Använda Skärmtid på Mac

Alla dina favoritfunktioner i Skärmtid kommer nu till Mac med macOS Catalina. Övervaka användning, schemalägg skärmfri tid och ange begränsningar för både appar och webbplatser på alla dina enheter.

Så här slår du på Skärmtid

Kontrollera att din Mac har macOS Catalina och gör sedan så här:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Skärmtid. 
 2. Klicka på  Alternativ i det nedre vänstra hörnet.
 3. Klicka på Slå på.
 4. Välj ”Dela mellan enheter” på alla dina Mac-datorer om du vill se användningsinformation för alla enheter som är inloggade i iCloud med ditt Apple-ID. Gå till Inställningar > Skärmtid på varje iPhone, iPad eller iPod touch och slå på samma inställning.

Om du hanterar ett barnkonto med Familjedelning kan du slå på Skärmtid från var och en av barnets enheter. Eller gör så här om du vill göra det från din Mac:

 1. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Familjedelning.
 2. Välj Skärmtid i sidofältet och sedan ditt barns namn i listan till höger.
 3. Klicka på knappen Öppna Skärmtid, så att du kommer tillbaka till inställningarna för Skärmtid.
 4. Välj ditt barns namn i menyn längst upp till vänster.
 5. Klicka på  Alternativ i det nedre vänstra hörnet.
 6. Klicka på Slå på.

Läs om lösenkoder för skärmtid innan du bestämmer om du ska markera Använd en lösenkod för Skärmtid.

 


Så här håller du koll på användningen

Använd funktionerna AppanvändningNotiser och Väckningar i Skärmtid-sidofältet om du vill se hur mycket tid du ägnat åt appar och webbplatser.


Skärmtidsinställningar

Varje funktion har flera vyer:

 • Om du bara vill se användningen för en av dina enheter väljer du enheten i menyn längst ned i fönstret.
 • Klicka på veckodiagrammet eller använd pilknapparna ovanför diagrammet om du vill byta dag. Om du vill se den totala användningen per vecka, bland annat hur mycket mer eller mindre tid du ägnat jämfört med förra veckan, väljer du Den här veckan i datummenyn överst i fönstret.
 • Om du vill se användningen för ett barnkonto väljer du barnets namn i menyn längst upp till vänster.

 

Appanvändning

Se hur mycket tid du ägnat åt varje app. Klicka på Kategorier om du vill visa användning efter kategorier, till exempel sociala nätverk, produktivitet eller underhållning. Vill du se vilken kategori en app tillhör? Klicka på informationssymbolen  som visas när pekaren hålls över en app i listan. Du kan också klicka på symbolen för appbegränsning  om du snabbt vill skapa en ny appbegränsning för appen eller kategorin.

  

Notiser

Se hur många notiser du fått från varje app. Kom ihåg att du med enhetsmenyn längst ned i fönstret kan skilja notiser du fått på Mac från notiser du fått på iPhone, iPad eller iPod touch.

 

Väckningar

Se hur många gånger du väckt din iPhone, iPad eller iPod touch och vilken app du kollade på först efter väckningen.

 


Så här begränsar du användningen

Använd funktionerna Skärmfri tid, Appbegränsningar, Alltid tillåtna och Innehåll och integritet i Skärmtid-sidofältet när du vill schemalägga skärmfri tid och ange begränsningar för appar och webbplatser. Begränsningarna gäller den aktuella Mac-datorn och alla dina andra enheter där Skärmtid används och ”Dela mellan enheter” är aktiverat.

Om du vill ange begränsningar för ett barnkonto väljer du barnets namn i menyn längst upp till vänster och ställer sedan in varje funktion. Du kan också göra det från var och en av barnets enheter.

  

Skärmfri tid

Schemalägg perioder då du bara får använda de appar som du tillåtit. En notis om skärmfri tid visas fem minuter innan den skärmfria tiden börjar. När den skärmfria tiden börjar visas ett meddelande i appen om att du har uppnått gränsen för appen. 

 • Klicka på OK om du vill stänga appen och respektera den gräns du ställt in. Du kan också klicka på Ignorera gräns och sedan välja En minut till, Påminn mig om 15 minuter eller Ignorera gräns idag. 
 • Om du har ställt in en lösenkod för Skärmtid finns det en extra inställning i Skärmfri tid: Blockera vid skärmfri tid. Om den här inställningen är vald och du klickar på Be om mer tid när den skärmfria tiden börjar, kan du godkänna att appen används i 15 minuter, en timme eller hela dagen om du anger lösenkoden. Barnkonton kan klicka på En minut till en gång eller klicka på Be om mer tid om de vill be förälderns konto att godkänna förfrågan.

 

Appbegränsningar

Ange hur länge du vill kunna använda appar. Du kan ange begränsningar för vissa appar eller hela kategorier av appar.

En notis om appbegränsning visas fem minuter innan en gräns uppnås. När gränsen uppnåtts visas ett fönster i appen om det. 

 • Klicka på OK om du vill stänga appen och respektera den gräns du ställt in. Du kan också klicka på Ignorera gräns och sedan välja En minut till, Påminn mig om 15 minuter eller Ignorera gräns idag. 
 • Om du har ställt in en lösenkod för Skärmtid finns det en extra inställning i Appbegränsningar: Blockera vid tidsgränsen. Om den här inställningen är vald och du klickar på Be om mer tid när en gräns uppnåtts, kan du godkänna att appen används i 15 minuter, en timme eller hela dagen om du anger lösenkoden. Barnkonton kan klicka på En minut till en gång eller klicka på Be om mer tid om de vill be förälderns konto att godkänna förfrågan.

 

Alltid tillåtna

Tillåt att vissa appar används även under skärmfri tid eller när en appbegränsning har ställts in för ”Alla appar och kategorier”. Telefon, Meddelanden, FaceTime och Kartor är alltid tillåtna som standard, men här kan du ändra det.

 

Innehåll och integritet

Begränsa innehåll, inköp och hämtningar eller konfigurera integritetsinställningar. Om du försöker använda någon av de begränsade objekten visas ett meddelande som förklarar varför det inte går. Om du till exempel besöker en blockerad webbplats står det i meddelandet att webbplatsen har blockerats av ett innehållsfilter. Om du använder en lösenkod för Skärmtid kan du i meddelandet klicka på Lägg till webbplats. Du kan därefter ange lösenkoden om du vill tillåta webbplatsen. Barnkonton kan skicka en förfrågan som en förälders konto kan godkänna.

 


Så här godkänner du förfrågningar om Skärmtid

I Skärmtid-sidofältet visas Förfrågningar när du har obesvarade förfrågningar från ett barnkonto. Här kan du hantera alla förfrågningar från ditt barn. Godkänn förfrågan om 15 minuter, en timme eller en dag. Eller så kan du klicka på Godkänn inte.

Förfrågningar om godkännande kan även komma i form av notiser. Du kan godkänna dem direkt i notisen:

 


Så här ställer du in en lösenkod för Skärmtid

Ställ in en lösenkod så att bara du kan ändra inställningarna för Skärmtid och tillåta mer tid när appgränser uppnås. Om du är förälder använder du den här funktionen till att ställa in vilket innehåll som är tillåtet och integritetsbegränsningar för ditt barn.

Gör så här om du hanterar ett barnkonto med Familjedelning:

 1. Välj ditt barns namn i menyn uppe till vänster i inställningarna för Skärmtid.
 2. Klicka på  Alternativ i det nedre vänstra hörnet.
 3. Välj Använd lösenkod för Skärmtid och ange sedan en lösenkod när du uppmanas till det.

Gör så här om du inte hanterar ett barnkonto med Familjedelning:

 1. Kontrollera att du använder samma Mac som barnet brukar använda och är inloggad på det standardkonto som barnet använder. Vet du inte hur du ska göra? Fortsätt bara enligt anvisningarna nedan: Skärmtid hjälper dig.
 2. Välj Apple-menyn  > Systeminställningar och klicka sedan på Skärmtid.
 3. Ställ in Skärmfri tid, Appbegränsningar och Innehåll och integritet med alla begränsningar du vill ska gälla för barnet.
 4. Klicka på  Alternativ i det nedre vänstra hörnet.
 5. Välj Använd lösenkod för Skärmtid och ange sedan en lösenkod när du uppmanas till det.

Om du ställer in en lösenkod när du är inloggad på administratörskontot visas en notis som förklarar att du bör göra det från ett standardkonto. Om du inte har ställt in ett standardkonto åt barnet kan du antingen göra det och logga in på barnets konto eller välja mellan följande alternativ:

 • Tillåt användaren att administrera datorn. Om du väljer det här alternativet gäller lösenkoden den aktuella användaren, även om denne också är administratör för Mac-datorn. Vi rekommenderar inte det här alternativet, eftersom administratörer har macOS-behörigheter som kan göra det möjligt för dem att kringgå lösenkodsbegränsningar.
 • Tillåt inte användaren att administrera datorn. Om du väljer det här alternativet ombeds du ange ditt kontos lösenord för att ändra konfigurationen. Du vägleds sedan genom stegen för att skapa ett nytt administratörskonto, som föräldern ska använda. Det administratörskonto som du för närvarande är inloggad på omvandlas till ett standardkonto, som barnet ska använda.

 


Publiceringsdatum: