Používanie režimu Čas v škole na hodinkách Apple Watch

Pomocou režimu Čas v škole môžete na hodinkách Apple Watch dieťaťa nastaviť obmedzenia podľa rozvrhu alebo ju môžete používať na svojich hodinkách vždy, keď sa potrebujete sústrediť.

Čo potrebujete

Ak chcete na hodinkách Apple Watch dieťaťa používať rozvrhy času v škole, musíte najskôr hodinky Apple Watch nastaviť pomocou nastavenia rodiny. Na to sú potrebné hodinky Apple Watch Series 4 alebo novšie s mobilným pripojením* alebo hodinky Apple Watch SE s mobilným pripojením a so systémom watchOS 7 alebo novším. Na úvodné nastavenie hodiniek budete potrebovať aj iPhone 6s alebo novší so systémom iOS 14 alebo novším

Ak chcete režim Čas v škole používať na vlastných hodinkách Apple Watch, potrebujete systém watchOS 7 alebo novší.

Nastavenie rozvrhu času v škole

  1. V iPhone otvorte aplikáciu Watch. Klepnite na Všetky hodinky a potom na hodinky dieťaťa.
  2. Klepnite na Hotovo a potom na Čas v škole.
  3. Zapnite možnosť Čas v škole a potom klepnite na Upraviť rozvrh.
  4. Vyberte dni a časy, keď má byť režim Čas v škole aktívny.
  5. Ak chcete na určitý deň nastaviť viacero rozvrhov, klepnite na Pridať čas. Môžete napríklad nastaviť jeden rozvrh na dopoludňajšie vyučovanie a druhý na popoludňajšie vyučovanie.

Ak chcete rozvrh času v škole zmeniť, otvorte v iPhone aplikáciu Watch a klepnite na tlačidlo informácií  vedľa spravovaných hodiniek. Klepnite na Čas v škole a potom na Upraviť rozvrh.

Dočasné ukončenie režimu Čas v škole

Dieťa môže režim Čas v škole dočasne ukončiť, napríklad ak si chce pozrieť správy. Režim Čas v škole možno ukončiť otočením korunkou Digital Crown a následným klepnutím na Opustiť.

Ak je aktívny nejaký rozvrh, režim Čas v škole sa automaticky obnoví.

Zobrazenie prehľadov režimu Čas v škole

V aplikácii Watch vo vašom iPhone sa zobrazujú počiatočné a koncové časy všetkých dočasných ukončení režimu Čas v škole. Ak chcete zistiť, kedy bol režim Čas v škole ukončený, otvorte aplikáciu Watch, klepnite na Všetky hodinky, klepnite na hodinky Apple Watch dieťaťa a potom klepnite na Čas v škole.

Prehľad sa zobrazuje aj na hodinkách Apple Watch dieťaťa. Zobrazíte ho tak, že na hodinkách otvoríte aplikáciu Nastavenia a klepnete na Čas v škole.

Sústredenie vďaka režimu Čas v škole na hodinkách Apple Watch

Čas v škole môžete na svojich hodinkách používať vždy, keď sa potrebujete sústrediť. Môžete ho používať ako alternatívu režimu Nerušiť alebo režimu divadlo, keď chcete dostávať tiché hlásenia a jednoducho zistiť, koľko je hodín, bez zbytočného vizuálneho vyrušovania.

Najskôr do ovládacieho centra pridajte tlačidlo Čas v škole:

  1. Podržte dolnú časť ciferníka hodiniek Apple Watch a potiahnutím nahor otvorte ovládacie centrum.
  2. Odrolujte do dolnej časti a klepnite na Upraviť.
  3. Klepnite na tlačidlo Pridať  na tlačidle Čas v škole  a potom klepnite na Hotovo.

V ovládacom centre zapnite režim klepnutím na tlačidlo Čas v škole. Ak ho chcete ukončiť, otočte korunkou Digital Crown a klepnite na Opustiť.

Dátum zverejnenia: