macOS High Sierra

Spravovanie cookies a dát webových stránok

Webové stránky často uchovávajú vo vašom Macu cookies a ďalšie dáta. Tieto dáta môžu zahŕňať vami zadané informácie, ako napríklad vaše meno, emailovú adresu a nastavenia. Tieto dáta pomáhajú webovým stránkam identifikovať vás pri opätovnom otvorení stránky na účely poskytovania služieb a zobrazenia informácií, ktoré by vás mohli zaujímať.

Na základe predvolených nastavení prijíma Safari cookies a ďalšie dáta len z webových stránok, ktoré ste navštívili. To bráni určitým inzerentom uchovávať dáta vo vašom Macu. Tieto možnosti môžete zmeniť v nastaveniach Safari tak, aby Safari vždy prijímalo alebo vždy blokovalo cookies a ďalšie dáta z webových stránok.

Otvoriť Safari za mňa

Dôležité: Zmena nastavení alebo odstránenie cookies a dát webových stránok v Safari môže viesť k zmenám alebo odstráneniu cookies v iných aplikáciách, napríklad Dashboarde.

Vyberte Safari > Nastavenia, kliknite na Súkromie a vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

  • Vždy blokovať cookies: Vyberte Blokovať všetky cookies.

    Webové stránky, tretie strany a inzerenti nemôžu ukladať cookies a ďalšie dáta vo vašom Macu. Táto možnosť môže zapríčiniť nesprávne fungovanie niektorých webových stránok.

  • Odstráňte uložené cookies a dáta: Kliknite na Spravovať dáta webových stránok, vyberte jednu zo stránok a kliknite na Odstrániť alebo Odstrániť všetky.

    Odstránením dát môže dôjsť k obmedzeniu sledovania, ale aj k odhláseniu z webových stránok alebo zmene fungovania webovej stránky.

  • Zistite, ktoré webové stránky ukladajú cookies alebo dáta: Kliknite na Spravovať dáta webových stránok.

  • Zabránenie stránkam v sledovaní vašich aktivít: Niektoré webové stránky sledujú pri poskytovaní obsahu vaše aktivity pri prezeraní čo im umožňuje upraviť obsah. Safari môžete nastaviť tak, aby požiadalo webové stránky a poskytovateľov obsahu tretích strán (vrátane inzerentov) aby vás nesledovali.

    Ak je táto možnosť zapnutá, pri každom načítaní obsahu z webovej stránky Safari požiada stránku, aby vás nesledovala. Vyhovenie tejto žiadosti však závisí na webovej stránke.