Písanie a preposielanie e-mailových správ v aplikácii Mail na Macu

Prečítajte si, ako písať e-mailové správy, odpovedať na ne a preposielať ich v aplikácii Mail.

Napísanie a odoslanie e-mailovej správy

 1. Kliknite na položku Nová správa na paneli s nástrojmi Mail. Môžete tiež vybrať položku Nová správa z menu Súbor.
 2. Adresujte správu zadaním mena, e-mailovej adresy alebo názvu skupiny do poľa Pre. 
 3. Zadajte predmet do príslušného poľa a potom napíšte správu do tela nižšie.
 4. Pomocou tlačidiel v hornej časti okna správy môžete pridať symboly emoji , pridať prílohu , zmeniť písmo a formát správy alebo vykonať ďalšie operácie. 
 5. Keď budete chcieť správu odoslať, kliknite na tlačidlo Odoslať .

Ak správu zatvoríte bez odoslania, zobrazí sa výzva na uloženie správy ako konceptu. Koncepty sa ukladajú do priečinka Koncepty na postrannom paneli

 


Odpovedanie na správu alebo jej preposlanie

 • Ak chcete odosielateľovi odpovedať, kliknite na ikonu Odpovedať  na paneli s nástrojmi. 
 • Ak chcete odpovedať na skupinový e-mail všetkým príjemcom, kliknite na ikonu Odpovedať všetkým 
 • Ak chcete správu preposlať novému príjemcovi, kliknite na ikonu Preposlať .

Keď ste pripravený na odoslanie správy, kliknite na ikonu Odoslať .

 


Úprava príloh pomocou funkcie Značky

Pomocou značiek môžete kresliť alebo písať na priložené PDF súbory alebo obrázky. Po pridaní prílohy ku správe kliknite na ikonu menu  v pravom hornom rohu prílohy a vyberte položku Značky. Okno značiek obsahuje napríklad tieto nástroje:

 • Kresba : Kreslenie od ruky.
 • Tvary : Pridávanie tvarov, ako sú obdĺžniky, ovály, čiary a šípky. Prostredníctvom tvaru Zväčšenie  môžete časť prílohy zväčšiť a upozorniť na ňu.
 • Text : Pridanie textu.
 • Podpísať sa : Pridanie podpisu.

zobrazenie funkcie Značky


Dátum zverejnenia: