Om din iPhone, iPad eller iPod touch inte går att starta eller är låst

Läs om vad du kan göra om skärmen på din enhet har låst sig eller inte svarar när du trycker på den, eller fastnar när du startar den.

Om skärmen är svart eller låst

Om din skärm är svart eller låst, kan du behöva tvinga enheten att starta om. Inget innehåll raderas när du tvingar enheten att starta om. Du kan tvinga enheten att starta om även om skärmen är svart eller om knapparna inte reagerar. Gör så här:

 • iPad-modeller som inte har en hemknapp: tryck på och släpp snabbt volymhöjningsnappen. Tryck och släpp snabbt volymsänkningsknappen. Tryck sedan på och håll ned strömknappen tills enheten startar om.
 • iPhone 8 eller senare: Tryck och släpp snabbt volymhöjningsknappen. Tryck och släpp snabbt volymsänkningsknappen. Därefter trycker du och håller ned sidoknappen tills du ser Apple-logotypen.
 • iPhone 7, iPhone 7 Plus och iPod touch (7:e generationen): Tryck och håll ned både den övre knappen (eller sidoknappen) och volymsänkningsknappen tills du ser Apple-logotypen.
 • iPad med hemknapp, iPhone 6s eller tidigare och iPod touch (6:e generationen) eller tidigare: Tryck och håll ned både hemknappen och den övre knappen (eller sidoknappen) tills du ser Apple-logotypen.

Om enheten fortfarande inte går att slå på eller starta

Anslut enheten till ström och ladda den i minst en timme.

Efter några minuter bör du se laddningsskärmen. 

 

Om du inte ser laddningsskärmen inom en timme, eller om du ser skärmen Anslut till ström, kontrollerar du kontakten, usb-kabeln och strömadaptern. Kontrollera att allt sitter som det ska, att det är rent och att det inte är skadat. Det kan vara bra att prova med en annan usb-kabel eller strömadapter.

 

Om du ändå inte kan slå på enheten går du till nästa steg.

Om det går att slå på enheten men den fastnar vid start

Om du ser Apple-logotypen eller en röd eller blå skärm under starten, prova dessa steg:

 1. Anslut enheten till en dator. På en Mac med macOS Catalina 10.15 öppnar du Finder. På en Mac med macOS Mojave 10.14 eller tidigare eller på en pc: öppna iTunes.
 2. Leta rätt på din enhet på datorn.
 3. Följ dessa steg medan din enhet är ansluten:
  • iPad-modeller som inte har en hemknapp: tryck på och släpp snabbt volymhöjningsnappen. Tryck och släpp snabbt volymsänkningsknappen. Tryck ned den översta knappen tills enheten börjar starta om. Fortsätt att hålla ned den översta knappen tills enheten försätts i återställningsläge.
  • iPhone 8 eller senare: Tryck och släpp snabbt volymhöjningsknappen. Tryck och släpp snabbt volymsänkningsknappen. Sedan trycker du och håller ned sidoknappen tills du ser skärmen för återställningsläget.
  • iPhone 7, iPhone 7 Plus och iPod touch (7:e generationen): Håll ned den övre knappen (eller sidoknappen) och volymsänkningsknappen samtidigt. Fortsätt hålla ned knapparna tills du ser skärmen för återställningsläget.
  • iPad med hemknapp, iPhone 6s eller tidigare och iPod touch (6:e generationen) eller tidigare: Tryck och håll ned både hemknappen och den övre knappen (eller sidoknappen) samtidigt. Fortsätt hålla ned knapparna tills du ser skärmen för återställningsläget.
 4. När du får välja mellan att återskapa eller uppdatera väljer du att uppdatera. Din dator kommer försöka installera om iOS eller iPadOS utan att radera dina data.

Din dator hämtar programvaran för enheten. Om det tar mer än 15 minuter lämnar enheten återställningsläget. Då måste du göra om steg 2 och 3 igen.

Om du behöver mer hjälp

Kontakta Apple-supporten för service om du har något av följande problem:

 • En svart skärm visas fortfarande efter laddning, tvångsomstart eller efter att du följt stegen i den här artikeln.
 • Du ser en svart skärm men kan höra aviseringar, ljud och vibrationer.
 • Skärmen är fortsatt svart men du hör ett kvittrande ljud när du slår på ljudet och ansluter till en strömkälla.
 • Skärmen är på men reagerar inte när du trycker, sveper eller provar andra gester. 
 • Det går inte att tvinga enheten att starta om eftersom en knapp är trasig eller har fastnat.
 • Enheten har fastnat på Apples logotyp, visar en enhetlig färg eller känns inte igen i iTunes.
Publiceringsdatum: