Pridanie e-mailového účtu do iPhonu, iPadu alebo iPodu touch

K dispozícii sú dva spôsoby, ako na zariadení so systémom iOS nastaviť e-mailový účet v aplikácii Mail – automaticky alebo manuálne. Zistite, ktorý je pre vás najvhodnejší.


Automatické nastavenie e-mailového účtu

Ak používate poskytovateľa e-mailových služieb, ako je napríklad služba iCloud, Google alebo Yahoo, aplikácia Mail môže automaticky nastaviť váš e-mailový účet len pomocou vašej e-mailovej adresy a hesla. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na položku Pridať účet a potom vyberte svojho poskytovateľa e-mailových služieb.
 3. Zadajte e-mailovú adresu a heslo.
 4. Klepnite na položku Ďalej a počkajte, kým aplikácia Mail overí váš účet. 
 5. Vyberte informácie zo svojho e-mailového účtu, napríklad kontakty alebo kalendáre.
 6. Klepnite na položku Uložiť.

Ak sa váš poskytovateľ e-mailových služieb nezobrazuje, klepnite na položku Iný a pridajte účet manuálne.


     

Manuálne nastavenie e-mailového účtu

Ak potrebujete nastaviť e-mailový účet manuálne, uistite sa, že poznáte nastavenia e-mailu, ktoré sú preň potrebné. Ak ich nepoznáte, môžete ich vyhľadať alebo kontaktovať svojho poskytovateľa e-mailových služieb. Potom postupujte takto:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Heslá a účty.
 2. Klepnite na položku Pridať účet, ďalej na položku Iný a potom na položku Pridať emailový účet.
 3. Zadajte svoje meno, e-mailovú adresu, heslo a popis účtu. 
 4. Klepnite na položku Ďalej. Aplikácia Mail sa pokúsi vyhľadať nastavenia e-mailového účtu a dokončiť jeho nastavenie. Ak aplikácia Mail nastavenia e-mailového účtu nájde, klepnutím na položku Hotovo dokončite nastavenie účtu.

Manuálne zadanie nastavení účtu

Ak aplikácia Mail nenašla nastavenia vášho e-mailového účtu, je nutné pridať ich manuálne. Klepnite na položku Ďalej a potom postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Vyberte protokol IMAP alebo POP pre nový účet. Ak neviete, ktorý protokol vybrať, kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb.
 2. Zadajte požadované informácie do polí Server prichádzajúcej pošty a Server odchádzajúcej pošty. Potom klepnite na položku Ďalej. Ak tieto informácie nemáte, skúste ich vyhľadať alebo kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb.
 3. Ak sú nastavenia e-mailového účtu správne, klepnutím na položku Uložiť dokončite nastavenie. Ak nastavenia e-mailového účtu nie sú správne, zobrazí sa výzva na ich úpravu. 

Ak stále nemôžete nastaviť e-mailový účet alebo uložiť jeho nastavenia, kontaktujte svojho poskytovateľa e-mailových služieb.

Ďalšie informácie o aplikácii Mail

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: