Podpora pre Mail

Vyhľadanie nastavení aplikácie Mail

Nižšie zadajte svoju e-mailovú adresu a my overíme vaše nastavenia apky Mail.

Platné údaje Neplatné údaje
Zadajte e-mailovú adresu v správnom formáte. Nastavenia apky Mail pre vášho poskytovateľa e-mailových služieb nie sú známe. Informácie o správnych nastaveniach získate od svojho poskytovateľa e-mailových služieb.
Nastavenia aplikácie Mail sa našli.

Server prichádzajúcej pošty

Typ účtu

Používateľské meno

Port servera

Overovanie

Heslo

MD5 výzva – odpoveď

Kerberos, verzia 5 (GSSAPI)

Autentifikovaný protokol POP (APOP)

NTLM

Žiadne

SSL/TLS

Áno

Nie

Názov hostiteľa servera

Server odchádzajúcej pošty

Server odchádzajúcej pošty (Mac OS)

Typ účtu

Používateľské meno

Port servera

Overovanie

Heslo

MD5 výzva – odpoveď

Kerberos, verzia 5 (GSSAPI)

Autentifikovaný protokol POP (APOP)

NTLM

Žiadne

SSL/TLS

Áno

Nie

Názov hostiteľa servera

Server prichádzajúcej pošty

Typ účtu

Používateľské meno

Port servera

Overovanie

Heslo

MD5 výzva – odpoveď

Kerberos, verzia 5 (GSSAPI)

Autentifikovaný protokol POP (APOP)

NTLM

Žiadne

SSL/TLS

Áno

Nie

Názov hostiteľa servera

Server odchádzajúcej pošty (iOS)

Typ účtu

Používateľské meno

Port servera

Overovanie

Heslo

MD5 výzva – odpoveď

Kerberos, verzia 5 (GSSAPI)

Autentifikovaný protokol POP (APOP)

NTLM

Žiadne

SSL/TLS

Áno

Nie

Názov hostiteľa servera

Poznámka: Apple môže uložiť a použiť adresu vašej domény (napríklad yahoo.com, gmail.com a podobne) na účely skvalitnenia svojich produktov a služieb. Vaša celá e-mailová adresa sa však neuloží a Apple ju nebude používať ani sa nebude zdieľať s inými subjektmi.

Využívajte apku Mail naplno

Odvolanie odoslania

Ak ste urobili chybu alebo odoslali e‑mail omylom, môžete ho odvolať pomocou funkcie Odvolať odoslanie.

Naplánovanie e‑mailu

Ak chcete, aby apka Mail odoslala e‑mail neskôr v naplánovanom čase, môžete vybrať možnosť Odoslať neskôr.

Funkcia Pripomenúť

Apka Mail vám môže určitý e‑mail pripomenúť o hodinu, večer, o deň neskôr alebo v ľubovoľnom inom čase.

Pridanie e‑mailového účtu do zariadenia so systémom iOS

Sú dva spôsoby, ako v iPhone, iPade alebo iPode touch nastaviť e-mailový účet v aplikácii Mail, a to automaticky alebo manuálne. Zistite, ktorý spôsob je pre vás najvhodnejší.

Ak sa informácie v iCloude nesynchronizujú

Prečítajte si, ako postupovať, ak potrebujete pomoc. Napríklad ak sa zmeny, ktoré ste urobili v aplikácii Kontakty, Kalendáre alebo Pripomienky v jednom zariadení, neprejavia vo všetkých vašich zariadeniach.

Usporadúvanie e-mailov na Macu

Prečítajte si, ako mať pod kontrolou svoju schránku prijatých správ, aby ste mohli ľahšie zamerať pozornosť na správy, ktoré sú pre vás dôležité.

Komunity Apple

Nájdite odpovede, položte otázky a spojte sa s inými používateľmi produktov Apple.

Získanie podpory

Pomôžeme vám nájsť najlepšie možnosti podpory.

Apka Podpora

Získajte prispôsobený prístup k riešeniam pre svoje produkty Apple.