Numbers för Mac: Så här skriver du ut sidhuvuden och sidfötter

Numbers för Mac 3.2 och senare innehåller alternativ för sidhuvuden och sidfötter när du skriver ut kalkylblad.

Om du vill inkludera sidhuvuden och sidfötter när du skriver ut dina Numbers-kalkylblad i Numbers 3.2 och senare kan du göra det genom att redigera dessa på skärmen Utskriftsformat.

  1. Välj Skriv ut från menyn Arkiv.
  2. Det ska visas en förhandsvisning av hur bladet ser ut när det skrivs ut.
  3. Om du vill redigera sidhuvuden klickar du högst upp på varje sida och lägger till den information du vill ha. Om du vill redigera sidfötter klickar du längst ner på varje sida och lägger till den information du vill ha.

Med menyn Zoom är det lättare att redigera innehållet i sidhuvuden och sidfötter. 

Sidnummer visas som standard i mitten av sidfoten. Om du vill ta bort sidnumren markerar du ett i förhandsvisningen och tar bort det. De ändringar du gör i sidhuvudet eller sidfoten på en sida påverkar alla sidor i bladet. Däremot är sidhuvuden och sidfötter separata för varje blad i kalkylbladet.

De ändringar du gör i sidhuvuden och sidfötter sparas som en del av kalkylbladet. Om du vill stänga skärmen Utskriftsformat utan att skriva ut klickar du på Klar i granskaren.

Publiceringsdatum: