Behanie s hodinkami Apple Watch

Využívajte hodinky Apple Watch na čo najefektívnejšie behanie. A naučte sa šetriť energiu batérie pri dlhom behaní. 

Spustenie bežeckého tréningu

 1. Otvorte aplikáciu Tréning. 
 2. Rolujte na položku Beh vonku alebo Beh vnútri. 
 3. Klepnutím na tlačidlo Viac Ikona Viac si nastavte cieľ – kalórie, vzdialenosť alebo čas. Ak chcete pre tréning Beh vonku nastaviť upozornenie na tempo, rolujte nadol a klepnite na položku Nastaviť upozornenie alebo nastavte požadovaný čas a potom vyberte možnosť Priemer, Etapové alebo Vypnuté.
 4. Klepnite na položku Štart.
 5. Nechajte prebehnúť trojsekundové odpočítavanie. Ak chcete odpočítavanie preskočiť, klepnite na obrazovku.

Priebeh tréningu môžete sledovať na ciferníku. Upozornenia na tempo sú k dispozícii len pre tréning Beh vonku.

Pozastavenie bežeckého tréningu

Ak chcete bežecký tréning pozastaviť, stlačte korunku Digital Crown spolu s bočným tlačidlom. Ďalším stlačením tréning opäť spustíte.

Môžete tiež nastaviť, aby sa bežecké tréningy vonku aj vnútri automaticky pozastavili, keď sa prestanete hýbať.

 • Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Nastavenia a potom klepnite na položky Tréning > Autom. pozastavenie behu. 
 • Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch, klepnite na tab Moje hodinky a potom na položky Tréning > Autom. pozastavenie behu. 

Ukončenie tréningu

Potiahnite doprava a klepnite na tlačidlo Ukončiť Ikona ukončenia tréningu. Po ukončení tréningu sa na hodinkách Apple Watch zobrazí jeho zhrnutie. Ďalšie údaje nájdete v histórii tréningov v aplikácii Aktivita na iPhone. 

Sledovanie priebehu tréningu

Prispôsobte si ukazovatele, ktoré chcete sledovať pri tréningu, a pozrite si svoje nedávne tréningy. 

Výber ukazovateľov na sledovanie

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na tab Moje hodinky a potom na položky Tréning > Zobrazenie tréningu. 
 3. Klepnite na položku Viacero meraní alebo Jedno meranie. 
  • Ak vyberiete možnosť Viacero meraní, môžete pre každý tréning vybrať až päť ukazovateľov. Klepnite na položku Beh vonku alebo Beh vnútri a potom na položku Upraviť. Pridajte alebo vymažte ukazovatele, prípadne podržte tlačidlo Preusporiadať Ikona s tromi čiarami a zmeňte poradie. 
  • Ak vyberiete možnosť Jedno meranie, môžete počas tréningu prechádzať medzi jednotlivými ukazovateľmi otáčaním korunky Digital Crown.

Nasledujúce ukazovatele boli vytvorené špeciálne pre behanie. Ak chcete, aby sa zobrazovali tieto možnosti, musíte si nastaviť viac ukazovateľov.

 • Etapové tempo zobrazuje vaše tempo za posledný ubehnutý kilometer.
 • Kadencia zobrazuje kroky za minútu.
 • Dosiahnuté prevýšenie ukazuje nárast prevýšenia počas tréningu.

Zobrazenie trasy

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Aktivita.
 2. Klepnite na tab Tréningy.
 3. Klepnite na tréning, ktorý chcete zobraziť, a rolujte nadol.
 4. Klepnite na mapu. Farby znázorňujú vaše tempo, pričom zelená predstavuje najvyššie tempo a červená najnižšie.

Ak si chcete pozrieť trasu, musíte mať hodinky Apple Watch Series 2 a novšie alebo počas tréningu pri sebe musíte mať iPhone. Musíte si tiež zapnúť sledovanie trasy: na iPhone prejdite na položku Nastavenia > Súkromie > Lokalizačné služby, klepnite na položku Tréning na Apple Watch a potom klepnite na položku Pri používaní apky.

Príprava na diaľkový beh

S hodinkami Apple Watch si môžete vybrať, ako sa budete pripravovať na diaľkový beh, napríklad na maratón. K dispozícii máte tieto možnosti:

Ako dosiahnuť lepšie výsledky

Dátum zverejnenia: