macOS High Sierra

Spôsoby ochrany vášho súkromia na Macu

Keď používate aplikácie, ktoré si vymieňajú údaje cez internet, súkromie je veľmi dôležitým problémom. macOS obsahuje bezpečnostné funkcie, ktoré zlepšia vaše súkromie a budú kontrolovať, aké množstvo informácií o vás a vašom Macu sa bude sprístupňovať cez internet.

Používanie rodičovskej ochrany

Rodičovskú ochranu môžete použiť na sledovanie používania počítača deťmi, na riadenie ich kontaktov cez email alebo chat a na obmedzenie ich prístupu na webové stránky. Viac informácií nájdete v témach Nastavenie rodičovskej ochrany a Monitorovanie používania počítača deťmi.

Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Rodičovská ochrana.

Otvoriť nastavenia Rodičovskej ochrany za mňa

Používanie funkcií na ochranu súkromia v Safari

Safari poskytuje množstvo funkcií, ktoré vám pomôžu riadiť ochranu súkromia na internete. Môžete používať súkromné prezeranie, takže Safari nebude zaznamenávať navštívené webové stránky ani stiahnuté položky. Môžete zablokovať vyskakovacie okná, zabrániť stránkam v ukladaní cookies do Macu a použiť aj ďalšie funkcie.

Riadenie osobných informácií zdieľaných s aplikáciami

Lokalizačné služby umožňujú aplikáciám, ako napríklad webovým prehliadačom, zbierať a používať informácie na základe vašej polohy. Lokalizačné služby môžete úplne vypnúť alebo môžete vybrať, ktoré aplikácie môžu zobrazovať informácie o vašej polohe.

Niektoré aplikácie môžu zbierať a používať informácie z vašich kontaktov, kalendára alebo pripomienok.

Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich témach:

Vyberte, či chcete zdieľať analytické informácie

Spoločnosti Apple môžete pomôcť zlepšovať kvalitu a výkonnosť jej produktov a služieb. Systém macOS dokáže automaticky zbierať analytické informácie z vášho Macu a odosielať ich spoločnosti Apple na analýzu. Informácie sa odosielajú len s vaším súhlasom a spoločnosti Apple sa predkladajú anonymne. Viac informácií nájdete v téme Zdieľanie analytických informácií so spoločnosťou Apple.

Ak chcete vybrať, či sa majú spoločnosti Apple odosielať analytické dáta, použite panel Súkromie v nastaveniach Bezpečnosť a súkromie.

Vyberte menu Apple > Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie, kliknite na Súkromie a potom na Analytika.

Otvoriť panel Súkromie

Nastavenie firewallu

Na ochranu súkromia môžete použiť firewall, ktorý nastavíte na blokovanie neželanej sieťovej komunikácie s Macom. Ak je firewall zapnutý, môžete použiť „neviditeľný režim“, ktorý zabráni vyhľadaniu Macu na webe inými užívateľmi. Viac informácií nájdete v téme Predchádzanie neželaným pripojeniam pomocou firewallu.

Nastavenie a prispôsobenie firewallu je možné vykonať v paneli Firewall nastavení Bezpečnosť a ochrana súkromia.

Vyberte Apple menu > Systémové nastavenia, kliknite na Bezpečnosť a súkromie a potom na Firewall.

Otvoriť panel Firewall