Apple-uppdatering om säkerheten på iCloud.com

Läs mer om hur du bekräftar att din webbläsare är säkert ansluten till iCloud.com.

Apple arbetar hårt för att skydda kundernas information och sekretess. Vi är medvetna om att det då och då förekommer organiserade nätverksattacker med osäkra certifikat i syfte att samla in information om användare, något som vi ser mycket allvarligt på. Dessa attacker utsätter inte iCloud-servrarna för någon fara och de påverkar inte iCloud-inloggning från iOS-enheter eller Mac-datorer som kör OS X Yosemite med webbläsaren Safari.

iCloud-webbplatsen skyddas av ett digitalt certifikat. Om användarna får en varning om ogiltigt certifikat i webbläsaren när de besöker www.icloud.com, bör de ta varningen på allvar och inte fortsätta. En användare ska aldrig ange sitt Apple-ID eller lösenord på en webbplats för vilken en certifikatvarning visats. Användare kan bekräfta att de är anslutna till den autentiska iCloud-webbplatsen genom att kontrollera innehållet i det digitala certifikatet som visas nedan för Safari, Chrome och Firefox – alla dessa webbläsare visar både certifikatinformation och varningar.

Safari

När du är ansluten till den autentiska iCloud-webbplatsen i Safari ser du en grön låssymbol i verktygsfältet bredvid Apple Inc. Om du klickar på den här symbolen visas ett meddelande som anger att Safari använder en krypterad anslutning till www.icloud.com. Det är en indikation på att anslutningen är säker och att du kan logga in på vanligt sätt.

No alt supplied for Image

Om du ansluter till en webbplats som inte är säker visas ett meddelande som anger att Safari inte kan verifiera webbplatsens identitet. Om du ser detta meddelande bör du inte fortsätta och inte försöka logga in.

No alt supplied for Image

Chrome

När du är ansluten till den autentiska iCloud-webbplatsen i Chrome visas en grön låssymbol i verktygsfältet bredvid Apple Inc. När du väljer den här låssymbolen visas ett meddelande om att webbplatsens identitet har bekräftats.

No alt supplied for Image

Om du ansluter till en webbplats som inte är säker visas ett meddelande som anger att anslutningen inte är privat. Om du ser detta meddelande bör du inte fortsätta och inte försöka logga in.

No alt supplied for Image

Firefox

När du är ansluten till den autentiska iCloud-webbplatsen i Firefox visas en grön låssymbol i verktygsfältet bredvid Apple Inc. När du väljer låssymbolen visas ett meddelande om att anslutningen till den här webbplatsen är säker.

No alt supplied for Image

Om du ansluter till en webbplats som inte är säker visas ett meddelande som anger att anslutningen inte är tillförlitlig. Om du ser detta meddelande bör du inte fortsätta och inte försöka logga in.

No alt supplied for Image

Information om produkter som inte tillverkas av Apple eller som finns på oberoende webbplatser som inte står under Apples kontroll eller testats av Apple anges endast i informationssyfte och är inte att betrakta som rekommendationer av eller stöd för produkterna. Apple tar inget ansvar för valet eller nyttjandet av webbplatser eller produkter från tredje part och inte heller för produkternas prestanda. Apple garanterar inte att informationen på webbplatser från tredje part är korrekt eller tillförlitlig. Kontakta leverantören för mer information.

Publiceringsdatum: