Starta om din iPad 

Läs mer om hur du stänger av och sedan slår på din iPad igen.

Så här startar du om din iPad med Face ID

  1. Tryck och håll ner den övre knappen och någon av volymknapparna tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Håll den övre knappen intryckt tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.

Så här startar du om din iPad med hemknappen

  1. Tryck och håll ner den övre knappen tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Håll den övre knappen intryckt tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.

Om din iOS-enhet är låst eller inte går att starta

Publiceringsdatum: