Podpora pre Mail

Vyhľadanie nastavení aplikácie Mail

Potrebujete si overiť nastavenia e-mailu? Nžšie zadajte svoju e-mailovú adresu a my vám na základe nej poskytneme nastavenia aplikácie Mail.

Platné údaje Neplatné údaje
Zadajte e-mailovú adresu v správnom formáte. Nastavenia aplikácie Mail vášho poskytovateľa e-mailových služieb nie sú známe. Informácie o správnych nastaveniach získate od svojho poskytovateľa e-mailových služieb.
Nastavenia aplikácie Mail sa našli.

Server prichádzajúcej pošty

Typ účtu

Meno používateľa

Port servera

Overovanie

Heslo

MD5 výzva – odpoveď

Kerberos, verzia 5 (GSSAPI)

Autentifikovaný protokol POP (APOP)

NTLM

Žiadne

SSL/TLS

Áno

Nie

Názov hostiteľa servera

Server odchádzajúcej pošty

Server odchádzajúcej pošty (Mac OS)

Typ účtu

Meno používateľa

Port servera

Overovanie

Heslo

MD5 výzva – odpoveď

Kerberos, verzia 5 (GSSAPI)

Autentifikovaný protokol POP (APOP)

NTLM

Žiadne

SSL/TLS

Áno

Nie

Názov hostiteľa servera

Server prichádzajúcej pošty

Typ účtu

Meno používateľa

Port servera

Overovanie

Heslo

MD5 výzva – odpoveď

Kerberos, verzia 5 (GSSAPI)

Autentifikovaný protokol POP (APOP)

NTLM

Žiadne

SSL/TLS

Áno

Nie

Názov hostiteľa servera

Server odchádzajúcej pošty (iOS)

Typ účtu

Meno používateľa

Port servera

Overovanie

Heslo

MD5 výzva – odpoveď

Kerberos, verzia 5 (GSSAPI)

Autentifikovaný protokol POP (APOP)

NTLM

Žiadne

SSL/TLS

Áno

Nie

Názov hostiteľa servera

Poznámka: Spoločnosť Apple môže uložiť a použiť adresu vašej domény (napríklad yahoo.com, gmail.com a podobne) na účely skvalitnenia svojich produktov a služieb. Vaša celá e-mailová adresa sa neuloží a nebude ju používať spoločnosť Apple ani sa nebude zdieľať s inými subjektmi.

Vybrané témy

Pozrite si postupy a tipy na riešenie problémov, ktoré vám pomôžu využívať aplikáciu Mail naplno.