Om Begränsningar (föräldrakontroller) på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan slå på Begränsningar (kallas även föräldrakontroller) på iOS-enheten så att det inte går att nå vissa appar och funktioner. Läs mer om de olika typerna av Begränsningar och hur du slår på och av dem på enheten.

Slå på Begränsningar

 1. Tryck på Inställningar > Allmänt.
 2. Tryck på Begränsningar.
 3. Tryck på Aktivera begränsningar och ange en lösenkod. Du behöver den här lösenkoden för att ändra inställningarna eller slå av Begränsningar.

  Om du tappar eller glömmer bort lösenkoden för Begränsningar, måste du radera enheten och sedan ställa in den som en ny enhet för att kunna ta bort lösenkoden. Lösenkoden tas inte bort när du återskapar enheten.

Se vad du kan begränsa

När ett alternativ är på eller ett objekt är markerat med en bock, betyder det att du tillåter åtkomst till det. Stäng av alternativen om du vill begränsa åtkomsten.

Du kan också slå på eller verkställa Begränsningar med hjälp av en profil (installeras vanligtvis vid användning av enheten i affärs- eller utbildningssyfte). Du kan leta efter installerade profiler i Inställningar > Allmänt > Profiler. Kontakta administratören eller personen som installerade profilen om du vill veta mer.

Appar och funktioner

 • Safari
 • Kamera (inaktiverar även FaceTime)
 • FaceTime
 • iTunes Store
 • iBooks Store
 • Köp inuti app
 • Siri
 • AirDrop
 • CarPlay (endast tillgänglig på iPhone 5 eller senare)
 • Installera appar
 • Radera appar

Du kan begränsa möjligheten att använda YouTube i iOS 5 och tidigare.

Innehållstyper

 • Åldersgränser (markera landet i avsnittet om åldersgränser så tillämpas automatiskt lämpliga åldersgränser för den regionen)
 • Musik och podcaster
 • Filmer
 • TV-program
 • Books
 • Appar
 • Siri
 • Webbplatser
 • Om du inte använder Touch ID för betalappar och köp inuti appar, kan du välja mellan två alternativ som avgör hur ofta du behöver ange lösenordet för dessa köp.

Ändringar av sekretessinställningar

 • Platstjänster
 • Kontakter
 • Kalendrar
 • Påminnelser
 • Bilder
 • Bluetooth-delning
 • Mikrofon
 • Twitter
 • Facebook
 • Reklam

Ändringar av inställningar och konton

 • Konton (du kan förhindra ändringar i Mail, Kontakter, Kalendrar, iCloud, Twitter, Facebook, Vimeo, Flickr, iTunes, App Store, iMessage och FaceTime)
 • Bakgrundsuppdatering
 • Hitta mina vänner (tillgängligt när du installerar appen Hitta mina vänner)
 • Volymgräns
 • Mobildataanvändning (endast tillgängligt på mobildataaktiverade iOS-enheter)

Funktioner inuti Game Center

 • För flera spelare
 • Lägga till vänner

Få hjälp

När Begränsningar är på kanske du märker att en viss app eller funktion saknas:

 • En app visas inte på hemskärmen (som Safari, Kamera eller FaceTime).
 • Det går inte att använda en viss funktion eller tjänst (som Siri eller Platstjänster).
 • Du ser att en inställning saknas eller är nedtonad (som Mail, Kontakter och Kalender, iCloud, Twitter eller FaceTime).

Om du behöver en viss app eller funktion som saknas, provar du med att stänga av Begränsningar.

Läs mer

Läs mer om hur du använder Begränsningar (eller Föräldrakontroll) i iTunes eller förhindrar Köp inuti app.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: