Ändra textstorlekenpå din iPhone, iPad och iPod touch

Du kan ändra textstorleken i Mail, Kontakter, Kalender, Telefon, Anteckningar och andra appar som har stöd för dynamisk text.

Ändra textstorleken

  1. Gå till Inställningar > Visning och ljusstyrka och välj Textstorlek.
  2. Dra reglaget för att välja den textstorlek som du vill ha.

Göra texten ännu större

  1. Gå till Inställningar > Hjälpmedel och välj Skärm och textstorlek.
  2. Tryck på Större text för alternativ till större text.
  3. Dra reglaget för att välja den textstorlek som du vill ha.

Det kan bli svårt att trycka på knappar eller andra funktioner i appar om du gör texten för stor. Gå tillbaka till dina inställningar och justera textstorleken efter behov.

Läs mer

Läs mer om hjälpmedelsfunktioner och hur de används i avsnittet om hjälpmedel i användarhandboken för din iOS-enhet.

Publiceringsdatum: