Behanie s hodinkami Apple Watch

Využívajte hodinky Apple Watch na čo najefektívnejšie behanie. A naučte sa šetriť energiu batérie pri dlhom behaní. 

Animácia odpočítavania do začiatku tréningu na hodinkách Apple Watch.

Spustenie behu

 1. Otvorte apku Tréning. 
 2. Rolujte na položku Beh vonku alebo Beh vnútri. 
 3. Klepnutím na tlačidlo Viac Ikona Viac si nastavte cieľ – kalórie, vzdialenosť alebo čas. Ak chcete pre tréning Beh vonku nastaviť upozornenie na tempo, rolujte nadol a klepnite na položku Nastaviť upozornenie alebo nastavte požadovaný čas a potom vyberte možnosť Priemer, Etapové alebo Vypnuté.
 4. Klepnite na položku Štart.
 5. Nechajte prebehnúť trojsekundové odpočítavanie. Ak chcete odpočítavanie preskočiť, klepnite na obrazovku.

Priebeh tréningu môžete sledovať na ciferníku. Upozornenia na tempo sú k dispozícii len pre tréning Beh vonku.

Pozastavenie bežeckého tréningu

Ak chcete bežecký tréning pozastaviť, stlačte korunku Digital Crown spolu s bočným tlačidlom. Ďalším stlačením tréning opäť spustíte.

Môžete tiež nastaviť, aby sa beh vonku aj vnútri automaticky pozastavil, keď sa prestanete hýbať.

 • Na hodinkách Apple Watch otvorte apku Nastavenia a potom klepnite na Tréning > Autom. pozastavenie behu. 
 • Na iPhone otvorte apku Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom klepnite na Tréning > Autom. pozastavenie behu. 

Ukončenie tréningu

Potiahnite doprava a klepnite na tlačidlo Ukončiť Ikona ukončenia tréningu. Po ukončení tréningu sa na hodinkách Apple Watch zobrazí jeho zhrnutie. Ďalšie údaje nájdete v histórii tréningov v apke Kondícia na iPhone. 

Sledovanie priebehu tréningu

Prispôsobte si ukazovatele, ktoré chcete sledovať pri tréningu, a pozrite si svoje nedávne tréningy. 

Výber ukazovateľov na sledovanie

 1. Na iPhone otvorte apku Watch. 
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na Tréning > Zobrazenie tréningu.
 3. Vyberte tréning a klepnite na Upraviť.
 4. Zmena výberu ukazovateľov, ktoré chcete zahrnúť:
  • Ak chcete ukazovateľ odstrániť, klepnite na tlačidlo Odstrániť  vedľa neho a potom na Odstrániť.
  • Ak chcete ukazovateľ pridať, klepnite na tlačidlo Pridať  vedľa neho.

Pre každý tréning môžete vybrať až päť ukazovateľov. Môžete aj stlačiť a podržať tlačidlo Zmeniť poradie ikona akordeónu a potom zmeniť poradie.

Mapa pre tréning Beh vonku na iPhone. 

Zobrazenie trasy

 1. Na iPhone otvorte apku Kondícia.
 2. Klepnite na Zobraziť viac vedľa položky Tréningy.
 3. Klepnite na tréning, ktorý chcete zobraziť, a rolujte nadol.
 4. Klepnite na mapu. Farby znázorňujú vaše tempo, pričom zelená predstavuje najvyššie tempo a červená najnižšie.

Ak si chcete pozrieť trasu, musíte mať hodinky Apple Watch Series 2 a novšie alebo počas tréningu pri sebe musíte mať iPhone. Musíte si tiež zapnúť sledovanie trasy: na iPhone prejdite na Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby, klepnite na položku Tréning na Apple Watch a potom klepnite na položku Pri používaní apky.

Príprava na diaľkový beh

S hodinkami Apple Watch si môžete vybrať, ako sa budete pripravovať na diaľkový beh, napríklad na maratón. K dispozícii máte tieto možnosti:

Ako dosiahnuť lepšie výsledky

Dátum zverejnenia: