Flytta från Android till iPhone, iPad eller iPod touch

Är du redo att gå över till iOS? Hämta appen Flytta till iOS för att få hjälp med att byta från en Android-enhet till en ny iPhone, iPad eller iPod touch.

 

Innan du börjar

  • Se till att wifi är aktiverat på Android-enheten. 
  • Anslut den nya iOS-enheten och Android-enheten till en strömkälla.
  • Se till att innehållet som du flyttar, inklusive det du har på mikro-SD-kortet, passar på den nya iOS-enheten
  • Om du vill överföra Chrome-bokmärken uppdaterar du till senaste versionen av Chrome på Android-enheten.

 

Kom igång på Apple-enheten

Slå på den nya Apple-enheten och placera den nära din Android-enhet.

Följ installationsanvisningarna som visas på Apple-enhetens skärm.

På skärmen Snabbstart trycker du på Ställ in manuellt och fortsätter sedan att följa anvisningarna på skärmen. Du kan behöva aktivera ditt eSIM-kort.

En ny iPhone som visar skärmen Snabbstart. Du blir ombedd att placera din nuvarande enhet nära den gamla enheten.

Tryck på Flytta data från Android

Leta efter skärmen Appar och data. Tryck sedan på Flytta data från Android. (Om du redan har slutfört installationen måste du radera din iOS-enhet och börja om. Om du inte vill radera kan du överföra innehållet manuellt.)

En ny iPhone som visar skärmen Appar och data där du väljer hur du vill överföra dina data. Alternativet Flytta data från Android är valt.

Öppna appen Flytta till iOS

Öppna appen Flytta till iOS på din Android-enhet. Om du inte har appen Flytta till iOS kan du trycka på knappen för QR-kod på din nya iOS-enhet och skanna QR-koden med kameran på din Android-enhet för att öppna Google Play Store. Tryck på Fortsätt och läs villkoren som visas. Tryck på Godkänn för att gå vidare.

 

Vänta på en kod

Tryck på Fortsätt på din iOS-enhet när du ser skärmen Flytta från Android. Vänta på att en tiosiffrig eller sexsiffrig kod visas. Om det visas en varning om att du har en svag internetanslutning på Android-enheten kan du ignorera den.

En ny iPhone som visar en engångskod att ange på Android-enheten. 

Använda koden

Ange koden på Android-enheten.

 

Ansluta till ett tillfälligt wifi-nätverk

Din iOS-enhet kommer att skapa ett tillfälligt wifi-nätverk. Tryck på Anslut för att ansluta till ett nätverk på din Android-enhet. Vänta sedan tills skärmen Överför data visas.

 

Välj innehållet och vänta

Välj det innehåll du vill överföra och tryck på Fortsätt på Android-enheten. Sedan låter du båda enheterna vara, även om Android-enheten visar att processen är slutförd, tills inläsningsstapeln som visas på iOS-enheten är slutförd. Håll dina enheter nära varandra och anslutna till ström tills överföringen är klar. Hela överföringen kan ta en stund, beroende på hur mycket innehåll du flyttar.

Det här överförs: kontakter, meddelandehistorik, bilder och videor från kameran, fotoalbum, filer och mappar, hjälpmedelsinställningar, skärminställningar, webbläsarbokmärken, e-postkonton, WhatsApp-meddelanden och medier samt kalendrar. En del gratis appar överförs också om de finns tillgängliga på både Google Play och App Store. När överföringen är klar kan du hämta eventuella kostnadsfria appar som matchades från App Store.

 

Ställa in iOS-enheten

När inläsningsstapeln anger att processen är slutförd på iOS-enheten trycker du på Klar på Android-enheten. Tryck sedan på Fortsätt på iOS-enheten och följ stegen på skärmen för att slutföra inställningen av iOS-enheten.

 

Avsluta

Kontrollera att allt innehåll blev överfört. Musik, böcker och PDF-filer måste flyttas över manuellt.

Behöver du skaffa apparna som du hade på Android-enheten? Öppna App Store på iOS-enheten och hämta dem.

 

Om du behöver hjälp med överföringen

  • Tänk på att låta båda enheterna vara tills överföringen är slutförd. Till exempel ska appen Flytta till iOS visas på skärmen hela tiden på Android-enheten. Om du använder en annan app eller tar emot ett samtal på Android-enheten innan överföringen har slutförts kommer innehållet inte att överföras.
  • Stäng av appar eller inställningar som kan påverka wifi-anslutningen, som Sprint Connections Optimizer eller Smart Network Switch, på Android-enheten. Leta sedan reda på Wi-Fi i Inställningar, tryck och håll ned på varje känt nätverk och glöm det. Försök sedan att överföra på nytt.
  • Starta om båda enheterna och försök igen.
  • Stäng av mobildataanslutningen på Android-enheten. Försök sedan att överföra på nytt.

Om du behöver hjälp efter överföringen

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: