Få hjälp med iCloud-nyckelring

Om du behöver hjälp med iCloud-nyckelring kan du läsa om vad du ska göra.

Se efter på sidan Systemstatus om det förekommer några avbrott. Kontrollera sedan att iCloud-nyckelring är tillgängligt i ditt land eller din region. Behöver du fortfarande hjälp? Välj ditt problem i listan och läs om vad du kan göra.

 

Om du inte fick bekräftelsekoden via SMS

 1. Kontrollera att du har bra mobilnättäckning på telefonen.
 2. Kontrollera att ditt telefonnummer kan ta emot SMS-meddelanden. Kontrollera genom att be någon skicka ett SMS till dig.
 3. Kontrollera att rätt telefonnummer är kopplat till ditt konto. Gör så här:
  • iPhone, iPad eller iPod touch: 
   • För iOS 10.3 eller senare trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Nyckelring > Avancerat och kontrollerar att telefonnumret under Bekräftelsenummer stämmer.
   • För iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Nyckelring > Avancerat och kontrollerar att telefonnumret under Bekräftelsenummer är korrekt.
  • Mac: Välj Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på iCloud och sedan på Alternativ bredvid Nyckelring. (I OS X Mavericks och tidigare klickar du på iCloud och sedan på Kontodetaljer.) Kontrollera att telefonnumret under Bekräftelsenummer stämmer.

Kan du inte komma åt en enhet som har iCloud-nyckelring aktiverat? Kontakta Apple-supporten och bekräfta din identitet för att få hjälp med att konfigurera iCloud-nyckelring.

Om du inte ser landskoden under SMS-bekräftelsesteget när du försöker konfigurera iCloud-nyckelring

Titta efter i listan med länder och regioner som har stöd för SMS för iCloud-nyckelring. Följ sedan stegen för att ställa in iCloud-nyckelring med ett telefonnummer som inte har stöd för SMS.

Om du inte kan konfigurera iCloud-nyckelring på en ny enhet

Se till att din nya enhet använder den senaste versionen av iOS och macOS. Kontrollera sedan att du har bra mobilnättäckning.

Om du inte kan synkronisera iCloud-nyckelring med andra enheter

Kontrollera att din enhet är ansluten till ett wifi-nätverk eller ett mobilnät. Om anslutningen verkar bra utför du följande steg:

 1. Stäng av iCloud-nyckelring på alla enheter.
 2. Slå på iCloud-nyckelring på den enhet som har de mest uppdaterade nyckelringsobjekten.
 3. Slå på iCloud-nyckelring på dina övriga enheter. De kommer att uppdateras med din nya iCloud-nyckelring.

Om du inte kan visa lösenorden som har lagrats i iCloud-nyckelring

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 11 eller senare:

 1. Tryck på Inställningar > Konton och lösenord > App- och webbplatslösenord.
 2. Använd Touch ID när du uppmanas till det.
 3. Tryck på en webbplats om du vill visa ditt lösenord.

På din iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 10.3 eller tidigare:

 1. Tryck på Inställningar > Safari > Lösenord.
 2. Använd Touch ID eller ange enhetens lösenkod.
 3. Tryck på en webbplats om du vill visa ditt lösenord.

På en Mac-dator med OS X Mavericks 10.9 eller senare:

 1. Välj Safari > Inställningar och klicka sedan på Lösenord.
 2. Markera en webbplats om du vill visa ditt lösenord.
 3. Välj Visa lösenord för valda webbplatser längst ned i fönstret.
 4. Ange Mac-datorns lösenord.

Om iCloud-nyckelring är på men Safari inte sparar eller inte automatiskt fyller i kontoinformation eller kreditkortsinformation

Om Safari inte automatiskt fyller i kontonamn, lösenord eller kreditkort eller inte frågar om du vill spara dem, kontrollerar du inställningarna för Autofyll och Privat surfning på enheten.

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 9 eller senare:

 1. Tryck på Inställningar > Safari > Autofyll.
 2. Kontrollera att Namn och lösenord är på för kontonamn och lösenord. Kontrollera att Kreditkort är på för kreditkortsinformation*.
 3. Öppna Safari. Om navigeringsfältet i Safari är svart eller mörkt istället för vitt eller ljusgrått slår du av Privat surfning. Safari sparar inte kontonamn och lösenord när Privat surfning är påslaget.

På Mac med OS X Mavericks 10.9 eller senare:

 1. Välj Safari > Inställningar och klicka sedan på Autofyll.
 2. Kontrollera att du har valt Användarnamn och lösenord för kontonamn och lösenord. Kontrollera att du har valt Kreditkort för kreditkortsinformation*.
 3. Kontrollera om Privat surfning är påslaget i Yosemite eller Mavericks. Safari sparar inte kontonamn och lösenord när Privat surfning är påslaget.

Behöver du fortfarande hjälp med autofyllning av kreditkortinformation?

 • På din iPhone, iPad och iPod touch: Tryck på kreditkortsfältet i Safari och tryck sedan på alternativet Autofyll kreditkort ovanför tangentbordet.
 • På din Mac-dator: Klicka på ett kreditkortsfält i Safari för att se meddelandet som ber dig att välja vilket kreditkort du vill använda från din iCloud-nyckelring.

* Ange alltid kortets säkerhetskod manuellt. iCloud-nyckelring lagrar inte säkerhetskoder för kreditkort.

Om Safari inte sparar lösenordet på någon av de webbplatser du använder

Vissa webbplatser begär att lösenord inte sparas. Safari kommer inte att spara eller automatiskt fylla i kontonamn och lösenord på dessa webbplatser.

Om du har glömt bort din säkerhetskod för iCloud

Om du slog på tvåfaktorsautentisering behöver du inte en iCloud-säkerhetskod. Du kan kontrollera att tvåfaktorsautentisering är påslaget genom att trycka på Inställningar > [ditt namn] > Lösenord och säkerhet på din iOS-enhet. På din Mac-dator väljer du Apple-menyn > Systeminställningar > iCloud > Kontodetaljer. 

Om du inte har slagit på tvåfaktorsautentisering nollställer du säkerhetskoden för iCloud-nyckelring eller skapar en ny säkerhetskod.

Om du kan komma åt en av dina enheter som har iCloud-nyckelring aktiverat

Du kan nollställa säkerhetskoden för iCloud-nyckelring på enheten som har iCloud-nyckelring aktiverat.

På iPhone, iPad eller iPod touch med iOS 8 eller senare:

 1. Om du har iOS 10.3 eller senare trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Nyckelring > Avancerat. För iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Nyckelring > Avancerat. 
 2. Tryck på Ändra säkerhetskod.
 3. Ange lösenordet till ditt Apple-ID när du uppmanas att göra det.
 4. Ange en ny iCloud-säkerhetskod.

 

På Mac:

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på iCloud och sedan på Alternativ. I OS X Mavericks och tidigare klickar du på iCloud och sedan på Kontodetaljer.
 2. Klicka på Ändra säkerhetskod och välj en ny säkerhetskod till iCloud.

 

Om du inte kan komma åt en av dina enheter som har iCloud-nyckelring aktiverat

Om du inte har tillgång till en av dina enheter som har iCloud-nyckelring aktiverat kan du inte nollställa säkerhetskoden. Du kan istället nollställa iCloud-nyckelring och skapa en ny säkerhetskod för iCloud.

På iPhone, iPad eller iPod touch:

 1. Om du har iOS 10.3 eller senare trycker du på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Nyckelring > Avancerat.  För iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Nyckelring > Avancerat. 
 2. Tryck på Godkänn med säkerhetskod.
 3. När du ombeds fylla i din säkerhetskod till iCloud trycker du på Har du glömt koden.
 4. Tryck på Nollställ iCloud-nyckelring om du vill ersätta din iCloud-nyckelring i molnet med objekten i iCloud-nyckelringen på din enhet.
 5. Bekräfta genom att trycka på Nollställ. Du uppmanas att skapa en ny iCloud-säkerhetskod.

 

På Mac:

 1. Välj Apple-menyn > Systeminställningar. Klicka på iCloud och välj sedan Nyckelring.
 2. När du ombeds fylla i din säkerhetskod för iCloud klickar du på Har du glömt koden.
 3. Klicka på Nollställ nyckelring om du vill ersätta din iCloud-nyckelring i molnet med objekten i iCloud-nyckelringen på Mac-datorn.
 4. Bekräfta genom att klicka på Nollställ.
 5. Slå på Nyckelring igen. Du uppmanas att skapa en ny iCloud-säkerhetskod.

 

Om du ser en varning om att din säkerhetskod för iCloud har angetts felaktigt för många gånger

Om du inte ser ett av dina iCloud-nyckelringsobjekt

Det finns flera möjliga anledningar till varför du inte kan hitta din iCloud-nyckelringinformation:

 • Återskapade du från en iCloud-säkerhetskopia och upptäckte sedan objekten som saknades från iCloud-nyckelring? iCloud-nyckelringsobjekt är inte en del av iCloud-säkerhetskopian eftersom de redan finns i molnet. Hitta dina iCloud-nyckelringobjekt i iOS 10.3 eller senare genom att trycka på Inställningar > [ditt namn] > iCloud > Nyckelring och slå på iCloud-nyckelring. För iOS 10.2 eller tidigare trycker du på Inställningar > iCloud > Nyckelring och slår på iCloud-nyckelring.
 • Har du stängt av iCloud-nyckelring på alla dina enheter? Om så är fallet har din iCloud-nyckelring tagits bort från molnet. Om du raderade objekten i nyckelringen från dina enheter när du stängde av iCloud-nyckelringen tas även din iCloud-nyckelring bort från dessa enheter. Du behöver installera iCloud-nyckelring och lägga till objekt igen. (Om du stänger av iCloud-nyckelring på alla dina enheter och väljer att radera din iCloud-nyckelring lokalt på alla dina enheter kan inte Apple nollställa din iCloud-nyckelring.)
 • Använde du Nyckelhanterare för att nollställa din nyckelring på Mac? Om så är fallet raderade macOS dina objekt i iCloud-nyckelring. Försök att ställa in iCloud-nyckelring igen. Om du behöver nollställa din Mac-dators nyckelring igen, avaktiverar du iCloud-nyckelringen tillfälligt i iCloud-inställningar innan du nollställer din macOS-nyckelring.

Om du ombeds att bekräfta iCloud-nyckelringen men ställde inte in den på din telefon

Om du får ett meddelande med din valideringskod för iCloud-nyckelringen, men inte har ställt in den på din enhet kontaktar du Apple-supporten för att få hjälp.

Publiceringsdatum: