Använda föräldrakontroller på ditt barns iPhone, iPad och iPod touch

Med Begränsningar för innehåll och integritet i Skärmtid kan du blockera eller begränsa vissa appar och funktioner på ditt barns enhet. Och begränsa inställningarna på din iPhone, iPad eller iPod touch för vuxet innehåll, köp och hämtningar, samt integritet.

Ställa in Begränsningar för innehåll och integritet

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Fortsätt och välj sedan Det här är min [enhet] eller Det här är mitt barns [enhet].
  • Om du är förälder eller vårdnadshavare och vill hindra en annan familjemedlem från att ändra dina inställningar på enheten, trycker du på Använd lösenkod för Skärmtid för att skapa en lösenord. Skriv sedan lösenkoden igen för att bekräfta.
  • Om du ställer in Skärmtid på ditt barns enhet följer du uppmaningarna tills du ser Lösenkod för förälder och anger en lösenkod. Skriv lösenkoden igen för att bekräfta. 
 3. Tryck på Begränsningar för innehåll och integritet. Om du uppmanas till det anger du lösenkoden och aktiverar sedan Innehåll och integritet.

 

 

Använd en lösenkod som skiljer sig från den du använder för att låsa upp enheten. Ändra eller stäng av lösenkoden för ditt barns enhet genom att trycka på Inställningar > Skärmtid > [ditt barns namn]. Tryck sedan på Ändra lösenkod för Skärmtid eller Stäng av lösenkod för Skärmtid och autentisera ändringarna med Face ID, Touch ID eller din enhets lösenkod.

Läs mer om att använda Familjedelning med Skärmtid

Köp i iTunes och App Store

Förhindra köp i iTunes och App Store

Du kan även hindra ditt barn från att installera eller radera appar, göra köp inuti appar med mera. Förhindra köp och hämtningar från iTunes och App Store:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid. 
 2. Tryck på Begränsningar för innehåll och integritet. Ange din lösenkod om du blir tillfrågad.
 3. Tryck på iTunes- och App Store-köp.
 4. Välj en inställning och ställ in på Tillåt inte.

Du kan även ändra dina inställningar för lösenord för ytterligare köp från iTunes och App Store eller Book Store. Följ steg 1–3 och välj sedan Kräv alltid eller Kräv inte.

Tillåtna appar

Tillåta inbyggda appar och funktioner

Du kan begränsa användningen av inbyggda appar eller funktioner. Om du stänger av en app eller funktion kommer den inte att raderas. Den göms bara tillfälligt på hemskärmen. Om du till exempel stänger av Mail kommer appen Mail inte att visas på hemskärmen förrän du slår på den igen.

Ändra Tillåtna appar:

 1. Gå till Inställningar > Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsningar för innehåll och integritet.
 3. Ange din lösenkod för Skärmtid. 
 4. Tryck på Tillåtna appar. 
 5. Välj apparna som du vill tillåta.

Förhindra vuxet innehåll och åldersgränser

Du kan även förhindra uppspelning av musik med vuxet innehåll och filmer eller TV-serier med specifika åldersgränser. Appar har även åldersgränser som kan konfigureras med innehållsbegränsningar.

Begränsa vuxet innehåll och åldersgränser:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsningar för innehåll och integritet och tryck sedan på Innehållsbegränsningar.
 3. Välj inställningarna du vill ha för varje funktion eller inställning under Store-innehåll som tillåts.

Här är typerna av innehåll som du kan begränsa:

 • Åldersgränser i: Markera landet eller regionen i avsnittet om åldersgränser om du vill tillämpa lämpliga åldersgränser för den regionen automatiskt
 • Musik, podcaster och News: Förhindra uppspelning av musikvideor, podcaster och nyheter med vuxet innehåll
 • Musikprofiler och inlägg: Förhindra delning av det du lyssnar på med vänner liksom visning av det de lyssnar på
 • Filmer: Förhindra filmer med särskilda klassificeringar
 • TV-serier: Förhindra TV-serier med särskilda klassificeringar
 • Böcker: Förhindra innehåll med särskilda klassificeringar
 • Appar: Förhindra appar med särskilda klassificeringar

Begränsa Siri-webbsökningar

Begränsa Siri-funktioner: 

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsningar för innehåll och integritet och tryck sedan på Innehållsbegränsningar.
 3. Rulla ned till Siri och välj sedan dina inställningar.

Du kan begränsa dessa Siri-funktioner: 

 • Webbsökningsinnehåll: Hindra Siri från att söka på webben när du ställer en fråga
 • Vuxet innehåll: Hindra Siri från att visa vuxet innehåll

Begränsa Game Center

Begränsa Game Center-funktioner:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsningar för innehåll och integritet och tryck sedan på Innehållsbegränsningar.
 3. Rulla ned till Game Center och välj sedan dina inställningar.

Du kan begränsa dessa Game Center-funktioner:

 • Spel för flera spelare: Hindra spel från att använda funktioner för flera spelare
 • Lägga till vänner: Förhindra möjligheten att lägga till vänner i Game Center
 • Skärminspelning: Förhindra möjligheten att spela in skärmen och ljudet

webbinnehåll

Förhindra webbinnehåll

iOS kan automatiskt filtrera webbplatsinnehåll för att begränsa åtkomst till vuxet innehåll i Safari och appar på din enhet. Du kan även lägga till specifika webbplatser till en godkänd lista eller blockeringslista, eller så kan du begränsa åtkomst till endast godkända webbplatser. Gör så här:

 1. Gå till Inställningar > Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsningar för innehåll och integritet och ange din lösenkod för Skärmtid. 
 3. Tryck på Innehållsbegränsningar och tryck sedan på Webbinnehåll.
 4. Välj Obegränsad tillgång, Begränsa webbplatser med vuxet innehåll eller Endast tillåtna webbplatser. 

Du kanske behöver lägga till information, som webbplatsen du vill begränsa, beroende på vilken åtkomst du tillåter.

Tillåta ändringar av integritetsinställningar

Integritetsinställningarna på din enhet ger dig kontroll över vilka appar som har åtkomst till information som lagras på enheten eller hårdvarufunktionerna. Till exempel kan du låta en app för ett socialt nätverk begära åtkomst till kameran så att du kan ta och överföra bilder.

Tillåt ändringar av integritetsinställningar:

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsningar för innehåll och integritet. Ange din lösenkod om du blir tillfrågad.
 3. Tryck på Integritet och välj sedan inställningarna du vill begränsa.

Här är det som du kan begränsa:

 • Platstjänster: Lås inställningarna som låter appar och webbplatser använda plats
 • Kontakter: Hindra appar från att komma åt dina kontakter
 • Kalender: Hindra appar från att komma åt din kalender
 • Påminnelser: Hindra appar från att komma åt dina påminnelser
 • Bilder: Hindra appar från att begära åtkomst till dina bilder
 • Bluetooth-delning: Hindra enheter och appar från att dela data via Bluetooth
 • Dela min plats: Lås inställningarna för platsdelning i Meddelanden och Hitta mina vänner
 • Mikrofon: Hindra appar från att begära åtkomst till mikrofonen
 • Taligenkänning: Hindra appar från att komma åt Taligenkänning eller Diktering
 • Reklam: Förhindra ändringar i reklaminställningar
 • Media och Apple Music: Hindra appar från att komma åt dina bilder, videor eller musikbibliotek

Tillåta ändringar av andra inställningar och funktioner

Du kan tillåta ändringar av andra inställningar och funktioner på samma sätt som du kan tillåta ändringar av integritetsinställningarna.

 1. Gå till Inställningar och tryck på Skärmtid.
 2. Tryck på Begränsningar för innehåll och integritet. Ange din lösenkod om du blir tillfrågad.
 3. Under Tillåt ändringar väljer du funktionerna eller inställningarna som du vill tillåta ändringar av och väljer sedan Tillåt eller Tillåt inte. 

Här är en del funktioner och inställningar som du kan tillåta ändringar av:

 • Lösenkodsändringar: Förhindra ändringar av din lösenkod.
 • Kontoändringar: Förhindra ändringar av inställningar för Konto och lösenord
 • Mobildataändringar: Förhindra ändringar av inställningar för mobildata
 • Volymgräns: Förhindra ändringar av volyminställningarna för att lyssna säkert
 • Stör ej medan jag kör: Förhindra ändringar av Stör ej medan jag kör
 • Tv-leverantör: Förhindra ändringar av tv-leverantörsinställningarna
 • Bakgrundsaktivitet för appar: Förhindra ändringar av om appar ska köras i bakgrunden eller inte.

Läs mer

Företag och skolor använder oftast profiler som kan aktivera Begränsningar. Ta reda på om enheten har en profil genom att gå till Inställningar > Allmänt > Profiler. Kontakta administratören eller personen som ställt in profilen om du vill veta mer.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Publiceringsdatum: