MacBook Pro, ktorý má na obrazovke otvorený výber šablón pre Pages. Kategória Všetky šablóny je označená na ľavej strane a preddefinované šablóny sa zobrazujú na pravej strane v riadkoch podľa kategórií.

Začnite so šablónou

Všetky dokumenty začínajú šablónou, čo je model, ktorý môžete použiť ako východiskový bod. Môžete vytvoriť dokumenty na spracovanie textu, ako sú napríklad správy a listy, a dokumenty s rozložením strany, ako sú napríklad plagáty a bulletiny. Jednoducho nahraďte vzorový text a obrázky vlastným obsahom.

Úvod do dokumentov na spracovanie textu a dokumentov s rozložením strany

Panel s nástrojmi s tlačidlami na pridávanie tabuliek, grafov, textových polí, tvarov a médií. Je vybratý tvar a zobrazuje sa kategória Aktivity označená na postrannom paneli naľavo a tvary napravo.

Pridanie fotiek, tvarov, tabuliek a ďalších prvkov

Do svojho dokumentu môžete pridávať objekty, ako sú napríklad tabuľky, grafy, tvary a médiá (obrázky, audio, video). Objekty môžete umiestniť na vrstvy, meniť ich veľkosť a umiestniť ich kdekoľvek na strane.

Úvod do obrázkov, grafov a iných objektov

Tvar s obtekajúcim textom na troch stranách.

Prispôsobenie každého detailu

Zmeňte vzhľad svojho textu, pridajte do obrázka tieň, vyplňte tvary farbou a vykonajte iné úpravy. Vo svojom dokumente môžete všetko upraviť. Môžete dokonca nechať obtekať text okolo obrázkov alebo prepojiť textové polia, takže text bude pretekať z jedného poľa do druhého, prípadne použiť zlúčenie mailu na automatické prispôsobenie viacerých dokumentov.

Úvod do Pages

Výber šablón s apkou Books vybratou v zozname kategórií naľavo a šablóny kníh v orientácii na výšku napravo.

Staňte sa vydavateľom

Apka Pages obsahuje šablóny kníh, ktoré vám umožnia vytvárať interaktívne knihy vo formáte ePUB. Pridajte text a obrázky, dokonca i obsah. Keď budete pripravení, môžete knihu sprístupniť na predaj alebo stiahnutie v obchode Apple Books.

Úvod do vytvorenia knihy

Menu spolupráce obsahujúce mená ľudí spolupracujúcich na dokumente.

Spolupracujte v reálnom čase

Pozvite ďalšie osoby, aby s vami spolupracovali na dokumente. Každý, koho pozvete, môže vidieť zavádzané zmeny, ale vy ovládate, kto môže dokument upravovať alebo len zobrazovať.

Úvod do spolupráce

Táto príručka vám pomôže začať pracovať s apkou Pages 14.1 na Macu. (Ak chcete zobraziť verziu Pages, ktorú používate, v menu Pages navrchu obrazovky vyberte Pages > O aplikácii Pages.) Ak chcete preskúmať užívateľskú príručku pre Pages, kliknite na Obsah v hornej časti strany alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo frázu.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku podpory Pages.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny počet znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.