Podpora pre displeje

Začíname

Nastavenie displeja Studio Display

Prečítajte si o displeji Studio Display a o tom, ako ho používať s Macom.

Úprava nastavení na paneli Displeje

V Systémových nastaveniach môžete zmeniť rozlíšenie, jas a ďalšie možnosti.

Čistenie displeja

Prečítajte si, ako vyčistiť sklo alebo sklo s nanotextúrou tak, aby sa displej nepoškodil.

Používanie referenčných režimov

Prečítajte si, ako prepínať medzi referenčnými režimami a vybrať obľúbené režimy, ktoré sa budú zobrazovať v menu.

Zdroje

Používateľská príručka k displeju Studio Display

Prečítajte si o funkciách displeja Studio Display a o tom, ako ho začať používať.

Používateľská príručka k displeju Pro Display XDR

Prečítajte si o funkciách displeja Pro Display XDR a zistite, ako ho využívať naplno.

Komunity Apple

Nájdite odpovede, položte otázky a spojte sa s inými používateľmi produktov Apple.

Získanie podpory

Pomôžeme vám nájsť najlepšie možnosti podpory.

Apka Podpora

Získajte prispôsobený prístup k riešeniam pre svoje produkty Apple.