Få hjälp med problem med att uppdatera och återskapa i iOS

Läs om hur du löser problem med att uppdatera och återskapa i iOS.

Försök först med det här

 1. På en Mac with macOS Catalina 10.15: kontrollera att din Mac är uppdaterad. På en Mac med macOS Mojave 10.14 eller tidigare eller på en pc: kontrollera att du har den senaste versionen av iTunes.
 2. Om det inte går att återskapa enheten eller om du får ett meddelande om att ”ett okänt fel inträffade [fel nummer]” följer du de här stegen

Om du fortfarande ser felet kan du försöka med stegen nedan.

    

Välj ditt felnummer eller felmeddelande

Välj fel och läs om vad du kan göra:

Kontrollera att enheten kan kommunicera med Apples servrar

Om fel 1671 visas hämtar datorn nödvändig mjukvara. Vänta tills hämtningen har slutförts och försök igen.

Om du ser något av felen nedan kanske datorn inte kan ansluta till Apples servrar eller till iPhone, iPad eller iPod touch:

 • 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200
 • ”Problem med att hämta mjukvara.”
 • ”Enheten kan inte väljas för det här bygget.”

Kontrollera följande:

 1. Kontrollera att datorn kan kommunicera med Apples programuppdateringservrar.
 2. Kontrollera säkerhetsmjukvara från tredje part.

Om du får fel 4037 kan datorn inte uppdatera enheten eftersom lösenkoden är låst och enheten inte har låsts upp för uppdatering eller återskapning. Lås upp enheten och försök igen. Läs om vad du ska göra om du har glömt bort lösenkoden.

Om felet fortfarande visas kan du kontakta Apple-supporten.

Meddelandet Mobiluppdateringen misslyckades eller Apple Pay är inte tillgängligt

Om du efter en uppdatering ser meddelandet Mobiluppdateringen misslyckades eller Apple Pay måste uppdateras på denna iPhone läser du om vad du kan göra.

Kontrollera säkerhetsmjukvaran

Kontrollera usb-anslutningarna

Om du ser fel 4005, 4013 eller 4014 använder du de här stegen.

Om du ser något av felen nedan kontrollerar du usb-anslutningen, usb-kabeln, usb-porten eller datorn:

 • 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643–1650
 • 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009
 • Ett felmeddelande som innehåller ”ogiltigt svar”

Kontrollera följande. Prova igen efter varje steg:

 1. Använd usb-kabeln som medföljde enheten. Om du inte har en sådan provar du med en annan usb-kabel från Apple. 
 2. Byt till en annan usb-port på datorn. Koppla inte in den i tangentbordet.
 3. Byt till en usb-port på en annan dator.
 4. Om felet fortfarande visas kan du kontrollera om det finns andra usb-problem, problem med säkerhetsprogram från tredje part och problem med hårdvara.

Kontakta Apple-supporten om felet kvarstår.

Kontrollera hårdvaran

Om du ser fel 53 använder du de här stegen.

Om du ser något av felen nedan kan det vara problem med hårdvaran:

 • 1, 3, 10, 11, 12, 13, 14, 16
 • 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 56
 • 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667, 1669

Kontrollera följande. Prova igen efter varje steg:

 1. Om iTunes redan är öppet avslutar du och startar det igen.
 2. Kontrollera säkerhetsmjukvara från tredje part.
 3. Kontrollera att usb-kabeln, datorn och nätverket är tillförlitliga. Försök sedan att återskapa enheten två gånger till.
 4. Kontrollera om du har gammal eller modifierad mjukvara

Kontakta Apple-supporten om felet kvarstår.

Kontrollera om du har gammal eller modifierad mjukvara

Om fel 1015 eller ett meddelande som anger ”Den önskade resursen kan inte hittas” visas kan enheten innehålla obehöriga ändringar av mjukvaran (jailbreaking). Eller också försöker du installera en tidigare version av iOS (nedgradering). 

Om du vill återskapa enheten till den senaste versionen av mjukvaran använder du återhämtningsläget.

Kontakta Apple-supporten om felet kvarstår.

Publiceringsdatum: