Presmerovanie textových SMS/MMS správ z iPhonu do iPadu, iPodu touch alebo Macu

S použitím funkcie Presmerovanie správ sa vám SMS/MMS správy, ktoré pošlete z iPhonu, môžu zobrazovať na Macu, iPade a iPode touch. Vďaka tomu môžete v konverzácii pokračovať na zariadení, ktoré si vyberiete.

iPhone vedľa Macu, pričom na oboch zariadeniach je zobrazená tá istá konverzácia prostredníctvom textových správ.

Keď vám niekto pošle SMS alebo MMS správu do iPhonu, zobrazí sa ako zelená bublina. Správy iMessage sa zobrazujú ako modré bubliny. Keď si nastavíte funkciu Presmerovanie správ, môžete posielať a prijímať SMS a MMS správy z iPhonu v ktoromkoľvek Macu, iPade alebo iPode touch, ktorý spĺňa systémové požiadavky pre funkcie kontinuity.

Nastavenie presmerovania správ

  1. Na iPhone, iPade alebo iPode touch prejdite do menu Nastavenia > Správy > Odosielanie a prijímanie. V Macu otvorte aplikáciu Správy, vyberte položku Správy > Nastavenia a potom kliknite na položku iMessage. Uistite sa, že ste vo všetkých zariadeniach prihlásený do služby iMessage pomocou toho istého účtu Apple ID.
  2. V iPhone prejdite do menu Nastavenia > Správy > Presmerovanie správ.*
  3. Vyberte, ktorým zariadeniam chcete povoliť posielanie a prijímanie správ z vášho iPhonu. Ak nepoužívate dvojzložkovú autorizáciu pre účet Apple ID, na všetkých ostatných zariadeniach sa zobrazí overovací kód: tento kód zadajte v iPhone.

Pokiaľ bude iPhone zapnutý a pripojený k Wi-Fi alebo mobilnej sieti, budete môcť nové správy SMS a MMS posielať a prijímať aj na pridaných zariadeniach.

iCloud teraz dokáže synchronizovať celú vašu históriu správ medzi všetkými zariadeniami – aj keď si nastavíte nové zariadenie. Prečítajte si, ako uchovávať všetky správy v iCloude.

* Nezobrazuje sa vám v iPhone nastavenie Presmerovanie správ? Prejdite do menu Nastavenia > Správy, vypnite iMessage, znova ju zapnite, klepnite na položku Odosielanie a prijímanie, klepnite na položku Apple ID pre iMessage a potom sa prihláste pomocou toho istého účtu Apple ID, ktorý používate v ostatných zariadeniach.

Preposlanie starších textových správ

  1. Podržte prst na bubline správy, ktorú chcete preposlať, a potom klepnite na položku Viac.
  2. Vyberte ďalšie textové správy, ktoré chcete preposlať. 
  3. Klepnite na položku Preposlať  a zadajte príjemcu. 
  4. Klepnite na položku Odoslať .

Ďalšie informácie

Dátum zverejnenia: