Använda Meddelanden på din iPhone eller iPad

Skicka sms, bilder, videor med mera. Fäst dina konversationer. Ställ in Meddelanden på att radera verifieringskoder automatiskt när du använder dem med Autofyll.

Skicka ett meddelande på din iPhone eller iPad

 1. Öppna Meddelanden.

 2. Tryck på knappen Skapaknappen Skapa för att skapa ett nytt meddelande. Du kan också gå till en befintlig konversation.

 3. Skriv meddelandet och tryck sedan på knappen Skickaknappen Skicka.

Med iOS 14 och iPadOS 14 och senare kan du också svara i tråden och använda omnämnanden för att uppmärksamma specifika meddelanden och personer i meddelandena.

Radera ett meddelande

Återställa raderade meddelanden

Så redigerar du meddelanden på din iPhone

Så tar du bort meddelanden på din iPhone

Om du inte kan skicka eller ta emot meddelanden på din iPhone eller på din iPad

Om du inte kan slå på eller logga in på iMessage eller FaceTime på din iPhone

Svara från låsskärmen

 1. Tryck på och håll ned meddelandet som du vill svara på från låsskärmen. På vissa enheter behöver du svepa åt vänster över notisen och trycka på Visa.*

 2. Skriv meddelandet.

 3. Tryck på knappen Skickaknappen Skicka.

Om du har en iPhone X eller senare eller en iPad med Face ID och inte kan svara på ett meddelande från låsskärmen går du till Inställningar > Face ID och lösenkod och aktiverar Svara med meddelande. Om du har en iPhone SE (2:a och 3:e generationen), iPhone 8 eller tidigare eller en iPad går du till Inställningar > Touch ID och lösenkod > Tillåt åtkomst när låst och aktiverar Svara med meddelande.

* Tryck och håll är tillgängligt på de flesta enheter som stöder iOS 13 och senare, eller iPadOS.

Använd nålsymbolen i Meddelanden för att välja vilka konversationer du vill behålla överst på konversationssidan.

Nåla fast viktiga konversationer

 1. Tryck på Redigera eller knappen Merknappen Mer i Meddelanden.

 2. Tryck på Redigera nålarRedigera nålar och tryck sedan på knappen Fästknappen Fäst.

 3. Tryck på Klar.

Du kan också trycka på och hålla ner en konversation för att fästa den. I iOS 14 och iPadOS 14 och senare kan du fästa upp till nio konversationer.

Ändra namn och bild

 1. Tryck på Redigera eller knappen Merknappen Mer i Meddelanden.

 2. Tryck på Redigera namn och fotofoto.

 3. Redigera ditt namn. Du kan även trycka på bildcirkeln för att välja en bild, ett emoji- eller Memoji-märke.

 4. Tryck på Klar.

Du kan dela ditt namn och foto med alla som använder iMessage, men du behöver bekräfta att du vill dela dem när du skickar eller svarar på ett nytt meddelande. Du kan även stänga av och slå på delning. Slutför steg 1–2 och aktivera eller inaktivera delning av namn och foto.

Det går att välja namn och foto som du delar i konversationer i Meddelanden.
Stoppa aviseringar för en konversation genom att svepa åt vänster över konversationen och visa knappen Varningar.

Stoppa notiser för en konversation

 1. Öppna Meddelanden.

 2. Svep åt vänster över konversationen med notiser som du vill stänga av.

 3. Tryck på knappen Varningarknappen Varningar.

När Göm notiser är på visas knappen Varningarknappen Varningar intill konversationen. Då stoppas notiser endast för den konversationen, inte för enheten. Du får fortfarande alla andra meddelanden och ser notiser för dem på låsskärmen.

Hitta bilagor från en konversation

 1. Öppna meddelandet.

 2. Tryck på kontaktens namn längst upp i meddelandet. Om du använder iOS 14 eller tidigare eller iPadOS, tryck på knappen Informationknappen Information.

 3. Du ser Bilder, Länkar, Dokument och mer. Tryck på och håll ned en bild eller bilaga om du vill visa alternativ som Spara, Kopiera, Dela och Radera.

Från konversationssidan i iOS 16.2 och senare kan du också söka efter bilder i Meddelanden utifrån innehåll, till exempel en hund, bil eller person, eller text.

Söka i dina textmeddelanden på iPhone

Ställ in Meddelanden på att radera verifieringskoder automatiskt i iOS 17 eller senare

 1. Tryck på Lösenord i appen Inställningar.

 2. Tryck på Lösenordsalternativ.

 3. Aktivera Rensa automatiskt.

I iOS 17 och senare kan Messages automatiskt ta bort meddelanden som innehåller lösenordsverifieringskoder när du har använt den koden.

Med den här inställningen i iOS 17 eller senare raderar din telefon automatiskt verifieringskoder i Meddelanden eller Mail när koden har använts med Autofyll.

Publiceringsdatum: