Använda föräldrakontroller på ditt barns iPhone, iPad och iPod touch

Med Begränsa innehåll/integritet i Skärmtid kan du blockera eller begränsa vissa appar och funktioner på ditt barns enhet. Du kan även begränsa inställningarna på din iPhone, iPad eller iPod touch för barnförbjudet innehåll, köp och hämtningar samt integritet.

Ställa in Begränsa innehåll/integritet

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Fortsätt och välj sedan Det här är min [enhet] eller Det här är mitt barns [enhet].
  • Om du är förälder eller vårdnadshavare och vill hindra en annan familjemedlem från att ändra dina inställningar på enheten, trycker du på Använd lösenkod för Skärmtid för att skapa en lösenkod och skriver sedan in lösenkoden igen för att bekräfta. I iOS 13.4 och senare blir du ombedd att ange ditt Apple-ID och lösenord efter att du har bekräftat din lösenkod. Detta kan du använda till att nollställa din lösenkod för skärmtid om du glömmer den. 
  • Om du ställer in Skärmtid på ditt barns enhet följer du uppmaningarna tills du ser Lösenkod för förälder och anger en lösenkod. Skriv lösenkoden igen för att bekräfta. I iOS 13.4 och senare blir du ombedd att ange ditt Apple-ID och lösenord efter att du har bekräftat din lösenkod. Detta kan du använda till att nollställa din lösenkod för skärmtid om du glömmer den. 
 3. Tryck på Begränsa innehåll/integritet. Om du uppmanas till det anger du lösenkoden och aktiverar sedan Innehåll och integritet.

Använd en lösenkod som skiljer sig från den du använder för att låsa upp enheten. Ändra eller stäng av lösenkoden på ditt barns enhet genom att trycka på Inställningar > Skärmtid > [ditt barns namn]. Tryck sedan på Ändra lösenkod för Skärmtid eller Avaktivera lösenkod för Skärmtid och autentisera ändringarna med Face ID, Touch ID eller din enhets lösenkod.

 

Om du glömmer din lösenkod för Skärmtid uppdaterar du din enhet till den senaste iOS eller iPadOS och nollställer sedan din lösenkod. Om du inte kan uppdatera din enhet raderar du den och ställer in den som en ny för att ta bort lösenkoden och välja en ny. Det går inte att ta bort lösenkoden genom att återskapa enheten från en säkerhetskopia.

Förhindra köp i iTunes och App Store

Du kan även hindra ditt barn från att installera eller radera appar, göra köp inuti appar med mera. Så här förhindrar du köp och hämtningar från iTunes och App Store:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid. 
 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet. Ange din lösenkod om du blir tillfrågad.
 3. Tryck på Köp i iTunes och App Store.
 4. Välj en inställning och ställ in på Tillåt inte.

Du kan även ändra dina inställningar för lösenord för ytterligare köp från iTunes och App Store eller Bokhandel. Följ steg 1–3 och välj sedan Kräv alltid eller Kräv inte.

 

Tillåta inbyggda appar och funktioner

Du kan begränsa användningen av inbyggda appar eller funktioner. Om du stänger av en app eller funktion kommer den inte att raderas. Den göms bara tillfälligt på hemskärmen. Om du till exempel stänger av Mail kommer appen Mail inte att visas på hemskärmen förrän du slår på den igen.

Så här ändrar du Tillåtna appar:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet.
 3. Ange din lösenkod för Skärmtid. 
 4. Tryck på Tillåtna appar. 
 5. Välj apparna som du vill tillåta.

Förhindra barnförbjudet innehåll och åldersgränser

Du kan även förhindra uppspelning av musik med barnförbjudet innehåll och filmer eller TV-serier med specifika åldersgränser. Appar har även åldersgränser som kan konfigureras med innehållsbegränsningar.

Så här begränsar du barnförbjudet innehåll och åldersgränser:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet och tryck sedan på Innehållsbegränsningar.
 3. Välj inställningarna du vill ha för varje funktion eller inställning under Tillåtet butiksinnehåll.

Här är typerna av innehåll som du kan begränsa:

 • Åldersgränser i: markera landet eller regionen i avsnittet om åldersgränser om du vill tillämpa lämpliga åldersgränser för den regionen automatiskt
 • Musik, podcaster och nyheter: förhindra uppspelning av musik, musikvideor, podcaster och nyheter med barnförbjudet innehåll
 • Musikvideor: förhindra att någon hittar och visar musikvideor
 • Musikprofiler: förhindra delning av det du lyssnar på med vänner liksom visning av det de lyssnar på
 • Filmer: förhindra filmer med särskilda klassificeringar
 • TV-program: förhindra TV-program med särskilda klassificeringar
 • Böcker: förhindra innehåll med särskilda klassificeringar
 • Appar: förhindra appar med särskilda klassificeringar

Förhindra webbinnehåll

iOS och iPadOS kan automatiskt filtrera webbplatsinnehåll för att begränsa åtkomst till barnförbjudet innehåll i Safari och appar på din enhet. Du kan även lägga till specifika webbplatser i en godkänd lista eller blockeringslista, eller så kan du begränsa åtkomsten till endast godkända webbplatser. Gör så här:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet och ange din lösenkod för Skärmtid. 
 3. Tryck på Innehållsbegränsningar och tryck sedan på Webbinnehåll.
 4. Välj Obegränsad åtkomst, Begränsa webbplatser med barnförbjudet innehåll eller Endast tillåtna webbplatser. 

Du kanske behöver lägga till information, till exempel webbplatsen du vill begränsa, beroende på vilken åtkomst du tillåter.

Begränsa Siri-webbsökningar

Så här begränsar du Siri-funktioner: 

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet och tryck sedan på Innehållsbegränsningar.
 3. Rulla ned till Siri och välj sedan dina inställningar.

Du kan begränsa följande Siri-funktioner:

 • Innehåll från webbsökningar: hindra Siri från att söka på webben när du ställer en fråga
 • Barnförbjudet språk: hindra Siri från att visa barnförbjudet språk

Begränsa Game Center

Så här begränsar du Game Center-funktioner:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet och tryck sedan på Innehållsbegränsningar.
 3. Rulla ned till Game Center och välj sedan dina inställningar.

Du kan begränsa följande Game Center-funktioner:

 • Multiplayer-spel: förhindra möjligheten att spela multiplayer-spel med alla, tillåt bara med vänner eller tillåt med någon
 • Lägga till vänner: förhindra möjligheten att lägga till vänner i Game Center
 • Anslut med vänner: förhindra möjligheten att dela användares Game Centers vänlista med tredje parts spel
 • Skärminspelning: förhindra möjligheten att spela in skärmen och ljudet
 • Multiplayer i närheten: förhindra möjligheten att aktivera inställningen i närheten
 • Privata meddelanden: förhindra möjligheten att röstchatta eller skicka eller ta emot anpassade meddelanden med spel- och väninbjudningar
 • Profilen Integritetsändringar: förhindra möjligheten att ändra Profilen integritetsändringar 
 • Ändringar av avatar och smeknamn: förhindra möjligheten att ändra Game Center avatar och smeknamn

Tillåta ändringar av integritetsinställningar

Integritetsinställningarna på din enhet ger dig kontroll över vilka appar som har åtkomst till information som lagras på enheten eller hårdvarufunktionerna. Till exempel kan du låta en app för ett socialt nätverk begära åtkomst till kameran så att du kan ta och överföra bilder.

Så här tillåter du ändringar av integritetsinställningar:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet. Ange din lösenkod om du blir tillfrågad.
 3. Tryck på Integritet och välj sedan inställningarna du vill begränsa.

Du kan begränsa följande:

 • Platstjänster: Lås inställningarna som låter appar och webbplatser använda plats
 • Kontakter: hindra appar från att komma åt dina kontakter
 • Kalendrar: hindra appar från att komma åt din kalender
 • Påminnelser: hindra appar från att komma åt dina påminnelser
 • Bilder: hindra appar från att begära åtkomst till dina bilder
 • Dela min platsinfo: Lås inställningarna för platsdelning i Meddelanden och Hitta mina vänner
 • Bluetooth-delning: hindra enheter och appar från att dela data via Bluetooth
 • Mikrofon: hindra appar från att begära åtkomst till mikrofonen
 • Röstigenkänning: hindra appar från att komma åt Röstigenkänning eller Diktering
 • Reklam: förhindra ändringar i reklaminställningar
 • Media och Apple Music: hindra appar från att komma åt dina bilder, videor eller musikbibliotek

Tillåta ändringar av andra inställningar och funktioner

Du kan tillåta ändringar av andra inställningar och funktioner på samma sätt som du kan tillåta ändringar av integritetsinställningarna.

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsa innehåll/integritet. Ange din lösenkod om du blir tillfrågad.
 3. Under Tillåt ändringar väljer du funktionerna eller inställningarna som du vill tillåta ändringar av och väljer sedan Tillåt eller Tillåt inte. 

Här är en del funktioner och inställningar som du kan tillåta ändringar av:

 • Ändring av lösenkod: förhindra ändring av din lösenkod
 • Ändring av konto: förhindra ändring av konton i Konton och lösenord
 • Mobildataändringar: Förhindra ändringar av inställningar för mobildata
 • Volymgräns: förhindra ändringar av volyminställningarna för att lyssna säkert 
 • Stör ej medan jag kör: Förhindra ändringar av Stör ej medan jag kör
 • TV-leverantör: Förhindra ändringar av TV-leverantörsinställningarna
 • Appaktiviteter i bakgrunden: förhindra ändringar av om appar ska köras i bakgrunden eller inte

Läs mer

Företag och skolor använder oftast profiler som kan aktivera Begränsningar. Ta reda på om enheten har en profil genom att gå till Inställningar > Allmänt > Profiler. Kontakta administratören eller personen som ställt in profilen om du vill veta mer.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: