Výber šablón zobrazujúci v hornej časti riadok kategórií, na ktoré môžete klepnúť a filtrovať tak možnosti. Nižšie sú miniatúry preddefinovaných šablón zoradených podľa kategórií do riadkov. Zoznam začína v hornej časti kategóriou Posledné a nasledujú Základné a Osobné financie. V hornej časti napravo od každého riadka kategórie sa zobrazí tlačidlo Zobraziť všetky. Tlačidlo Jazyk a Región sa nachádza v pravom hornom rohu.

Začnite so šablónou

Všetky hárky začínajú šablónou, čo je model, ktorý môžete použiť ako východiskový bod. Nahraďte grafy a údaje šablóny vlastným obsahom a pridajte nové tabuľky, formuláre a iný obsah.

Vytvorenie tabuľky

Tabuľkový hárok zobrazujúci tabuľku turistických chodníkov a vzdialenosť každej trasy. Menu Akcie bunky je otvorené a zobrazuje možnosti na pridanie vzorcov, dátumov, komentárov a filtrov.

Pridávanie dát do tabuľky

Zadajte svoje vlastné dáta alebo ich naimportujte z iného súboru. Do ľubovoľnej bunky môžete tiež pridať širokú škálu vzorcov, napríklad pre súčet alebo priemer. Ak si chcete usporiadať svoje dáta a identifikovať trendy, môžete pridať filtre, zoskupiť dáta do kategórií, vytvoriť kontingenčné tabuľky a iné.

Zadávanie textu a čísel v tabuľkách

Výsečový graf zobrazujúci percentuálne hodnoty absolvovaných trás. Menu Formát je tiež otvorené a zobrazuje rôzne štýly grafu, z ktorých je možné vyberať, ako aj možnosti na úpravu postupnosti alebo odkazov na grafy, zapnutie alebo vypnutie názvu grafu alebo legendy, úpravu uhla otočenia grafu a zmenu typu grafu.

Vytvorenie grafu

Dáta môžete znázorniť dvojrozmerným, trojrozmerným alebo interaktívnym grafom. Keď dáta v tabuľke zmeníte, graf sa automaticky aktualizuje.

Pridávanie grafov

Tabuľkový hárok sledujúci informácie o túre znázorňujúci názvy hárkov v hornej časti obrazovky. Naľavo sa nachádza tlačidlo Pridať hárok a za ním nasledujú záložky hárkov pre Prevýšenie, Harmonogram túry, Výbavu a Jedlo.

Usporiadanie dát na hárkoch

Organizujte svoju tabuľku s rôznymi hárkami pre každý typ informácie, ktorú chcete sledovať – príjmy, výdavky a tak ďalej. Potom jednoducho klepnite na záložku v hornej časti tabuľky a prepnite sa hárok, ktorý chcete zobraziť.

Pridávanie hárkov

Menu spolupráce obsahujúce mená ľudí spolupracujúcich na tabuľke.

Spolupracujte v reálnom čase

Pozvite ďalšie osoby, aby s vami spolupracovali na tabuľke. Každý, koho pozvete, môže vidieť zavádzané zmeny, ale vy ovládate, kto môže tabuľku upravovať alebo len zobrazovať.

Úvod do spolupráce

Táto príručka vám pomôže začať pracovať s apkou Numbers 14.1 na iPade. (Ak chcete zobraziť verziu Numbers, ktorú používate, prejdite do Nastavenia  > Numbers.) Ak chcete preskúmať užívateľskú príručku Numbers, klepnite na Obsah v hornej časti strany alebo do vyhľadávacieho poľa zadajte slovo alebo frázu. Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte stránku podpory Numbers.

Numbers 14.1 pre iPad vyžaduje iPadOS 16 alebo novší. Numbers je k dispozícii v App Store a na stiahnutie vyžaduje Apple ID. Funkcie sa môžu meniť a niektoré môžu vyžadovať prístup na internet. Môžu sa vzťahovať dodatočné poplatky a podmienky používania.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny počet znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.