Starta om din iPad

Läs mer om hur du stänger av och sedan slår på din iPad igen.

Så här startar du om en iPad som saknar hemknapp

  1. Tryck och håll ned antingen volymhöjningsknappen eller volymsänkningsknappen och den övre knappen tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Håll den övre knappen intryckt tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.

Så här startar du om en iPad som har en hemknapp

  1. Tryck och håll ned den övre knappen tills reglaget för avstängning visas.
  2. Dra reglaget och vänta sedan i 30 sekunder tills din enhet stängs av.
  3. Håll den övre knappen intryckt tills du ser Apple-logotypen för att slå på enheten igen.
Publiceringsdatum: