Använda sidhuvuden och sidfötter i Numbers

Numbers för Mac innehåller alternativ för sidhuvuden och sidfötter när du skriver ut ett kalkylblad.

Så här använder du sidhuvuden och sidfötter i Numbers-dokument

  1. Välj skriv ut i Arkiv-menyn när kalkylbladet är öppet i Numbers. Det ska visas en förhandsvisning av hur första bladet ser ut när det skrivs ut. Ett kalkylblad kan sträcka sig över flera sidor.
  2. Klicka på fliken överst i förhandsvisningen om du vill redigera det bladets sidhuvud och sidfot om ditt kalkylblad består av flera blad. Varje blad kan ha unik information i sitt sidhuvud och sin sidfot.
  3. Flytta pekaren över toppen eller botten av bladet tills du ser tre fält.Klicka i ett fält och skriv sedan innehållet om du vill redigera bladets sidhuvud eller sidfot. Klicka på popupmenyn Zooma i verktygsfältet och välj en zoomnivå om du vill göra det enklare att redigera innehåll i sidhuvud och sidfot.
  4. Om du vill att numreringen ska fortsätta från senaste bladet väljer du Fortsätt från föregående blad i sidofältet Utskriftsinställning. Sidnummer visas som standard i mitten av sidfoten i kalkylbladet. 
  5. Klicka i sidfoten, välj sidnummer och tryck sedan på raderingsknappen på tangentbordet om du vill ta bort sidnummer. 
  6. Klicka på Skriv ut längst ner i sidofältet om du vill skriva ut kalkylbladet. 
  7. Om du vill stänga skärmen Utskriftsformat utan att skriva ut klickar du på Klar i granskaren.

De ändringar du gör i sidhuvuden och sidfötter sparas som en del av kalkylbladet.

Publiceringsdatum: