Používanie Správ s Macom

Správy sú softvér na odosielanie textových správ, ktorý je zahrnutý do Macu. S jeho pomocou môžete odosielať správy cez aplikáciu iMessage alebo správy SMS a MMS cez svoj iPhone.

 

 

  

 

Pomocou Správ pre Mac môžete bez obmedzení odosielať správy do ľubovoľného Macu, iPhonu, iPadu alebo iPodu touch, ktorý používa službu iMessage spoločnosti Apple na zabezpečenú výmenu správ. Vlastníci iPhonov ich môžu použiť aj na správy SMS a MMS.

Nastavenie služby iMessage

iMessage je služba spoločnosti Apple na odosielanie správ, ktorú automaticky získavate so svojím Apple ID. Ak ešte nie je nastavené, pri prvom otvorení aplikácie Správy sa zobrazí výzva na prihlásenie. Prihláste sa s rovnakým Apple ID, aké používate so Správami v iPhone a ostatných zariadeniach. Zvyčajne ide o rovnaké Apple ID, aké používate pre iCloud, iTunes Store, App Store a účet, ktorý ste vytvorili pri prvom nastavení svojho Macu.

 

Uskutočnenie konverzácie

 1. Kliknite na položku  v hornej časti okna Správ.
 2. Adresujte svoju správu zadaním mena, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla príjemcu. Môžete tiež kliknúť na znamienko plus a vybrať príjemcu. Ak sa nachádzajú v aplikácii Kontakty, Správy ich vyhľadajú pri ich zadávaní. Ak chcete začať skupinovú konverzáciu, stačí pridať ďalších príjemcov.
 3. Napíšte správu do poľa v dolnej časti okna a potom ju stlačením klávesu Return odošlite.
  • Ak chcete zahrnúť emoji, kliknite na položku .
  • Ak chcete zahrnúť obrázok alebo iný súbor, stačí, ak ho presuniete alebo vložíte do poľa správy. Môžete tiež použiť Kameru v Kontinuite na nasnímanie fotky alebo skenu priamo z kamery iPhonu alebo iPadu.
  • Ak chcete zahrnúť zvukovú nahrávku, kliknite na položku a nahrajte svoju správu.
 4. Po začatí konverzácie kliknite na položku Detaily v rohu okna, ak chcete vykonať iné akcie, napríklad:
  • ak sa nechcete dať rušiť hláseniami tejto konverzácie,
  • ak chcete použiť FaceTime na spustenie zvukového hovoru  alebo videohovoru ,
  • ak chcete zdieľať obrazovku  ,
  • ak chcete zobraziť polohu príjemcu, ak tento zdieľa s vami svoju polohu,
  • ak chcete skontrolovať všetky fotky a súbory, ku ktorých výmene došlo počas konverzácie,
  • ak chcete pridať názov skupiny, pridať členov do skupiny alebo opustiť skupinu. Ak má skupina štyroch a viacerých členov, môžete odstraňovať členov: stlačte kláves Ctrl a kliknite na meno člena a potom vyberte položku Odstrániť z konverzácie.

Ak máte macOS Sierra alebo novší, na odosielanie, čítanie a odpovedanie v Správach môžete použiť aj Siri:

 • „Send a message to Susan and Johnny saying I'll be late“ (Pošli správu Zuzane a Jánovi o tom, že budem meškať) alebo „Tell Johnny Appleseed the show is about to start“ (Povedz Jánovi Kováčovi, že predstavenie sa čoskoro začne), prípadne „Text a message to 408 555 1212“ (Pošli SMS na číslo 408 555 1212).
 • „Read the last message from Brian Park“ (Prečítaj poslednú správu od Briana Parka) alebo „Read my new messages“ (Prečítaj moje nové správy).
 • „Reply that's great news“ (Odpovedz, že sú to skvelé správy) alebo „Tell him I'll be there in 10 minutes“ (Povedz mu, že tam budem do 10 minút).
    

Pridanie Tapbacku do správy

macOS Sierra prináša do Macu Tapback. Tapback je rýchla odpoveď, ktorá vyjadruje, čo si myslíte o správe, napríklad či sa vám páči alebo či je podľa vás zábavná. Srdce vedľa textu „See you then!“ (Tak zatiaľ ahoj!) na obrázku vyššie je Tapback. Tu je postup:

 1. Stlačte tlačidlo Ctrl a kliknutím na bublinu správy otvorte kontextové menu.
 2. V menu vyberte možnosť Tapback.
 3. Kliknutím na Tapback pridajte Tapback do bubliny správy. 

Tapback sa zobrazuje každému účastníkovi konverzácie, ktorý používa iMessage so systémom macOS Sierra alebo novším, prípadne so systémom iOS 10 alebo novším. Ostatným užívateľom aplikácie iMessage sa zobrazí napríklad hlásenie o tom, že niečo sa páčilo, niekto sa na niečom zasmial alebo niekto chce niečo zdôrazniť, za ktorým nasleduje text tejto správy. 

Tapback je k dispozícii aj v iPhone, iPade a iPode touch spolu s inými efektmi správ, ktoré sú k dispozícii len v týchto zariadeniach. Väčšina týchto efektov vyzerá rovnako aj v Macu. Ostatné sa zobrazujú ako popis efektu, napríklad „(odoslané s efektom Hlasno)“.
  

Odoslanie textových správ z Macu komukoľvek

Ak máte iPhone s paušálom na odosielanie textových správ, zistite, ako nastaviť preposielanie správ, aby ste mohli SMS a MMS správy odosielať a prijímať na svojom Macu.
  

Vymazanie správy alebo konverzácie

Správa alebo konverzácia, ktorú natrvalo vymažete, sa už nedá obnoviť. Pre istotu si zo správ uložte všetky dôležité informácie.

Vymazanie správy:

 1. Otvorte konverzáciu správ.
 2. Podržte kláves Control a kliknite na prázdne miesto v bubline správy, ktorú chcete vymazať.
 3. Vyberte položku Vymazať.
 4. Kliknite na položku Vymazať.
   

Vymazanie konverzácie:

 1. Podržte kláves Control a kliknite na konverzáciu.
 2. Vyberte položku Vymazať konverzáciu.
 3. Kliknite na položku Vymazať.

Ďalšie informácie

 • Ak chcete získať ďalšie informácie o Správach, vyberte možnosť Pomocník pre Správy v menu Pomocník v Správach.
 • Ak sa pri pokuse o prihlásenie do aplikácie iMessage vyskytne chyba, zistite, ako postupovať.

 

Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Dátum zverejnenia: