Umyte si ruky pomocou hodiniek Apple Watch Series 4 alebo novších

Vaše hodinky Apple Watch dokážu automaticky zistiť, kedy začnete s umývaním a spustiť 20-sekundový časovač.

Zapnutie funkcie Umývanie rúk a Pripomienky umývania rúk

Pred zapnutím funkcie Umývanie rúk sa uistite, či má váš iPhone najnovšiu verziu systému iOS a vaše hodinky Apple Watch majú najnovšiu verziu watchOS.

  1. Otvorte vo svojom iPhone aplikáciu Moje hodinky a klepnite na Umývanie rúk.
  2. Klepnutím na Časovač umývania rúk vaše hodinky automaticky zistia, kedy si umývate ruky a spustia 20-sekundový časovač.
  3. Klepnite na Pripomienky umývania rúk, aby vám hodinky pripomenuli, aby ste si po návrate domov umyli ruky.

Tieto nastavenia môžete tiež zapnúť a vypnúť na svojich hodinkách Apple Watch v časti Umývanie rúk v aplikácii Nastavenia.

 

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                              

Spustenie časovača

Časovač sa spustí, keď dáta zvukového a pohybového senzora v hodinkách Apple Watch Series 4 a novších zistia, že si umývate ruky. Keď sa spustí časovač, pocítite tiež haptické upozornenie. Ak si prestanete umývať ruky pred skončením časovača, hodinky vás vyzvú, aby ste v umývaní pokračovali. Ak si neumývate ruky, môžete časovač klepnutím zrušiť.

Dátum zverejnenia: