart eller mörkt istället för vitt eller ljusgrått inaktiverar du Privat surfning. Safari sparar inte kontonamn och lösenord när Privat surfning är aktiverat. 

På en Mac-dator med OS X Mavericks 10.9 eller senare:

 1. Välj Safari > Inställningar och klicka sedan på Autofyll.
 2. Kontrollera att du har valt Användarnamn och lösenord för kontonamn och lösenord. Kontrollera att du har valt Kreditkort för kreditkortsinformation*.
 3. Kontrollera att du har aktiverat Privat surfning. Safari sparar inte kontonamn och lösenord när Privat surfning är aktiverat.

Behöver du fortfarande hjälp med autofyllning av kreditkortinformation?

 • På din iPhone, iPad och iPod touch: Tryck på kreditkortsfältet i Safari och tryck sedan på alternativet Autofyll kreditkort ovanför tangentbordet.
 • På din Mac-dator: Klicka på ett kreditkortsfält i Safari för att se meddelandet som ber dig att välja vilket kreditkort du vill använda från din iCloud-nyckelring.

* Ange alltid kortets säkerhetskod manuellt. iCloud-nyckelring lagrar inte säkerhetskoder för kreditkort.

Om Safari inte sparar lösenordet på någon av de webbplatser du använder

Vissa webbplatser begär att lösenord inte sparas. Safari kommer inte att spara eller automatiskt fylla i kontonamn och lösenord på dessa webbplatser.

Om du inte fick bekräftelsekoden via SMS

Om du använder tvåfaktorsautentisering gäller inte stegen nedan eftersom du inte har ett särskilt SMS-bekräftelsenummer för iCloud-nyckelring. Kontrollera om du använder tvåfaktorsautentisering och se sedan till att rätt telefonnummer är kopplat till ditt konto.

Kontrollera om du använder tvåfaktorsautentisering

På din iPhone, iPad eller iPod touch trycker du på Inställningar > [ditt namn] och sedan på Lösenord och säkerhet. 

Välj Apple-menyn  > Systeminställningar på din Mac. I macOS Catalina klickar du på Apple-ID och sedan på Lösenord och säkerhet i sidofältet. I macOS Mojave eller tidigare klickar du på iCloud och sedan på Kontodetaljer. 

Kontrollera eller uppdatera ditt telefonnummer

Om tvåfaktorsautentisering är inaktiverat följer du dessa steg för att kontrollera att ditt telefonnummer är rätt eller för att uppdatera ditt telefonnummer.

 1. Kontrollera att du har bra mobilnätstäckning på telefonen.
 2. Kontrollera att ditt telefonnummer kan ta emot SMS-meddelanden. Kontrollera genom att be någon skicka ett SMS till dig.
 3. Kontrollera att rätt telefonnummer är kopplat till ditt konto. Gör så här:
  • På iPhone, iPad eller iPod touch: 
   • För iOS 10.3 eller senare trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Nyckelring > Avancerat och kontrollerar att telefonnumret under Bekräftelsenummer stämmer.
  • På Mac-datorn:
   • Välj Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Apple-ID och sedan på iCloud i sidofältet. Välj sedan Nyckelring. Om du använder macOS Mojave eller tidigare klickar du på iCloud och sedan på Alternativ bredvid Nyckelring. (I OS X Mavericks och tidigare klickar du på iCloud och sedan på Kontodetaljer.) Kontrollera att telefonnumret under Bekräftelsenummer stämmer.

Om du inte kan ändra SMS-bekräftelsenumret för iCloud-nyckelring

 1. Om du har en enhet där iCloud-nyckelring redan är aktiverat kan du börja med att prova de där stegen för att ändra din iCloud-säkerhetskod:
  • iPhone, iPad eller iPod touch:
   • För iOS 10.3 eller senare trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Nyckelring > Avancerat och sedan på Ändra säkerhetskod.
  • Mac:
   • Välj Apple-menyn  > Systeminställningar, klicka på Apple-ID och sedan på iCloud i sidofältet. Välj Nyckelring. Om du använder macOS Mojave eller tidigare klickar du på iCloud och sedan på Alternativ bredvid Nyckelring. (I OS X Mavericks och tidigare klickar du på iCloud och sedan på Kontodetaljer.) Välj Ändra säkerhetskod.
 2. När du har ändrat din iCloud-säkerhetskod kan du prova att byta SMS-bekräftelsenummer igen.
 3. Om du fortfarande inte kan byta SMS-bekräftelsenummer, eller om du inte kan komma åt en enhet som har iCloud-nyckelring aktiverat, kontaktar du Apple-supporten och bekräftar din identitet för att få hjälp med att slutföra konfigurationen av iCloud-nyckelring.

Om du behöver hjälp med din iCloud-säkerhetskod

Läs om vad du ska göra om du har glömt din iCloud-säkerhetskod eller ser en varning om att din iCloud-säkerhetskod har angetts för många gånger. Om du har aktiverat tvåfaktorsautentisering behöver du ingen iCloud-säkerhetskod och stegen nedan gäller då inte för dig. 

Om du har glömt bort din säkerhetskod för iCloud

Du kan kontrollera om tvåfaktorsautentisering är aktiverat genom att trycka på Inställningar > [ditt namn] > Lösenord och säkerhet på din iPhone, iPad eller iPod touch. På Mac väljer du Apple-menyn  > Systeminställningar, klickar på Apple-ID och sedan på iCloud i sidofältet. Om du använder macOS Mojave eller tidigare klickar du på iCloud och sedan på Kontodetaljer.

Om du inte har aktiverat tvåfaktorsautentisering nollställer du säkerhetskoden för iCloud-nyckelring eller skapar en ny säkerhetskod.

Publiceringsdatum: