Použitie funkcie Zadné klepnutie na iPhone

Pomocou funkcie Zadné klepnutie v systéme iOS 14 môžete rýchlym dvojitým alebo trojitým klepnutím na zadnú stranu iPhonu otvoriť ovládacie centrum, zhotoviť snímku obrazovky, spustiť akcie špecifické pre prístupnosť a využívať ďalšie možnosti.

Zapnutie funkcie Zadné klepnutie

  1. Skontrolujte, či máte na iPhone 8 alebo novšom najnovšiu verziu systému iOS.
  2. Prejdite na Nastavenia > Prístupnosť > Dotyk a klepnite na Zadné klepnutie.
  3. Klepnite na Dvojité klepnutie alebo Trojité klepnutie a vyberte akciu.
  4. Nastavenú akciu spustíte dvojitým alebo trojitým klepnutím na zadnú stranu iPhonu.

Môžete dokonca nastaviť, aby sa dvojitým alebo trojitým klepnutím spustila skratka prístupnosti umožňujúca rýchly prístup k funkciám ako AssistiveTouch, Skratky Siri, Lupa, Dosah alebo VoiceOver.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: