Om skärmen Anslut till iTunes visas på iPhone, iPad eller iPod touch

Läs om vad du kan göra om du ser skärmen Anslut till iTunes på iPhone, iPad eller iPod touch.

skärmen Anslut till iTunes

Starta om enheten

Starta om enheten om skärmen Anslut till iTunes visas:

  • På en iPhone X eller senare eller iPhone 8 eller senare: Tryck och släpp snabbt volymhöjningsknappen. Tryck och släpp snabbt volymsänkningsknappen. Därefter håller du ned sidoknappen tills du ser Apple-logotypen.
  • iPhone 7 eller iPhone 7 Plus: Tryck på och håll ned sidoknappen och volymsänkningsknappen under minst tio sekunder tills Apple-logotypen visas.
  • På iPhone 6s och tidigare, iPad och iPod touch: Håll ned hemknappen och den övre knappen (eller sidoknappen) samtidigt i minst tio sekunder, tills du ser Apples logotyp.

Installera om iOS

Om skärmen Anslut till iTunes fortfarande visas efter att du har startat om kan du behöva installera om iOS:

  1. Kontrollera att du använder den senaste versionen av iTunes.
  2. Anslut din enhet till datorn med kabeln som medföljde enheten. Du bör se ett meddelande om att det är problem med iPhone [namn på din enhet] som medför att den behöver uppdateras eller återställas.
  3. Klicka på Uppdatera (inte återskapa) när du vill installera om iOS och behålla dina personliga data.


Mer hjälp

Publiceringsdatum: