Använda Begränsningar på iPhone, iPad och iPod touch

Du kan använda Begränsningar, även känt som föräldrakontroll, för att blockera eller begränsa specifika appar och funktioner på din iPhone, iPad eller iPod touch, inklusive åtkomst till vuxet innehåll i iTunes Store.

Slå på Begränsningar

 1. Tryck på Inställningar > Allmänt.
 2. Tryck på Begränsningar.
 3. Tryck på Aktivera begränsningar och skapa en lösenkod för Begränsningar. Glöm inte bort lösenkoden. I framtiden kommer du att behöva lösenkoden för Begränsningar när du vill ändra inställningarna eller stänga av Begränsningar.

  Om du tappar eller glömmer bort lösenkoden för Begränsningar måste du radera enheten och sedan ställa in den som en ny enhet för att kunna ta bort lösenkoden för Begränsningar. Lösenkoden kan inte tas bort genom att återskapa enheten från en säkerhetskopia.

Ändra lösenkoden för Begränsningar

Om du vill ändra lösenkoden för Begränsningar när du har aktiverat Begränsningar:

 1. Tryck på Inställningar > Allmänt.
 2. Tryck på Begränsningar.
 3. Tryck på Avaktivera begränsningar.
 4. Ange din nuvarande lösenkod för Begränsningar.
 5. Tryck på Aktivera begränsningar och ange en ny lösenkod.

Vad kan du begränsa?

Se vilka appar och funktioner du kan begränsa genom att gå till Inställningar > Allmänt > Begränsningar. Här kan du slå på och stänga av begränsningar för apparna och funktionerna som visas.

Om en app eller funktion är på eller om det finns en bock bredvid kan vem som helst använda appen eller funktionen. Om inte kan ingen använda appen eller funktionen.

Företag och skolor använder oftast profiler som kan aktivera begränsningar. Ta reda på om enheten har en profil genom att gå till Inställningar > Allmänt > Profiler. Kontakta administratören eller personen som ställt in profilen om du vill veta mer.

Appar och funktioner

 • Safari
 • Kamera (inaktiverar även FaceTime)
 • FaceTime
 • iTunes Store
 • Apple Music
 • Apple Music Radio
 • Apple Music Connect (ersätter fliken Connect med Spellistor)
 • iBooks Store
 • Köp inuti program
 • Siri
 • AirDrop
 • CarPlay (endast tillgänglig på iPhone 5 eller senare)
 • Installera appar
 • Radera appar
 • Multiplayerspel i Game Center
 • Lägga till Game Center-vänner

Du kan begränsa möjligheten att använda YouTube i iOS 5 och tidigare.

Innehållstyper

 • Åldersgränser (markera landet i avsnittet om åldersgränser så tillämpas automatiskt lämpliga åldersgränser för den regionen)
 • Musik och podcaster
 • Filmer
 • TV-program
 • Böcker
 • Program
 • Siri
 • Webbplatser

Om du inte använder Touch ID för betalappar och köp inuti program kan du välja mellan två alternativ som avgör hur ofta du behöver ange lösenordet för dessa köp.

 

 

 

Ändringar av integritetsinställningar

 • Platstjänster
 • Kontakter
 • Kalendrar
 • Påminnelser
 • Bilder
 • Dela min platsinfo
 • Bluetooth-delning
 • Mikrofon
 • Twitter
 • Facebook
 • Sina Weibo
 • Tencent Weibo
 • Reklam

Ändringar av inställningar och konton

 • Konton (du kan förhindra ändringar i Mail, Kontakter, Kalendrar, iCloud, Twitter, Facebook, Vimeo, Flickr, iTunes, App Store, iMessage och FaceTime)
 • Mobildataanvändning (du kan förhindra ändringar i mobildatainställningarna på mobildataaktiverade enheter)
 • Bakgrundsuppdatering
 • Hitta mina vänner (tillgängligt när du installerar appen Hitta mina vänner)
 • Volymgräns
 • Mobildataanvändning (endast tillgängligt på mobildataaktiverade enheter)

Get help

When you have Restrictions on, you might notice that you're missing a particular app or feature, such as:

 • You don't see an app on the Home screen (like Safari, Camera, or FaceTime).
 • You can't use a certain feature or service (like Siri or Location Services).
 • You see that a setting is missing or dimmed (like Mail, Contacts, and Calendar; iCloud; Twitter; FaceTime).

If you're missing an app or feature, try turning Restrictions off.

If you lose or forget your Restrictions passcode, you'll need to erase your device and then set it up as a new device to remove the Restrictions passcode.

Få hjälp

När Begränsningar är på kanske du märker att en viss app eller funktion saknas, till exempel:

 • En app visas inte på hemskärmen (till exempel Safari, Kamera eller FaceTime).
 • Det går inte att använda en viss funktion eller tjänst (till exempel Siri eller Platstjänster).
 • Du ser att en inställning saknas eller är nedtonad (till exempel Mail, Kontakter och Kalender, iCloud, Twitter eller FaceTime).

Om du behöver en viss app eller funktion som saknas provar du med att stänga av Begränsningar.

Om du tappar eller glömmer bort lösenkoden för Begränsningar måste du radera enheten och sedan ställa in den som en ny enhet för att kunna ta bort lösenkoden för Begränsningar.

Learn more

Läs mer

FaceTime är inte tillgängligt i alla länder och regioner.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Det finns konkreta risker med att använda internet. Kontakta leverantören om du vill veta mer. Andra företags- och produktnamn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.

Senast ändrad: