Använda Skärmtid på Mac

Med Skärmtid kan du övervaka användning, schemalägga skärmfri tid och ställa in begränsningar på alla dina enheter.

MacBook Pro med fönstret för Skrämtidsinställningar öppet

Använd Skärmtid för att se hur mycket tid du och dina barn lägger på appar, webbplatser och annat. Då kan du fatta mer välgrundade beslut om hur du använder dina enheter och ställa in begränsningar om du vill.


Slå på Skärmtid

Följ dessa steg i macOS Catalina eller senare:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Skärmtid. 
 2. Klicka på Alternativ i det nedre vänstra hörnet.
 3. Klicka på Slå på.
 4. Välj Dela mellan enheter på alla dina Mac-datorer om du vill se användningsinformation för alla andra enheter som är inloggade på iCloud med ditt Apple-ID. Gå till Inställningar > Skärmtid på varje iPhone, iPad eller iPod touch och slå på samma inställning.

Om du hanterar ett barnkonto med Familjedelning kan du slå på Skärmtid från var och en av ditt barns enheter. Eller gör så här om du vill göra det från din Mac:*

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Familjedelning.
 2. Välj Skärmtid i sidofältet och sedan ditt barns namn i listan till höger.
 3. Klicka på knappen Öppna Skärmtid, så att du kommer tillbaka till inställningarna för Skärmtid.
 4. Välj ditt barns namn i menyn längst upp till vänster.
 5. Klicka på Alternativ i det nedre vänstra hörnet.
 6. Klicka på Slå på.

Läs om lösenkoder för skärmtid innan du bestämmer om du ska markera Använd en lösenkod för skärmtid.


Använda en lösenkod för skärmtid

Ställ in en lösenkod så att bara du kan ändra inställningarna för Skärmtid och tillåta mer tid när appbegränsningar överskrids. Om du är förälder använder du funktionen till att ställa in innehåll och kommunikation som är tillåtet samt integritetsbegränsningar för ditt barn.

Gör så här om du hanterar ett barnkonto med Familjedelning:*

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Skärmtid.
 2. Välj ditt barns namn i menyn längst upp till vänster.
 3. Klicka på Alternativ i det nedre vänstra hörnet.
 4. Välj Använd lösenkod för skärmtid och ange sedan en lösenkod när du uppmanas till det.
 5. Använder du den senaste versionen av macOS kan du ange ditt Apple-ID för att aktivera återställning av lösenkoden om du skulle glömma din lösenkod för skärmtid.

Gör så här om du inte hanterar ett barnkonto med Familjedelning:

 1. Kontrollera att du använder samma Mac som barnet brukar använda och är inloggad på det standardkonto som barnet använder. Vet du inte hur du ska göra? Fortsätt bara enligt anvisningarna nedan: Skärmtid hjälper dig.
 2. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Skärmtid.
 3. Ställ in Skärmfri tid, Appbegränsningar, Kommunikationsgränser och Innehåll och integritet med alla begränsningar du vill ska gälla för barnet.
 4. Klicka på Alternativ i det nedre vänstra hörnet.
 5. Välj Använd lösenkod för skärmtid och ange sedan en lösenkod när du uppmanas till det.
 6. Använder du den senaste versionen av macOS, iOS eller iPadOS kan du ange ditt Apple-ID för att aktivera återställning av lösenkoden om du skulle glömma din lösenkod för skärmtid.

Om du ställer in en lösenkod när du är inloggad på administratörskontot visas en notis som förklarar att du bör göra det från ett standardkonto. Har du inte ställt in ett standardkonto för ditt barn kan du antingen göra det och logga in på barnets konto eller välja något av dessa alternativ:

 • Tillåt användaren att administrera datorn. Om du väljer det här alternativet gäller lösenkoden den aktuella användaren, även om denne också är administratör för Mac-datorn. Vi rekommenderar inte det här alternativet, eftersom administratörer har macOS-behörigheter som kan göra det möjligt för dem att kringgå lösenkodsbegränsningar.
 • Tillåt inte användaren att administrera den här datorn. Om du väljer det här alternativet ombeds du ange ditt kontos lösenord för att ändra konfigurationen. Du vägleds sedan genom stegen för att skapa ett nytt administratörskonto, som föräldern ska använda. Det administratörskonto som du för närvarande är inloggad på omvandlas till ett standardkonto, som barnet ska använda.

Läs om vad du kan göra om du glömmer din lösenkod för Skärmtid.


Håll koll på användningen

Använd funktionerna AppanvändningNotiser och Väckningar i Skärmtid-sidofältet om du vill se hur mycket tid du ägnat åt appar och webbplatser.

Skärmtidsinställningar: Appanvändning

Varje funktion har flera vyer:

 • Om du bara vill se användningen för en av dina enheter väljer du enheten i menyn längst ned i fönstret.
 • Klicka på veckodiagrammet eller använd pilknapparna ovanför diagrammet om du vill byta dag. Om du vill se den totala användningen per vecka, bland annat hur mycket mer eller mindre tid du ägnat jämfört med förra veckan, väljer du Den här veckan i datummenyn överst i fönstret.
 • Vill du se användningen för ett barnkonto väljer du barnets namn i menyn längst upp till vänster.
    

Symbol för appanvändning
Appanvändning

Se hur mycket tid du ägnat åt varje app. Klicka på Kategorier om du vill visa användning efter kategorier, till exempel sociala nätverk, produktivitet eller underhållning. Vill du se vilken kategori en app tillhör? Klicka på informationssymbolen  som visas när pekaren hålls över en app i listan. Du kan också klicka på symbolen för appbegränsning  om du snabbt vill skapa en ny appbegränsning för appen eller kategorin.
  

Symbolen Notiser
Notiser

Se hur många notiser du fått från varje app. Kom ihåg att du med enhetsmenyn längst ned i fönstret kan skilja notiser du fått på Mac från notiser du fått på iPhone, iPad eller iPod touch.
  

Symbolen Väckningar
Väckningar

Se hur många gånger du väckt din iPhone, iPad eller iPod touch och vilken app du kollade på först efter väckningen.


Begränsa användning

Använd funktionerna Skärmfri tid, Appbegränsningar, KommunikationsgränserAlltid tillåtna och Innehåll och integritet i sidofältet i Skärmtid när du vill schemalägga skärmfri tid och ange begränsningar för appar och webbplatser. Begränsningarna gäller den aktuella Mac-datorn och alla dina andra enheter där Skärmtid används och Dela mellan enheter är aktiverat.

Om du vill ange begränsningar för ett barnkonto väljer du barnets namn i menyn längst upp till vänster och ställer sedan in varje funktion.* Du kan också göra det från var och en av barnets enheter.

Symbolen Skärmfri tid
Skärmfri tid

Schemalägg perioder då du bara får använda de appar som du tillåtit. En notis om skärmfri tid visas fem minuter innan den skärmfria tiden börjar. När den skärmfria tiden börjar visas ett meddelande i appen om att du har uppnått gränsen för appen. 

 • Klicka på OK om du vill stänga appen och respektera den gräns du ställt in. Du kan också klicka på Ignorera gräns och sedan välja En minut till, Påminn mig om 15 minuter eller Ignorera gräns idag. 
 • Har du ställt in en lösenkod för Skärmtid finns det en extra inställning i Skärmfri tid: Blockera vid skärmfri tid. Om den här inställningen är vald och du klickar på Be om mer tid när den skärmfria tiden börjar, kan du godkänna att appen används i 15 minuter, en timme eller hela dagen om du anger lösenkoden. Barnkonton kan klicka på En minut till en gång eller klicka på Be om mer tid om de vill be förälderns konto att godkänna deras förfrågan.

Symbolen Appbegränsningar
Appbegränsningar

Ange hur länge du vill kunna använda appar. Du kan ange begränsningar för vissa appar eller hela kategorier av appar.

Skärmtidsinställningar: Appbegränsningar

En notis om appbegränsning visas fem minuter innan en gräns uppnås. När gränsen uppnåtts visas ett fönster i appen om det. 

 • Klicka på OK om du vill stänga appen och respektera den gräns du ställt in. Du kan också klicka på Ignorera gräns och sedan välja En minut till, Påminn mig om 15 minuter eller Ignorera gräns idag. 
 • Om du har ställt in en lösenkod för skärmtid finns det en extra inställning i Appbegränsningar: Blockera vid tidsgränsen. Om den här inställningen är vald och du klickar på Be om mer tid när en gräns uppnåtts, kan du godkänna att appen används i 15 minuter, en timme eller hela dagen om du anger lösenkoden. Barnkonton kan klicka på En minut till en gång eller klicka på Be om mer tid om de vill be förälderns konto att godkänna deras förfrågan.

Symbolen Kommunikation
Kommunikationsgränser

Styr vilka dina barn kommunicerar med under dagen och vid ledighet. Dessa gränser gäller för Telefon, FaceTime, Meddelanden och iCloud-kontakter. Kommunikation med kända nödnummer som identifierats av din mobiloperatör är alltid tillåtna. Du måste aktivera Kontakter i iCloud-inställningarna för att kunna använda den här funktionen.

Skärmtidsinställningar: Kommunikation

Symbolen Alltid tillåtna
Alltid tillåtna

Tillåt att vissa appar används även under skärmfri tid eller när en appbegränsning har ställts in för Alla appar och kategorier. Telefon, Meddelanden, FaceTime och Kartor är alltid tillåtna som standard, men här kan du ändra det.

Symbolen Innehåll och integritet
Innehåll och integritet

Begränsa innehåll, inköp och hämtningar eller konfigurera integritetsinställningar. Om du försöker använda någon av de begränsade objekten visas ett meddelande som förklarar varför det inte går. Om du till exempel besöker en blockerad webbplats står det i meddelandet att webbplatsen har blockerats av ett innehållsfilter. Om du använder en lösenkod för skärmtid kan du klicka på Lägg till webbplats i meddelandet. Du kan därefter ange lösenkoden om du vill tillåta webbplatsen. Barnkonton kan be förälderns konto att godkänna deras förfrågan.


Godkänna förfrågningar om Skärmtid

Symbolen Förfrågningar
Förfrågningar

I sidofältet Skärmtid visas avsnittet Förfrågningar när du har obesvarade förfrågningar från ett barnkonto. Här kan du hantera alla förfrågningar från ditt barn. Godkänn förfrågan om 15 minuter, en timme eller en dag. Du kan också klicka på Godkänn inte.

Skärmtidsinställningar: Förfrågningar

Förfrågningar om godkännande kan även komma i form av notiser. Du kan godkänna dem direkt i notisen:

Notis för förfrågan om skärmtid på macOS-skrivbordet


Läs mer

* Använde du din iPhone till att konfigurera en Apple Watch åt en familjemedlem måste du ha en enhet med iOS 14 eller iPadOS 14 för att ställa in eller justera Skärmtid för denna aktivitetsklocka.

Publiceringsdatum: