Brevlådestorlek och begränsningar för att skicka meddelanden i iCloud

Läs mer om iCloud Mail-kontots brevlådestorlek och begränsningar för att skicka meddelanden. Eftersom iCloud Mail är utvecklat för privat bruk finns det några begränsningar när du skickar ett meddelande.

Begränsningar för att skicka meddelanden

Det finns ett flertal skyddsmekanismer som säkerställer att det bara är iCloud-medlemmar som kan skicka meddelanden med iCloud. En av dessa skyddsmekanismer är rimliga begränsningar för:

  • Totalt antal meddelanden som du kan skicka varje dag (1 000 meddelanden)

  • Antal mottagare som du kan skicka till varje dag (1 000 mottagare)

  • Maximalt antal mottagare per meddelande (500 mottagare)

  • Storleken på inkommande och utgående meddelanden (20 MB, upp till 5 GB med Mail Drop aktiverat)

iCloud Mail är utvecklat primärt för privat bruk. Det är förbjudet med massutskick av oönskade e-postmeddelanden via iCloud-servrarna. Du kan läsa villkoren för iCloud-medlemskap och policy för godkänd användning som finns i villkoren för iCloud.

När du har nått gränserna för skickade meddelanden kan du få följande varningsmeddelanden beroende på hur du öppnar iCloud Mail:

  • På din iPhone, iPad eller iPod touch: En kopia har sparats i din utkorg. Brevet kunde inte skickas eftersom du överskred gränsen på hur mycket du kan skicka.

  • På din Mac: Det går inte att skicka meddelandet via iCloud-servern.

  • På iCloud-webbmail: Meddelandet kan inte skickas. Du har överskridit antalet meddelanden som du kan skicka varje dag (eller så har du överskridit antalet mottagare som du kan skicka meddelanden till varje dag). Eller: Gränsen för mottagare överskreds. Meddelandet kan inte skickas eftersom det har för många mottagare.

Gör så här om du fortsätter att få meddelanden om att du har överskridit gränsen för att skicka meddelanden:

  • Kontrollera om utkorgen innehåller meddelanden som inte har skickats. Skicka om eller radera meddelanden som inte har skickats.

  • Kontrollera du har något program för nätverksövervakning som kanske använder ditt iCloud Mail-konto för att skicka meddelanden automatiskt. (Det kan vara brandväggar eller internetsäkerhetsprogram som är konfigurerade för att skicka en varning när potentiella säkerhetsproblem upptäcks.)

  • Om du skickar gruppmeddelanden ska du kontrollera att alla e-postadresser är giltiga. (Kontrollera till exempel att alla e-postadresser är korrekt stavade.)

Om lagringsutrymmet på iCloud blir fullt

När du anmäler dig till iCloud får du automatiskt 5 GB lagringsutrymme utan kostnad. Du kan använda lagringsutrymmet till säkerhetskopieringar, Mail, iCloud-bilder, iCloud Drive med mera. Om lagringsutrymmet på iCloud blir fullt kan du inte skicka eller ta emot e-postmeddelanden med din iCloud Mail-adress. Om du behöver mer utrymme på iCloud kan du skapa mer utrymme eller uppgradera till iCloud+ när som helst.

Publiceringsdatum: