Få hjälp med appen Bilder på din Mac

Testa dessa tips om Bilder för macOS inte öppnas eller fungerar som förväntat.

Säkerhetskopiera biblioteket

Innan du följer dessa steg kan det vara bra att säkerhetskopiera bildbiblioteket, även om du använder iCloud-bilder. Du kan använda Time Machine, en lösning för säkerhetskopiering från tredje part eller kopiera biblioteket till en extern enhet. Som standard lagras bildbiblioteket i mappen Bilder i din hemmapp.

Kontrollera att mjukvaran är uppdaterad

Bilder ingår i Mac-operativsystemet. Du kan undvika och lösa många problem genom att använda den senaste versionen av macOS. Läs mer om hur du uppdaterar mjukvara på Mac-datorn.

Läs mer om vilka RAW-format för digitalkameror som stöds av iOS, iPadOS och macOS om du använder RAW-bilder i Bilder.

Om Mediebläddrare inte visar dina bilder och videor

Använd Mediebläddrare för att göra bilder från ditt bildbibliotek tillgängliga i andra program, som Pages och iMovie. Mediebläddraren visar endast innehållet i bildbiblioteket som är utsett till systembildbiblioteket. Om du har fler än ett bildbibliotek och det du använder inte är systembildbibliotek visar mediebläddraren inte dess innehåll.

Följ dessa steg för att använda det nuvarande biblioteket som systembildbiblioteket:

  1. Välj Bilder > Inställningar.

  2. Klicka på knappen Allmänt längst upp i fönstret Inställningar.

  3. Klicka på Använd som systembildbibliotek.

Om du har andra problem med Bilder

Om du har andra problem, till exempel miniatyrbilder som är tomma eller saknas, oväntat beteende eller om Bilder inte öppnas, kan du kontrollera om det är problem med biblioteket genom att följa dessa steg.

Skapa ett nytt bildbibliotek och se om problemet kvarstår:

  1. Avsluta Bilder.

  2. Tryck och håll ned alternativtangenten medan du öppnar Bilder.

  3. Klicka på Skapa nytt i dialogrutan som visas.

  4. Ge det nya biblioteket ett namn och klicka sedan på OK. Testa om Bilder öppnas med detta nya bibliotek.

Gå tillbaka till ditt vanliga huvudbibliotek i Bilder genom att först avsluta Bilder. Öppna det sedan igen medan du håller ned alternativtangenten, välj huvudbiblioteket och klicka på Välj bibliotek.

Du kan även öppna Bilder med ett annat användarkonto på Mac-datorn och kontrollera om Bilder öppnas.

Om Bilder öppnas med det nya biblioteket eller med ett annat användarkonto kan det betyda att det finns något problem med biblioteket. Följ dessa steg om du vill använda reparationsverktyget för Bilder-biblioteket på ditt huvudbibliotek i Bilder.

Läs mer

Publiceringsdatum: