Kompatibilita systému macOS Big Sur s počítačmi

Systém macOS Big Sur je možné nainštalovať na nasledujúce modely Macu.

Ak upgradujete zo systému macOS Sierra alebo novšieho, systém macOS Big Sur vyžaduje na upgrade 35,5 GB voľného miesta. Ak upgradujete zo staršej verzie, macOS Big Sur môže vyžadovať až 44,5 GB voľného miesta.

 • MacBook Pro (13-palcový, M1, 2020)
 • MacBook Pro (13-palcový, 2020, dva porty Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13-palcový, 2020, štyri porty Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (16-palcový, 2019)
 • MacBook Pro (13-palcový, 2019, dva porty Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15-palcový, 2019)
 • MacBook Pro (13-palcový, 2019, štyri porty Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15-palcový, 2018)
 • MacBook Pro (13-palcový, 2018, štyri porty Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15-palcový, 2017)
 • MacBook Pro (13-palcový, 2017, štyri porty Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13-palcový, 2017, dva porty Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (15-palcový, 2016)
 • MacBook Pro (13-palcový, 2016, štyri porty Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (13-palcový, 2016, dva porty Thunderbolt 3)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2015)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, začiatok roka 2015)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, polovica roka 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, polovica roka 2014)
 • MacBook Pro (Retina, 15-palcový, koniec roka 2013)
 • MacBook Pro (Retina, 13-palcový, koniec roka 2013)


 • MacBook Air (M1, 2020)
 • MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2020)
 • MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2019)
 • MacBook Air (Retina, 13-palcový, 2018)
 • MacBook Air (13-palcový, 2017)
 • MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2015)
 • MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2015)
 • MacBook Air (13-palcový, začiatok roka 2014)
 • MacBook Air (11-palcový, začiatok roka 2014)
 • MacBook Air (13-palcový, polovica roka 2013)
 • MacBook Air (11-palcový, polovica roka 2013)


 • MacBook (Retina, 12-palcový, 2017)
 • MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2016)
 • MacBook (Retina, 12-palcový, začiatok roka 2015)


iMac Pro


 • iMac (24-palcový, M1, 2021)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2020)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2019)
 • iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2019)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, 2017)
 • iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, 2017)
 • iMac (21,5-palcový, 2017)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2015)
 • iMac (Retina 4K, 21,5-palcový, koniec roka 2015)
 • iMac (21,5-palcový, koniec roka 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, polovica roka 2015)
 • iMac (Retina 5K, 27-palcový, koniec roka 2014)
 • iMac (21,5-palcový, polovica roka 2014)


 • Mac mini (M1, 2020)
 • Mac mini (2018)
 • Mac mini (koniec roka 2014)


 • Mac Pro (2019)
 • Mac Pro (koniec roka 2013)
Dátum zverejnenia: