Om dina hörlurar inte fungerar med din iPhone, iPad eller iPod touch

Få hjälp när du inte kan höra ljud från dina hörlurar, om ljudet är dämpat eller om din mikrofon inte fungerar.

Titta efter skräp, skador eller lösa anslutningar

  1. Titta efter skräp i hörlursuttaget på din iPhone, iPad eller iPod touch. 
  2. Kontrollera om hörlurskabeln, kontakten, fjärrkontrollen eller hörsnäckorna är skadade, slitna eller trasiga. 
  3. Titta efter skräp i näten i hörsnäckorna. Ta bort skräp genom att försiktigt borsta alla öppningar med en liten, mjuk borste som är ren och torr. 
  4. Sätt tillbaka hörlurarna ordentligt. Om din iOS-enhet har ett fodral tar du bort det så att du får en bättre anslutning. 

Om hörlurarna fortfarande inte fungerar följer du stegen nedan.

Om du inte hör något ljud eller om bara den ena sidan av hörlurarna fungerar

  1. Justera volymen med volymknapparna på din iOS-enhet eller använd volymreglaget i Kontrollcenter
  2. Kontrollera om du behöver byta ut hörlurarna genom att prova ett par andra hörlurar. Om de andra hörlurarna fungerar kontaktar du tillverkaren av de ursprungliga hörlurarna och frågar om de behöver bytas. Om de andra hörlurarna inte fungerar kontaktar du Apple-supporten

Om mikrofonen inte fungerar

  1. Kontrollera att hörlurarna har en inbyggd mikrofon.
  2. Kontrollera om mikrofonen är blockerad med skräp, ludd eller förpackningsmaterial.
  3. Kontrollera om du behöver byta ut hörlurarna genom att prova ett par andra hörlurar. Om de andra hörlurarna fungerar kontaktar du tillverkaren av de ursprungliga hörlurarna och frågar om de behöver bytas. Om de andra hörlurarna inte fungerar kontaktar du Apple-supporten.

Behöver du mer hjälp?

Om dina hörlurar fortfarande inte fungerar kontaktar du Apple-supporten.

Publiceringsdatum: