Informácie o skratke prístupnosti pre iPhone, iPad a iPod touch

Prečítajte si, ako do ovládacieho centra pridať VoiceOver, AssistiveTouch, Asistovaný prístup a ďalšie funkcie, aby boli ľahšie prístupné. Naučíte sa tiež, ako používať trojité stlačenie na rýchly prístup k často používaným funkciám prístupnosti.

Použitie bočného tlačidla

Ak máte iPhone X alebo novší, namiesto tlačidla Domov máte bočné tlačidlo. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Nastavenie skratky prístupnosti: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Skratka prístupnosti a vyberte najčastejšie používané funkcie.
 • Použitie skratky prístupnosti: Trikrát stlačte bočné tlačidlo.
 • Zníženie rýchlosti dvojitého alebo trojitého stlačenia bočného tlačidla: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Bočné tlačidlo.

Použitie tlačidla Domov

 • Nastavenie skratky prístupnosti: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Skratka prístupnosti a vyberte najčastejšie používané funkcie.
 • Použitie skratky prístupnosti: Trikrát stlačte tlačidlo Domov.
 • Zníženie rýchlosti dvojitého alebo trojitého stlačenia tlačidla Domov: Prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné > Prístupnosť > Tlačidlo Domov.

Používanie ovládacieho centra

 • Prispôsobenie ovládacieho centra: Prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum > Prispôsobiť ovládacie prvky a klepnite vedľa funkcií prispôsobenia, ako sú napríklad funkcie Skratky prístupnosti, Lupa, Načúvacie prístroje, Prispôsobenie dotykov a Asistovaný prístup.
 • Aktivovanie funkcie prístupnosti z ovládacieho centra: Otvorte ovládacie centrum a klepnite na požadovanú funkciu prístupnosti.

Na správu funkcií prístupnosti v zariadení môžete používať aj iTunes. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pripojte iPhone, iPad alebo iPod touch k ľubovoľnému počítaču s nainštalovanou aplikáciou iTunes.
 2. V iTunes vyberte zariadenie.
 3. Na paneli Zhrnutie kliknite na položku Konfigurovať prístupnosť v časti Možnosti v dolnej časti obrazovky.
 4. Vyberte funkciu, ktorú chcete používať, a kliknite na tlačidlo OK.

Ďalšie informácie o funkciách prístupnosti a ich používaní nájdete v časti Prístupnosť v používateľskej príručke k vášmu zariadeniu so systémom iOS.

 

Dátum zverejnenia: