Använda Siren på Apple Watch Ultra för att kalla på hjälp

Med Siren på Apple Watch Ultra-modeller kan du snabbt och enkelt larma omgivningen när du behöver hjälp.

Så här fungerar det

 • När du aktiverar Siren spelar Apple Watch Ultra upp ett kontinuerligt ljud som kan höras upp till 180 meter bort.

 • Siren använder två unika ljud med hög frekvens som vanligtvis inte hörs i naturen eller miljön och som växlar och upprepas.

 • Sirenen pausar i vissa situationer, som under telefonsamtal och när en timer eller ett larm ljuder, men inte när podcaster eller musik spelas.

 • Sirenen fortsätter att ljuda tills du stänger av den eller tills klockan får slut på batteri.

 • Aktivera om möjligt inte Siren i slutna miljöer och håll inte klockan nära öronen medan sirenen ljuder.

 • Om din Apple Watch Ultra är våt kanske sirenen inte ljuder lika starkt som väntat. Siren ljuder på högsta volym när din klocka har torkat.

Aktivera Siren

Du kan aktivera Siren med hjälp av åtgärdsknappen eller sidoknappen.

Använda åtgärdsknappen

Snabbknapp på Apple Watch Ultra
 1. Tryck på och håll ner åtgärdsknappen tills reglaget för Siren visas.

 2. Dra Siren-reglagetIngen alternativ text angiven för bilden för att starta en nedräkning.

 3. Efter nedräkningen startar Siren.

Alternativt kan du trycka på och hålla ner åtgärdsknappen för att starta nedräkningen och sedan fortsätta att hålla åtgärdsknappen nedtryckt tills sirenen startar. Om du inte vill kunna starta Siren med denna kontinuerliga hållåtgärd kan du gå till Inställningar > Åtgärdsknapp och stänga av Håll för att aktivera.

Använda sidoknappen

Sidoknapp på Apple Watch Ultra
 1. Tryck på och håll ner sidoknappen tills reglaget för Siren visas.

 2. Dra Siren-reglagetIngen alternativ text angiven för bilden för att starta en nedräkning.

 3. Efter nedräkningen startar Siren.

Stänga av Siren

Du kan avbryta Siren under nedräkningen. Om du håller ner åtgärdsknappen släpper du åtgärdsknappen för att avbryta. Om du startade nedräkningen genom att dra Siren-reglaget, vilar du handflatan på klockans skärm i minst tre sekunder för att avbryta.

Om du vill stoppa Siren trycker du på StoppIngen alternativ text angiven för bilden i Siren-appenIngen alternativ text angiven för bilden.

Stoppa Siren på Apple Watch Ultra

Om du navigerar bort från Siren-appenNo alt supplied for Image kan du snabbt öppna den igen från appväxlaren. Dubbelklicka på Digital Crown för att öppna appväxlaren, tryck på Siren-appenNo alt supplied for Image och tryck sedan på StoppaNo alt supplied for Image.

Publiceringsdatum: