macOS High Sierra

Ovládanie Macu a aplikácií pomocou príkazov diktovania

Keď je zapnuté Vylepšené diktovanie, pomocou príkazov diktovania (označovaných aj ako hovorené príkazy) môžete vykonávať rôzne úlohy a ovládať svoj Mac pri diktovaní textu. Predvolene je zapnutá skupina príkazov výberu, navigácie, editovania, formátovania a systému. Vyslovením príkazov môžete napríklad označiť text, rolovať dokument alebo stlačiť kláves Return.

Môžete tiež zapnúť skupinu rozšírených príkazov diktovania a vykonávať tak pokročilejšie úlohy, ako je napríklad prepínanie aplikácií, navigácia v oknách alebo vyhľadávanie pomocou Spotlightu, a dokonca vytvárať vlastné príkazy.

Môžete nastaviť vyslovenie kľúčovej frázy diktovania, ktorá umožňuje začať diktovať a používať príkazy diktovania, aj keď práve nediktujete text.

Poznámka: Pred používaním príkazov diktovania je potrebné zapnúť Diktovanie.

 1. Stlačte klávesovú skratku diktovania. Ak ste zapli kľúčovú frázu diktovania, najskôr vyslovte tú a po nej text „spusti diktovanie“ (napríklad „Počítač, spusti diktovanie“).

  Ak nie sú povolené pokročilé príkazy, kurzor alebo výber sa musí nachádzať v oblasti zadávania, napríklad v dokumente alebo vyhľadávacom poli. Zobrazí sa okno odozvy a bude sa presúvať spolu s bodom zadávania.

 2. Vyslovte príkaz. Ak diktujete text, pred vyslovením príkazu na chvíľu prestaňte hovoriť (v opačnom prípade to môže byť pochopené ako diktovaný text).

  Tu je niekoľko tipov na používanie príkazov diktovania:

  • Ak sa zobrazuje okno odozvy, nemusíte vysloviť kľúčovú frázu (no môžete).

  • Ak chcete zobraziť zoznam príkazov, vyslovte „Show commands“. Zoznam sa môže líšiť v závislosti od aplikácie, v ktorej pracujete alebo od vykonávanej činnosti. Napríklad príkazy formátovania sa zobrazujú, keď máte otvorený dokument aplikácie TextEdit, nie však pri otvorenom okne Systémové nastavenia.

  • Ak chcete rýchlo vyhľadávať v zozname príkazov, vyslovte „How do I <názov činnosti v angličtine>?“ Napríklad na vyslovenie príkazov týkajúcich sa rolovania vyslovte „How do I scroll?“.

 3. Po skončení vyslovte „Zastav diktovanie“ alebo stlačte klávesovú skratku diktovania.

Ak počítač nerozpoznáva vyslovené príkazy diktovania alebo mikrofón v okne odozvy nereaguje na váš hlas, vyskúšajte tieto riešenia.