Na Macu nemožno odosielať alebo prijímať správy

Prečítajte si, ako postupovať, ak nemôžete odosielať alebo prijímať správy, prípadne ak sa pri odoslaní správy prostredníctvom aplikácie Správy na Macu zobrazí upozornenie.

Najskôr vyskúšajte tieto kroky

Po vyskúšaní každého kroku skúste správu znova odoslať. 

Zobrazuje sa správa Tento používateľ nie je zaregistrovaný v službe iMessage

Ak sa pokúsite odoslať správu a zobrazí sa upozornenie s informáciou o tom, že príslušná osoba nie je zaregistrovaná v službe iMessage, vykoná sa pokus o odoslanie správy v podobe SMS/MMS. Uistite sa, že je nastavené presmerovanie textových správ a že je iPhone zapnutý.

Vašim kontaktom sa namiesto vášho telefónneho čísla zobrazuje e-mailová adresa

Ak môžete odosielať správy, ale vašim kontaktom sa namiesto vášho telefónneho čísla zobrazuje e-mailová adresa, uistite sa, že ste k službe iMessage vo všetkých zariadeniach prihlásený pomocou toho istého účtu Apple ID. Prečítajte si, ako do aplikácie Správy na Macu pridať svoje telefónne číslo.

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: