Nastavenie a používanie viacerých účtov v Apple TV

Prepínajte medzi používateľskými účtami klepnutím na tlačidlo.

Prispôsobenie Apple TV podľa vlastných predstáv

Získajte s viacerými účtami vlastné prispôsobené odporúčania a zoznam Nasledujúce v aplikácii Apple Music a v aplikácii Apple TV, prístup k zakúpeným aplikáciám v obchode App Store alebo hrajte hry v rámci predplatného služby Apple Arcade. Potom umožnite ďalšiemu používateľovi, aby rýchlo prepol v ovládacom centre na svoj účet a získal prístup k vlastnému obsahu.

Môžete aj zmeniť účet v iCloude a službe Game Center, pomocou ktorého sa prihlasujete do Apple TV.

Skôr než začnete

Ak niekoho pridávate do Apple TV, skontrolujte nasledujúce: 

Apple TV nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Výber spôsobu nastavenia

 • Ak chcete, aby nový používateľ ovládal príslušenstvo HomeKit a všetky zariadenia Apple TV alebo reproduktory HomePod vo vašej domácnosti, použite aplikáciu Domácnosť.
 • Ak chcete, aby nový používateľ ovládal iba zariadenie Apple TV, do ktorého je pridaný, použite Apple TV.

Nastavenie pomocou aplikácie Domácnosť

Pomocou nasledujúceho postupu je potrebné pozvať používateľ a následne prijať pozvánku.

     

Pozvanie

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť v zariadení so systémom iOS a klepnite na položku Domácnosť .
 2. Ak máte viacero domácností, klepnite na položku Nastavenia domácnosti a potom vyberte domácnosť.
  • Ak sa používateľ nenachádza v aplikácii Domácnosť, klepnite na položku Pozvať. Zadajte účet Apple ID používateľa, ktorý používa s iCloudom, a klepnite na položku Odoslať pozvánku. 
  • Ak už používateľ, ktorého pridávate, zdieľa vašu aplikáciu Domácnosť, môže sa do Apple TV pridať sám. V zariadení so systémom iOS daného používateľa klepnite na položku Zobraziť ma na Apple TV.

Prijatie pozvánky

 1. Otvorte aplikáciu Domácnosť vo svojom zariadení so systémom iOS a klepnite na položku Domácnosť .
 2. Klepnite na položku Nastavenia domácnosti. 
 3. Vyberte možnosť Prijať a potom znovu Prijať. 
 4. Klepnite na položku Hotovo. 

Nastavenie pomocou Apple TV

Pomocou nasledujúcich krokov pridajte používateľa.

 1. V Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Užívatelia a účty > Pridať nového užívateľa. 
 2. Vyberte možnosť Pokračovať a potom položku na zadanie nového používateľa. 
 3. Umožnite novému používateľovi zadať svoj účet Apple ID a heslo pre iTunes. Potom kliknite na položku Prihlásiť sa.

Prepínanie medzi používateľmi

Prepínajte medzi používateľskými účtami a získajte osobný obsah v aplikácii Apple TV, Apple Music a v obchode App Store.

 • Podržte tlačidlo Aplikácia Apple TV/Domácnosť  na ovládači Siri Remote, čím sa otvorí ovládacie centrum. Vyberte používateľský účet, na ktorý chcete prepnúť. 

Odstránenie používateľa

Kedykoľvek môžete odstrániť používateľa alebo opustiť Apple TV. 

 • Odstránenie používateľa: V Apple TV prejdite do menu Nastavenia > Užívatelia a účty > Aktuálny užívateľ. Potom vyberte používateľský účet, ktorý chcete odstrániť. Kliknite na položky Účet užívateľa [meno užívateľa] > Odstrániť užívateľa z Apple TV.
 • Opustenie Apple TV: V aplikácii Domácnosť vypnite funkciu Zobraziť ma na Apple TV. 
Dátum zverejnenia: