Använda föräldrakontroller på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan använda Begränsningar, även känt som föräldrakontroll, för att blockera eller begränsa specifika appar och funktioner på din iPhone, iPad eller iPod touch.

Aktivera Begränsningar

 1. Tryck på Inställningar > Allmänt > Begränsningar.
 2. Bläddra ned och tryck på Begränsningar. Tryck sedan på Aktivera begränsningar. 
 3. Skapa en lösenkod för Begränsningar. Du behöver lösenkoden för Begränsningar när du vill ändra inställningarna eller stänga av Begränsningar.


Om du glömmer bort lösenkoden för Begränsningar måste du radera enheten och sedan ställa in den som en ny enhet för att kunna ta bort lösenkoden för Begränsningar. Lösenkoden kan inte tas bort genom att återskapa enheten från en säkerhetskopia.

Ändra lösenkoden för Begränsningar

Följ dess steg om du vill ändra lösenkoden för Begränsningar när du har aktiverat Begränsningar:

 1. Gå till Inställningar > Allmänt > Begränsningar.
 2. Ange din nuvarande lösenkod för Begränsningar.
 3. Tryck på alternativet Avaktivera begränsningar och ange därefter lösenkoden på nytt.
 4. Tryck på Aktivera begränsningar och ange sedan en ny lösenkod.

När du har aktiverat Begränsningar kanske du inte kan se vissa appar, funktioner eller tjänster. Prova att inaktivera Begränsningar om du saknar en app eller funktion eller inte kan använda vissa tjänster.

Appar och funktioner som du kan begränsa

Gå till Inställningar > Allmänt > Begränsningar för att visa en lista över appar och funktioner som du kan begränsa. Tryck på reglaget bredvid en app eller funktion för att sätta på eller stänga av begränsningar.

Om en app eller funktion är på eller om det finns en bock bredvid kan vem som helst använda appen eller funktionen. Om inte kan ingen använda appen eller funktionen på enheten.

Företag och skolor använder oftast profiler som kan aktivera Begränsningar. Ta reda på om enheten har en profil genom att gå till Inställningar > Allmänt > Profiler. Kontakta administratören eller personen som ställt in profilen om du vill veta mer.

Appar och funktioner

 • Safari
 • Kamera (inaktiverar även FaceTime)
 • Siri och diktering
 • FaceTime*
 • AirDrop
 • CarPlay
 • iTunes Store
 • Apple Music Connect (ersätter fliken Connect med Spellistor)
 • iBooks Store
 • Podcaster
 • Nyheter
 • Installera appar
 • Radera appar
 • Köp inuti program
 • Spel för flera spelare
 • Lägga till vänner
 • Skärminspelning

*FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Innehållstyper

 • Åldersgränser i (markera landet eller regionen i avsnittet om åldersgränser, så tillämpas automatiskt lämpliga åldersgränser för den regionen)
 • Musik, Podcaster och Nyheter
 • Filmer
 • TV-program
 • Böcker
 • Program
 • Siri
 • Webbplatser
 • Lösenordsinställningar

Om du inte använder Touch ID för betalappar och köp inuti program kan du välja hur ofta du behöver ange lösenordet för dessa köp.

Integritetsskydd

 • Platstjänster
 • Kontakter
 • Kalendrar
 • Påminnelser
 • Bilder
 • Dela min platsinfo
 • Bluetooth-delning
 • Mikrofon
 • Taligenkänning
 • Twitter
 • Facebook
 • Sina Weibo
 • Tencent Weibo
 • Reklam
 • Mediebibliotek

Inställningar och konton

 • Konton (du kan förhindra ändringar i Mail, Kontakter, Kalendrar)
 • Mobildataanvändning 
 • Bakgrundsuppdatering
 • Volymgräns

När du har aktiverat Begränsningar kanske du inte kan se vissa appar, funktioner eller tjänster. Prova att inaktivera Begränsningar om du saknar en app eller funktion eller inte kan använda vissa tjänster. Prova att inaktivera Begränsningar om du har något av följande problem:

 • En app visas inte på hemskärmen (till exempel Safari, Kamera eller FaceTime).
 • Det går inte att använda en viss funktion eller tjänst (till exempel Siri eller Platstjänster).
 • Du ser att en inställning saknas eller är nedtonad (till exempel Mail, iCloud, Twitter eller FaceTime).

Om du tappar eller glömmer bort lösenkoden för Begränsningar måste du radera enheten och sedan ställa in den som en ny enhet för att kunna ta bort lösenkoden för Begränsningar.

Läs mer

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: