Používanie funkcie AssistiveTouch na iPhone, iPade alebo iPode touch

Pomocou funkcie AssistiveTouch môžete upravovať hlasitosť, zamykať obrazovku, používať gestá pre viac prstov, reštartovať zariadenie alebo nahradiť stláčanie tlačidiel klepnutím.

Zapnutie funkcie AssistiveTouch

Keď zapnete funkciu AssistiveTouch, zobrazí sa na obrazovke tlačidlo. Môžete ho potiahnuť na ktorýkoľvek okraj obrazovky. Tam zostane, až kým ho znova nepresuniete. Pri predvolenom nastavení sa po jednom klepnutí na tlačidlo otvorí menu AssistiveTouch. Klepnutím kamkoľvek mimo menu sa menu zatvorí. 

Funkciu AssistiveTouch možno zapnúť viacerými spôsobmi:

 • Prejdite na položku Nastavenia > Prístupnosť > Dotyk a potom zapnite funkciu AssistiveTouch tým, že ju vyberiete.
 • Použite funkciu „Hey Siri“ a povedzte: „Zapni funkciu AssistiveTouch.“ 
 • Prejdite na položku Nastavenia > Prístupnosť > Skratka prístupnosti a zapnite funkciu AssistiveTouch. 

Funkciu AssistiveTouch je tiež možné pridať do funkcie Skratka prístupnosti, aby ste mali k dispozícii rýchly prístup z ovládacieho centra. Môžete použiť aj bočné tlačidlo alebo tlačidlo Domov.

Používanie funkcie AssistiveTouch namiesto gest

Môžete využívať prístup k menu a ovládacím prvkom, ktoré vyžadujú gestá na obrazovke, napríklad k týmto:

 • Ovládacie centrum
 • Centrum hlásení
 • Spotlight
 • Domácnosť
 • Prepínač aplikácií
 • Prečítať obrazovku

Používanie funkcie AssistiveTouch namiesto stláčania tlačidiel

Menu vám poskytuje prístup k funkciám, ktoré by sa inak ovládali stláčaním fyzických tlačidiel alebo pohybom zariadenia. Vykonávať môžete napríklad nasledujúce operácie:

 • Aktivovanie funkcie Skratka prístupnosti
 • Zamknutie obrazovky
 • Ovládanie hlasitosti
 • Vyvolanie Siri
 • Reštartovanie zariadenia
 • Vytvorenie snímky obrazovky
 • Simulácia potrasenia zariadením

Používanie funkcie AssistiveTouch na gestá pre viac prstov

 1. V menu AssistiveTouch vyberte položku Zariadenie > Viac a potom položku Gestá.
 2. Vyberte vstup s použitím 2, 3, 4 alebo 5 prstov.

Po výbere položky sa na obrazovke zobrazí niekoľko bodov označujúcich miesta, na ktorých sa virtuálne končeky prstov dotýkajú obrazovky. Posunutím jedného prsta po obrazovke alebo stláčaním sa ovládajú všetky virtuálne končeky prstov súčasne. Virtuálne končeky prstov automaticky zmiznú po krátkom čase neaktivity. 

Prispôsobenie menu AssistiveTouch

Ak chcete zmeniť poradie, počet a obsah tlačidiel v menu, postupujte takto:

 1. Prejdite na položku Nastavenia > Prístupnosť > Dotyk a vyberte funkciu AssistiveTouch.
 2. Vyberte položku Menu najvyššej úrovne a potom klepnutím na niektorú ikonu priraďte k jej pozícii inú funkciu.
 3. Pomocou tlačidiel + a - môžete meniť počet tlačidiel zobrazených v menu. 

Pomocou tlačidla Resetovať môžete zrušiť vykonané zmeny a obnoviť predvolené nastavenia menu.

Používanie vlastných akcií

Ak chcete funkciu AssistiveTouch priradiť k jednému klepnutiu, dvojitému klepnutiu alebo dlhému stlačeniu tlačidla, postupujte takto:

 1. Prejdite na položku Nastavenia > Prístupnosť > Dotyk a vyberte funkciu AssistiveTouch.
 2. Pod nadpisom Vlastné akcie vyberte položku Klepnutie, Dvojité klepnutie alebo Dlhé stlačenie.
 3. Zo zoznamu vyberte akciu, ktorú chcete priradiť ku gestu.
 4. Pomocou tlačidla AssistiveTouch sa vráťte späť do nastavení.

Môžete upraviť čas, počas ktorého môžu aplikácie vykonávať dvojité klepnutie, alebo nastaviť, ako dlho sa musí tlačidlo podržať, aby sa rozpoznalo dlhé stlačenie.

Vytváranie nových gest

Môžete nahrávať vlastné klepnutia a potiahnutia prostredníctvom dotykovej obrazovky a ukladať ich do menu AssistiveTouch.

Pri vytváraní nového gesta postupujte takto:

 1. Prejdite na položku Nastavenia > Prístupnosť a vyberte položku Dotyk.
 2. Vyberte položku AssistiveTouch a potom položku Vytvoriť nové gesto.
 3. Nahrávanie začne automaticky, keď sa dotknete obrazovky, takže môžete klepnúť alebo potiahnuť, kedykoľvek budete pripravený.
 4. Po skončení klepnite na položku Zastaviť.

Ak si chcete pozrieť nahrané gesto, stlačte tlačidlo Prehrať. Ak chcete gesto nahrať znovu, klepnite na položku Nahrať. Keď budete pripravený gesto pomenovať, stlačte tlačidlo Uložiť.

Ak gesto pre viac prstov nedokážete vykonať niekoľkými prstami naraz, môžete nahrať jednotlivé pohyby a zoskupiť ich. Môžete napríklad nakresliť dva body s vodorovnou orientáciou v hornej polovici obrazovky a polkruh v dolnej polovici obrazovky a potom stlačiť tlačidlo Zastaviť. Keď stlačíte tlačidlo Prehrať, všetky body a čiary sa prehrajú súčasne.

Pripojenie ukazovacieho zariadenia s funkciou AssistiveTouch

S použitím funkcie AssistiveTouch môžete pripojiť príslušenstvo (napríklad káblovú myš, Bluetooth myš alebo trackpad) na ovládanie ukazovateľa na obrazovke zariadenia. Prečítajte si, ako pripojiť ukazovacie zariadenie k iPhonu, iPadu alebo iPodu touch.

Ďalšie informácie

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: