Informácie o skratke prístupnosti pre iPhone, iPad a iPod touch

Prečítajte si, ako do ovládacieho centra pridať VoiceOver, AssistiveTouch, Asistovaný prístup a ďalšie funkcie, aby boli ľahšie prístupné. Naučíte sa tiež, ako používať trojité stlačenie na rýchly prístup k často používaným funkciám prístupnosti.

Použitie bočného tlačidla

Ak máte iPhone X alebo novší, namiesto tlačidla Domov máte bočné tlačidlo. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

  • Nastavenie skratky prístupnosti: Prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť > Skratka prístupnosti a vyberte najčastejšie používané funkcie.
  • Použitie skratky prístupnosti: Trikrát stlačte bočné tlačidlo.
  • Zníženie rýchlosti dvojitého alebo trojitého stlačenia bočného tlačidla: Prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť > Bočné tlačidlo a zmeňte nastavenie.

Použitie tlačidla Domov

  • Nastavenie skratky prístupnosti: Prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť > Skratka prístupnosti a vyberte najčastejšie používané funkcie.
  • Použitie skratky prístupnosti: Trikrát stlačte tlačidlo Domov.
  • Zníženie rýchlosti dvojitého alebo trojitého stlačenia bočného tlačidla: Prejdite do menu Nastavenia > Prístupnosť > Domov a zmeňte nastavenie.

Používanie ovládacieho centra

  • Prispôsobenie ovládacieho centra: Prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum > Prispôsobiť ovládacie prvky a klepnite vedľa funkcií prístupnosti, ako sú napríklad skratky prístupnosti, Lupa, Načúvacie prístroje a Asistovaný prístup.
  • Aktivovanie funkcie prístupnosti z ovládacieho centra: Otvorte ovládacie centrum a klepnite na požadovanú funkciu prístupnosti.
Dátum zverejnenia: