Om du inte kan ansluta till din Beats-produkt

Så här felsöker du Bluetooth-anslutningen mellan din Beats-produkt och iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller annan enhet.

Kontrollera platsen

Placera din Beats-produkt och parkopplade enhet inom 10 m från varandra. Flytta båda enheterna så att de inte är i närheten av andra Bluetooth-enheter, mikrovågsugnar, trådlösa routrar och annan elektronik.


Kontrollera ljudinställningarna

På din iOS-enhet går du till Inställningar > Bluetooth och väljer dina Beats.

På din Mac väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar, klickar på Ljud och väljer sedan din Beats-produkt i panelerna Utdata och Indata.

På din pc går du till ljudinställningarna och väljer Beats som enhet för uppspelning/inspelning.


Kontrollera volymen

  1. Se till att både din Beats-produkt och din Bluetooth-enhet är laddade och påslagna.
  2. Spela upp ett spår som du hämtat till enheten och inte strömmande ljud.
  3. Öka volymen på Beats-produkten och på den parkopplade Bluetooth-enheten.


Använd Glöm enhet och parkoppla sedan dina Beats igen

  1. Koppla från din Beats-produkt.
    • På din iOS-enhet går du till Inställningar > Bluetooth och trycker på informationsknappen  vid namnet på din Beats-produkt. Tryck sedan på Glöm den här enheten.
    • På din Mac väljer du Apple-menyn () > Systeminställningar och klickar på Bluetooth. Välj sedan din Beats-produkt, klicka på krysset och välj Glöm enhet.
  2. Parkoppla din Beats-produkt igen.


Återställ din Beats-produkt och parkoppla dem sedan igen


Om du behöver mer hjälp

Läs hur du ska felsöka ljudproblem med dina Beats-högtalare eller med dina Beats-hörlurar eller hörsnäckor om du hör ett förvrängt ljud.

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: