Ak ste zabudli prihlasovacie heslo pre Mac

Ak ste zabudli heslo na prihlásenie do svojho používateľského účtu na Macu alebo ak heslo nebolo prijaté, vyberte v prihlasovacom okne možnosť resetovania.

Tieto kroky sa týkajú systému macOS Catalina alebo novšieho. Kroky pre systém macOS Mojave alebo starší sa líšia. Ak neviete, ktorý systém macOS používate, najskôr vyskúšajte tieto kroky.

Uistite sa, že máte zobrazené prihlasovacie okno

Prihlasovacie okno s poľom na zadanie hesla

Prihlasovacie okno sa zobrazí po zapnutí Macu, reštartovaní Macu alebo odhlásení z Macu. Je to iné okno než to, ktoré sa môže zobraziť pri prebudení Macu alebo zastavení šetriča obrazovky, hoci používa to isté heslo.

 • Ak sú zobrazené tlačidlá Vypnúť, Reštartovať a Spánok, máte zobrazené prihlasovacie okno. 
 • Ak je zobrazené tlačidlo Prepnúť užívateľa, kliknutím naň prepnete do prihlasovacieho okna.
 • Ak sú zobrazené iné tlačidlá alebo nie sú zobrazené žiadne tlačidlá, reštartujte Mac alebo stlačte vypínač a držte ho stlačený až 10 sekúnd, kým sa Mac nevypne. Keď sa Mac reštartuje alebo zapne, zobrazí sa prihlasovacie okno.
  Každý Mac má vypínač. Na notebookoch so senzorom Touch ID stlačte a podržte senzor Touch ID.

 


Zadajte heslo až trikrát

Keď sa uistíte, že máte zobrazené prihlasovacie okno, zadajte niektoré heslo až trikrát, aby sa zobrazila niektorá z možností resetovania hesla uvedených nižšie.

 


Vyberte možnosť resetovania hesla

Keď heslo zadáte až trikrát, na Macu by sa mala zobraziť jedna z týchto možností resetovania hesla.

Možnosť 1: Reštartovanie a zobrazenie možností hesla

Prihlasovacie okno so zobrazenou možnosťou reštartovania a zobrazenia možností resetovania hesla

 1. Ak je zobrazená možnosť reštartovania a zobrazenia možností resetovania hesla, kliknutím na ňu Mac reštartujte. Potom vykonajte jeden z týchto krokov:
  • Ak sa zobrazí výzva, prihláste sa pomocou svojho Apple ID. Môže sa aj zobraziť výzva na zadanie overovacieho kódu poslaného do iných vašich zariadení.
  • Ak sa zobrazí výzva, zadajte svoj kľúč obnovy FileVaultu. Je to dlhý reťazec písmen a číslic, ktorý ste dostali, keď ste zapli FileVault a vybrali ste si vytvorenie kľúča obnovy, a nie umožnenie odomknutia disku pomocou účtu v iCloude (Apple ID).
 2. Vyberte používateľa, pre ktorého chcete heslo resetovať, a potom kliknite na Ďalej.
 3. Zadajte informácie o novom hesle a kliknite na Ďalej. 
 4. Po dokončení resetovania hesla kliknite na Reštartovať.

Možnosť 2: Resetovanie pomocou Apple ID

Prihlasovacie okno so zobrazenou možnosťou resetovania pomocou Apple ID

 1. Ak je zobrazená možnosť resetovania pomocou Apple ID, kliknite na ňu.
  • Ak sa Mac reštartuje, postupujte podľa krokov vyššie pre možnosť 1.
  • Ak sa Mac nereštartuje, no ihneď sa zobrazí výzva na zadanie Apple ID, zadajte požadované informácie a kliknite na Resetovať heslo.
 2. Ak sa zobrazí výzva na vytvorenie novej kľúčenky na ukladanie hesiel používateľa, kliknutím na OK reštartujte Mac.
 3. Ak sa zobrazí výzva na výber správcu, ktorého heslo poznáte, kliknite na „Zabudli ste všetky heslá?“.
 4. Ak sa zobrazí okno Resetovať heslo s možnosťou Deaktivovať Mac, kliknite na Deaktivovať Mac a potvrďte operáciu kliknutím na Deaktivovať. Výsledok operácie je dočasný.
 5. Zadajte informácie o novom hesle a kliknite na Ďalej.
  Ak sa v tomto okne zobrazuje viac používateľských účtov, kliknite na tlačidlo Nastaviť heslo vedľa názvu každého účtu a zadajte informácie o novom hesle pre každý účet.
 6. Po dokončení resetovania hesla kliknite na Reštartovať.

Možnosť 3: Resetovanie pomocou kľúča obnovy

 1. Kliknite na možnosť resetovania pomocou kľúča obnovy.
 2. Zadajte kľúč obnovy FileVaultu. Je to dlhý reťazec písmen a číslic, ktorý ste dostali, keď ste zapli FileVault a vybrali ste si vytvorenie kľúča obnovy, a nie umožnenie odomknutia disku pomocou účtu v iCloude (Apple ID).
 3. Zadajte informácie o novom hesle a kliknite na Resetovať heslo.


Dátum zverejnenia: