Na Macu nemožno prijímať e-maily

Pozrite si stavové správy, z ktorých sa dozviete viac o probléme a postupe pri jeho odstraňovaní.

Ak je Mac pripojený na internet, no zrazu prestane prijímať e-maily, všeobecne platí, že by ste to mali skúsiť neskôr a v prípade potreby riešiť problém s poskytovateľom e-mailových služieb. Ak používate aplikáciu iCloud Mail od spoločnosti Apple, prečítajte si, ako odstraňovať problémy s aplikáciou iCloud Mail.

Zobrazenie stavových správ

Vedľa priečinka prijatých správ na postrannom paneli aplikácie Mail alebo v pravom hornom rohu okna aplikácie Mail sa môže zobraziť stavová ikona, napríklad blesk alebo symbol upozornenia. Po kliknutí na ňu získate ďalšie informácie.

  • V prípade stavu Sieť je odpojená sa uistite, že je Mac pripojený na internet, a potom operáciu zopakujte.
  • V prípade stavu Prihlásenie zlyhalo overte u poskytovateľa e-mailových služieb, či máte v Macu správne nastavený účet.
  • Ak vás aplikácia Mail požiada o heslo, no zadanie hesla nepomôže, zistite, prečo poskytovateľ e-mailových služieb heslo odmieta.
  • Ak je e-mailová služba dočasne nedostupná, je možné, že poskytovateľ e-mailových služieb má na webových stránkach príslušnú stavovú správu. Príklad: Na stavovej stránke systémov spoločnosti Apple je uvedený stav služby iCloud Mail. Stavové stránky sú k dispozícii aj pre iné e-mailové služby, napríklad Gmail alebo Outlook. Niektoré krátke výpadky sa na stránke so stavom systémov nemusia objaviť, preto môže byť vhodné niekoľko hodín počkať a potom pokus zopakovať.

Test s použitím webového rozhrania pošty

Mnohí poskytovatelia e-mailových služieb ponúkajú webové rozhranie pošty, ktoré umožňuje prácu s e-mailami vo webovom prehliadači, ako je Safari, namiesto e-mailovej aplikácie, ako je Mail. Ak napríklad používate účet služby iCloud Mail, môžete na odosielanie a prijímanie e-mailov využívať stránku iCloud.com.

Webové rozhranie pošty predstavuje vhodný spôsob overenia platnosti vášho účtu. Umožňuje prihlásiť sa doň prostredníctvom webu, neznamená to však, že máte v e-mailovej aplikácii účet nastavený správne. Poskytovateľ e-mailových služieb vám môže pomôcť s overením nastavení e-mailu a zistením prípadných ďalších problémov, ktoré môžu mať vplyv na odosielanie alebo prijímanie e-mailov.

Dátum zverejnenia: