Om din inbyggda kamera inte fungerar på din Mac

Läs om vad du kan göra om den inbyggda kameran inte aktiveras eller visas i en app på din Mac

Uppdatera mjukvaran

Kontrollera att mjukvaran är uppdaterad.

Kontrollera inställningarna för Skärmtid

Om din Mac kör macOS Catalina och du använder Skärmtid ska du kontrollera att din kamera är påslagen och att apparna som använder kameran har tillgänglig tid.

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Skärmtid.

  2. Klicka på Innehåll och integritet och sedan på Appbegränsningar (eller Appar).

  3. Kontrollera att kryssrutan för Kamera är markerad.

  4. Klicka på Appbegränsningar. Om du behöver använda din kamera med en app i listan kontrollerar du att appen är av eller omarkerad.

Ge appar tillstånd

Om din Mac kör macOS Mojave eller senare kan du välja vilka appar som kan använda din inbyggda kamera:

  1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Säkerhet och integritet.

  2. Klicka på Integritet och säkerhet (eller Integritet) och klicka sedan på Kamera.

  3. Aktivera alla appar där du vill kunna använda kameran. Du kan bli ombedd att stänga och öppna en app innan den kan använda din kamera.

Starta om din Mac eller nollställ SMC

Om du har en Mac med Apple silicon, starta om datorn. Om du har en Intel-baserad Mac, nollställ SMC.

Kontrollera kamerans indikatorlampa

Om indikatorlampan bredvid kameran blinkar grönt på din bärbara Mac ska du kontakta Apple.

Läs mer

Om du fortfarande inte kan använda den inbyggda kameran på din Mac ska du kontakta Apple.

Har du svårt att ansluta till FaceTime? Läs mer om vad du kan göra om FaceTime inte fungerar på din Mac.

Publiceringsdatum: