Počiatočná stránka Safari zobrazujúca obľúbené webové stránky, zhrnutie Hlásenie o súkromí a možnosti prispôsobenia.

Prispôsobenie počiatočnej stránky

Vyberte si obrázok pozadia a odkazy, ktoré chcete zobraziť, keď otvárate okná a taby.

Prispôsobenie počiatočnej stránky v Safari

Okno Safari s niekoľkými otvorenými tabmi a kurzorom na tabe so zobrazením náhľadu webovej stránky.

Náhľad obsahu tabu

Podržaním kurzora nad tabom sa zobrazí okamžitý náhľad obsahu tabu.

Ako používať taby pre webové stránky v Safari

Hlavná stránka App Storu na Macu. Postranný panel naľavo obsahuje odkazy na odlišné časti obchodu ako je Arcade a Create a je označená položka Categories. Napravo je kategória rozšírení Safari.

Vylepšenie Safari pomocou rozšírení

Svoj zážitok z používania Safari si môžete prispôsobiť pomocou rozšírení Safari v Mac App Store.

Ako získať rozšírenia na prispôsobenie Safari

Webová stránka v španielčine. Pole dynamického vyhľadávania obsahuje tlačidlo Preložiť a zobrazí sa zoznam dostupných jazykov.

Preklad webových stránok (beta)

Okamžite si zobrazte stránku v inom jazyku.

Ako prekladať webové stránky

Ak chcete preskúmať užívateľskú príručku pre Safari, kliknite na Obsah v hornej časti stránky alebo zadajte slovo či frázu do vyhľadávacieho poľa.

Ak potrebujete ďalšiu pomoc, navštívte webovú stránku podpory pre Safari.

Boli tieto informácie užitočné?
Maximálny počet znakov: 250
Maximálny po\u010Det znakov je 250.
Ďakujeme vám za pripomienky.