Používanie lupy na iPhone alebo iPade

Lupa urobí z iPhonu alebo iPadu zväčšovacie sklo, aby ste sa mohli zblízka pozrieť na objekty vo svojom okolí.

Zapnutie lupy

 1. Na iPhone alebo iPade prejdite do menu Nastavenia > Všeobecné.
 2. Klepnite na položku Prístupnosť a potom na položku Lupa.
 3. Zapnite položku Lupa. Lupa sa tým pridá ako skratka prístupnosti.

Rýchly prístup k lupe

Ak chcete rýchlo otvoriť lupu, postupujte takto:

 • Na iPhone X a novšom alebo 12,9-palcovom iPade (3. generácia) a 11-palcovom iPade Pro trikrát stlačte bočné tlačidlo. Potiahnutím posuvníka upravte úroveň zväčšenia. Ak chcete lupu zatvoriť, potiahnite prstom nahor z dolného okraja obrazovky.
 • Na iPhone 8 a staršom alebo modeloch iPadu s tlačidlom Domov trikrát stlačte tlačidlo Domov. Potiahnutím posuvníka upravte úroveň zväčšenia. Ak chcete lupu zatvoriť, stlačte tlačidlo Domov.

Lupu môžete pridať aj do ovládacieho centra:

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Ovládacie centrum a klepnite na položku Prispôsobiť ovládacie prvky.
 2. Klepnite na tlačidlo Pridať  vedľa položky Lupa.

Lupu potom môžete začať používať tak, že klepnete na jej tlačidlo v ovládacom centre.

 

Používanie lupy

Keď máte otvorenú lupu, môžete napríklad použiť farebné filtre alebo uložiť zväčšený objekt ako obrázok. Pomocou svietidla na zariadení môžete viac osvetliť zväčšovaný objekt. Môžete tiež zapnúť automatický jas, aby sa jas lupy automaticky upravoval podľa nastavení okolitého osvetlenia.

Použitie farebných filtrov

Ak chcete použiť farebné filtre, postupujte takto:

 1. Klepnite na tlačidlo filtrov 
 2. Potiahnutím prstom cez rôzne farebné filtre zobrazíte ich efekty.
 3. Ak chcete upraviť jas a kontrast, potiahnite posuvníky.

Prevrátenie farieb:

 1. Klepnite na tlačidlo prevrátenia filtrov .
 2. Opätovným klepnutím na tlačidlo filtra použijete požadovaný filter a vrátite sa na obrazovku lupy.

 

Uloženie zväčšeného objektu ako obrázka

 1. Ak chcete zmraziť konkrétnu snímku, klepnite na tlačidlo na zmrazenie snímky .
 2. Ak chcete upraviť zväčšenie, potiahnite posuvník. 
 3. Klepnutím na obrazovku zaostrite na obrázok.
 4. Ak chcete obrázok uložiť, podržte ho a potom klepnite na položku Uložiť obrázok.

Ak chcete zmrazenie snímky zrušiť, znova klepnite na tlačidlo na zmrazenie snímky. Ak chcete zamknúť zaostrenie zväčšovaného objektu, klepnite na tlačidlo zámku . Opätovným klepnutím na toto tlačidlo zaostrenie odomknete.

 

Dátum zverejnenia: