Preposielanie správ SMS a MMS na iPhone

Správy SMS a MMS možno posielať na iné mobilné telefóny alebo iPhony.

Nastavenie preposielania správ

Správy z iPhonu si môžete nechať preposielať na iPad, iPod touch alebo Mac. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

  1. Vo všetkých zariadeniach so systémom iOS prejdite do menu Nastavenia > Správy. V Macu prejdite do aplikácie Správy > Nastaviť a potom kliknite na položku iMessage. Na všetkých zariadeniach sa prihláste do služby iMessage pomocou rovnakého Apple ID.
  2. V iPhone prejdite do menu Nastavenia > Správy a potom klepnite na položku Presmerovanie správ.
  3. Vyberte, ktorým zariadeniam chcete povoliť posielanie a prijímanie textových správ zo svojho iPhonu. 

Pokiaľ bude iPhone zapnutý a pripojený k Wi-Fi alebo mobilnej sieti, budete môcť nové správy SMS a MMS, ktoré sa zobrazujú v zelených bublinách, posielať a prijímať aj na pridaných zariadeniach.

iCloud teraz dokáže synchronizovať celú vašu históriu správ medzi všetkými vašimi zariadeniami – aj keď si napríklad nastavíte nové zariadenie. Prečítajte si, ako uchovávať všetky správy v iCloude.

Preposlanie starších správ

  1. Podržte prst na bubline správy, ktorú chcete preposlať, a potom klepnite na položku Viac.
  2. Vyberte správy, ktoré chcete preposlať. 
  3. Klepnite na ikonu ikona Preposlať a zadajte kontakt. 
  4. Klepnutím na ikonu ikona Odoslať správu odošlite správu.
     

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: