Flytta från Android till iPhone, iPad eller iPod touch

Är du redo att gå över till iOS? Hämta appen Flytta till iOS för att få hjälp med att byta från en Android-enhet till en ny iPhone, iPad eller iPod touch.Hämta Flytta till iOS från Google Play

Om du inte kan använda Google Play Store kan du läsa om hur du hämtar Flytta till iOS.

 

skärmar som visar appen Flytta till iOS på en iPhone och Android

Innan du börjar

  • Se till att wifi är aktiverat på Android-enheten. 
  • Anslut den nya iOS-enheten och Android-enheten till en strömkälla.
  • Se till att innehållet som du flyttar, inklusive det du har på mikro-SD-kortet, passar på den nya iOS-enheten
  • Om du vill överföra Chrome-bokmärken uppdaterar du till senaste versionen av Chrome på Android-enheten.

 

Tryck på Flytta data från Android

När du ställer in den nya iOS-enheten letar du upp skärmen Appar och data. Tryck sedan på Flytta data från Android. (Om du redan har slutfört installationen måste du  radera din iOS-enhet och börja om. Om du inte vill radera kan du överföra innehållet manuellt.)

Skärmen Appar och data på iPhone

 

Öppna appen Move to iOS

Öppna appen Move to iOS på Android-enheten och tryck på Fortsätt. Läs villkoren som visas. Tryck på Godkänn för att fortsätta och tryck sedan på Nästa i det övre högra hörnet på skärmen Hitta din kod.

 

Vänta på en kod

Tryck på Fortsätt på iOS-enheten när du ser skärmen Flytta från Android. Vänta på att en tiosiffrig eller sexsiffrig kod visas. Om det visas en varning om att du har en svag internetanslutning på Android-enheten kan du ignorera den.

Skärmen Flytta från Android med kod på iPhone-enheten

Använda koden

Ange koden på Android-enheten. Vänta sedan tills skärmen Överför data visas. 

 

Välj innehållet och vänta

Välj det innehåll du vill överföra och tryck på Nästa på Android-enheten. Sedan låter du båda enheterna vara, även om Android-enheten visar att processen är slutförd, tills inläsningsstapeln som visas på iOS-enheten är slutförd. Hela överföringen kan ta en stund, beroende på hur mycket innehåll du flyttar.

Appen överför kontakter, meddelandehistorik, bilder och videor från kameran, bokmärken, e-postkonton och kalendrar. En del gratis appar överförs också om de finns tillgängliga på både Google Play och App Store. När överföringen är klar kan du hämta eventuella kostnadsfria appar som matchades från App Store.

 

Ställa in iOS-enheten

När inläsningsstapeln anger att processen är slutförd på iOS-enheten trycker du på Klar på Android-enheten. Tryck sedan på Fortsätt på iOS-enheten och följ stegen på skärmen för att slutföra inställningen av iOS-enheten.

 

Avsluta

Kontrollera att allt innehåll blev överfört. Musik, böcker och PDF-filer måste flyttas över manuellt.

Behöver du skaffa apparna som du hade på Android-enheten? Öppna App Store på iOS-enheten och hämta dem.

 

Om du behöver hjälp med överföringen

Om du har problem med att flytta innehåll finns det en del saker du kan kontrollera:

  • Tänk på att låta båda enheterna vara tills överföringen är slutförd. Till exempel ska appen Move to iOS visas på skärmen hela tiden på Android-enheten. Om du använder en annan app eller tar emot ett samtal på Android-enheten innan överföringen har slutförts kommer innehållet inte att överföras.
  • Stäng av appar eller inställningar som kan påverka wifi-anslutningen, som Sprint Connections Optimizer eller Smart Network Switch, på Android-enheten. Leta sedan reda på Wi-Fi i Inställningar, tryck och håll ned på varje känt nätverk och glöm det. Försök sedan att överföra på nytt.
  • Starta om båda enheterna och försök igen.
  • Stäng av mobildataanslutningen på Android-enheten. Försök sedan att överföra på nytt.

Om du behöver hjälp efter överföringen

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: