Få hjälp med problem med att uppdatera och återskapa i iOS

Läs om hur du löser specifika problem med att uppdatera och återskapa i iOS.

När du uppdaterar eller återskapar din iPhone, iPad eller iPod touch i iTunes kan följande meddelande visas: ”iPhone [enhetsnamn] kunde inte återskapas. Ett okänt fel inträffade [felnummer].”

Innan du försöker med stegen nedan, provar du med de grundläggande stegen för att lösa problem med att uppdatera och återskapa i iOS med hjälp av iTunes.

Hitta ditt felnummer

Om du har provat de grundläggande stegen och fortfarande får samma felmeddelande, klickar du på felets nummer och följer anvisningarna nedan.

12346910111213141617202123262728293435363740, 53, 56

1002100410111012101310141015

1600160116021603160416111638, 1643-165016671669

200120022005200620093002300430133014301531943200

4005401340149006

Lösa nätverksproblem

Fel: 17, 1638, 3014, 3194, 3000, 3002, 3004, 3013, 3014, 3015, 3194, 3200. Följande varningsmeddelanden kan visas:

  • ”Problem med att hämta programvara.”
  • ”Enheten passar inte med önskad struktur.” 

Dessa varningar betyder att datorn antingen har problem att kontakta Apples uppdateringsserver eller att kommunicera med enheten. 

Leta på datorn efter programvara eller inställningar som kan orsaka kommunikationsproblem mellan din dator och Apple eller mellan din dator och din enhet.

Om felmeddelandet fortfarande visas ska du kontrollera ditt säkerhetsprogram.

Kontrollera säkerhetsprogramvaran

Fel: 2, 4, 6, 9, 1611, 9006.

Ibland kan säkerhetsprogramvara stoppa din enhet från att kommunicera med Apples uppdateringsserver eller med din enhet.

Kontrollera din säkerhetsprogramvara och inställningar så att de inte stoppar anslutningen till Apples servrar.

Om felmeddelandet fortfarande visas ska du leta efter USB-anslutningsproblem.

Kontrollera USB-anslutningarna

Fel: 13, 14, 1600, 1601, 1602, 1603, 1604, 1611, 1643-1650, 2000, 2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 4005, 4013, 4014. Ibland visas ett meddelande som innehåller ”ogiltigt svar”.

Om USB-anslutningen mellan enheten och datorn avbröts kan det leda till att det inte går att uppdatera eller återskapa.

Prova med annan utrustning för att se om du kan ringa in problemet:

Om felmeddelandet fortfarande visas ska du söka efter maskinvaruproblem.

Kontrollera om det finns några maskinvaruproblem

Fel: 1, 3, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 21, 23, 26, 27, 28, 29, 34, 35, 36, 37, 40, 53, 56, 1002, 1004, 1011, 1012, 1014, 1667 eller 1669.

Det kan finnas problem med enhetens eller datorns maskinvara som hindrar uppdateringen eller återskapningen från att slutföras.

  1. Kontrollera att säkerhetsprogramvaran och inställningarna inte blockerar enheten från att kommunicera med Apples uppdateringsserver.
  2. Försök sedan att återskapa iOS-enheten två gånger till när den är ansluten med en kabel, till en dator och i ett nätverk som du vet fungerar.
  3. Kontrollera att säkerhetsprogramvaran och inställningarna tillåter kommunikation mellan enheten och uppdateringsservrarna.
  4. Om felmeddelandet fortfarande visas när du uppdaterar eller återskapar kontaktar du Apple-supporten.

Om felmeddelandet fortfarande visas ska du kontrollera om du har gammal eller modifierad programvara.

Kontrollera om du har gammal eller modifierad programvara

Fel: 1015. Om du ser meddelandet ”Den önskade resursen kan inte hittas”.

Dessa fel kan inträffa om något av följande stämmer:

  • Din version av iTunes är för gammal. Hämta den senaste versionen av iTunes och försök sedan att uppdatera eller återskapa igen.
  • Din enhet har en betaversion av iOS.
  • Du försöker installera en tidigare version av iOS (nedgraderar).
  • Din enhet innehåller obehöriga ändringar av iOS, även kallat ”jailbreaking”.

Använd återhämtningsläget och återskapa enheten till den senaste versionen av iOS.

Senast ändrad: