Používanie apky Správy na Macu

Pomocou apky Správy môžete posielať neobmedzené množstvo správ na ľubovoľný Mac, iPhone alebo iPad prostredníctvom iMessage, služby zabezpečených správ spoločnosti Apple.

 

 


Odoslanie správy

 1. Otvorte aplikáciu Správy. Môže sa zobraziť výzva na prihlásenie pomocou účtu Apple ID. Nemôžete sa prihlásiť?
 2. Kliknite na tlačidlo Nová správa  navrchu okna Správy.
 3. Zadajte meno, e-mailovú adresu alebo telefónne číslo jedného alebo viacerých príjemcov. Alebo kliknite na tlačidlo Pridať  a vyberajte zo svojich kontaktov.
 4. Stlačte kláves Tab alebo kliknite na pole správy naspodku okna a potom napíšte správu.
  • Ak chcete vložiť emoji, kliknite na tlačidlo Galéria emoji .
  • Ak chcete vložiť obrázok alebo iný súbor, môžete ho potiahnuť alebo vložiť do poľa správy.
  • Ak chcete vložiť zvukovú nahrávku, kliknite na tlačidlo Nahrať audio  a nahrajte správu.
  • Ak chcete vložiť ďalšie položky, ako sú nálepky Memoji, obrázky GIF a efekty správ, napríklad balóny alebo konfety, kliknite na tlačidlo Apky . Vyžaduje sa systém macOS Big Sur alebo novší. 
  • Ak chcete príjemcu na správu upozorniť, zadajte pred jeho meno znak @, napríklad @John. Alebo na jeho meno po jeho zadaní kliknite. Jeho meno sa potom v správe zvýrazní a zobrazí sa mu hlásenie o tom, že ho niekto spomenul. Vyžaduje sa systém macOS Big Sur alebo novší.
 5. Stlačením klávesu Return správu odošlite.

 

 


Úprava alebo odvolanie odoslanej správy

Vyžaduje sa systém macOS Ventura alebo novší

Odoslanú správu môžete upraviť až päťkrát do 15 minút od jej odoslania. 

 1. Podržte kláves Control a kliknite na správu, ktorú chcete upraviť.
 2. V zobrazenom menu skratiek vyberte možnosť Upraviť. 
 3. Vykonajte požadované úpravy a stlačením klávesu Return správu odošlite. Ak chcete úpravy zrušiť, kliknite mimo bubliny správy.
 4. Príjemcovia uvidia toto:
  • Ak používajú systém macOS Ventura, iOS 16 alebo iPadOS 16.1, resp. ich novšiu verziu, uvidia, že ste správu upravili, a pod správou sa im bude zobrazovať slovo Upravené. Kliknutím na slovo Upravené môžu zobraziť pôvodnú správu a následným kliknutím na Skryť úpravy zasa upravenú správu.
  • Ak používajú iný operačný systém, upravená správa sa im zobrazí ako ďalšia správa, pred ktorou bude uvedené „Upravené:“.

 

Odoslanú správu môžete odvolať do 2 minút od jej odoslania.

 1. Podržte kláves Control a kliknite na správu, ktorú chcete odvolať.
 2. V zobrazenom menu skratiek vyberte možnosť Odvolať odoslanie.
 3. Príjemcovia uvidia toto:
  • Ak používajú systém macOS Ventura, iOS 16 alebo iPadOS 16.1, resp. ich novšiu verziu, uvidia, že ste odvolali správu, ale samotnú správu už neuvidia.
  • Ak používajú iný operačný systém, je možné, že správu stále uvidia.

 


Pridanie Tapbacku alebo vnorenej odpovede

Tapback je rýchla odpoveď, ktorá vyjadruje, čo si myslíte o správe, napríklad či sa vám páči alebo či je podľa vás zábavná. Váš Tapback je viditeľný pre všetkých účastníkov konverzácie, ktorí používajú iMessage.

 • Kliknutím na správu so stlačeným klávesom Control otvorte menu skratiek a v ňom potom vyberte Tapback.
 • Alebo kliknite na správu a stlačte kombináciu klávesov Command-T.

 

V systéme macOS Big Sur a novšom môžete vytvoriť vnorenú odpoveď, aby bolo jasné, na ktorú konkrétnu správu v konverzácii odpovedáte.

 • Kliknutím na správu so stlačeným klávesom Control otvorte menu skratiek a potom vyberte Odpovedať.
 • Alebo vyberte správu kliknutím na ňu a potom stlačte kombináciu klávesov Command-R. 

 


Vyhľadanie fotiek a ďalších príloh z konverzácií

Ak chcete zobraziť všetky fotky, odkazy a ďalšie prílohy, ktoré sa v konverzácii vyskytli, vyberte konverzáciu na postrannom paneli a potom kliknite na tlačidlo Podrobnosti  v pravom hornom rohu okna alebo stlačte kombináciu klávesov Command-I.

V systéme macOS Monterey a novšom sa tieto položky zobrazujú aj v príslušnej apke v sekcii Zdieľané s vami. Napríklad prijaté fotky a videá sa automaticky zobrazia v sekcii Zdieľané s vami v apke Fotky a odkazy na webové stránky sa zobrazia v sekcii Zdieľané s vami na úvodnej stránke v Safari.

 


Pripnutie dôležitých konverzácií a príloh

V systéme macOS Big Sur a novšom môžete konverzáciu pripnúť na začiatok zoznamu konverzácií na postrannom paneli, aby ste sa k nej rýchlo dostali.

 • Kliknutím na konverzáciu so stlačeným klávesom Control otvorte menu skratiek a vyberte Pripnúť.
 • Môžete tiež potiahnuť konverzáciu do hornej časti postranného panela.

V systéme macOS Monterey alebo novšom môžete pripnúť odkazy a ďalší prijatý obsah, napríklad podcasty a TV seriály. Kliknite na položku so stlačeným klávesom Control a potom v menu skratiek vyberte Pripnúť. Položka sa potom posunie nahor v sekcii Zdieľané s vami v príslušnej apke, vo vyhľadávaní v Správach a v zobrazení Podrobnosti  v rámci konverzácie.

 


Označenie správy ako neprečítanej

Vyžaduje sa systém macOS Ventura alebo novší

Ak na správu práve nemôžete odpovedať a chcete sa k nej vrátiť neskôr, môžete ju označiť ako neprečítanú.

 1. Vyberte konverzáciu.
 2. Vykonajte niektorý z týchto krokov:
  • Vyberte Konverzácia > Označiť ako neprečítané.
  • Vyberte konverzáciu, potiahnite doprava dvomi prstami (Multi-Touch gesto) a potom kliknite na tlačidlo Označiť ako neprečítané.
  • Stlačte kombináciu klávesov Shift-Command-U.

 


Stíšenie konverzácie

Ak nechcete, aby vás rušili hlásenia týkajúce sa konverzácie, postupujte takto:

 1. Vyberte konverzáciu na postrannom paneli.
 2. Kliknite na tlačidlo Podrobnosti  v pravom hornom rohu okna.
 3. Vyberte Skryť upozornenia.

Ak má príjemca stíšené hlásenia pomocou funkcie Môj čas, v Správach sa automaticky zobrazuje jeho stav, aby ostatní vedeli, že ho nemajú rušiť. Táto funkcia je dostupná v systéme macOS Monterey a novšom.

 

 


Zablokovanie osoby

Keď niekoho zablokujete, nebude vám môcť posielať správy.

 1. Na postrannom paneli vyberte konverzáciu.
 2. V lište vyberte Konverzácia > Blokovať užívateľa.

Ak chcete niekoho odblokovať:

 1. Vyberte Správy > Nastavenia.
 2. Kliknite na iMessage.
 3. Na tabe Blokované vyberte telefónne číslo alebo e-mailovú adresu zablokovanej osoby a potom kliknite na tlačidlo odstránenia (–).

 


Začatie FaceTime hovoru zo Správ

Počas konverzácie môžete začať FaceTime hovor s konkrétnou osobou alebo skupinou:

 • V systéme macOS Monterey alebo novšom kliknite na tlačidlo FaceTime  v pravom hornom rohu okna a potom vyberte Audio FaceTime alebo Video FaceTime.
 • Alebo kliknite na tlačidlo Podrobnosti  v pravom hornom rohu okna a potom kliknite na tlačidlo Audio FaceTime  alebo Video FaceTime .

Viac o používaní služby FaceTime na Macu

 


Zdieľanie obrazovky alebo polohy

Na postrannom paneli vyberte konverzáciu a potom kliknite na tlačidlo Podrobnosti  v pravom hornom rohu okna.

 • Kliknutím na tlačidlo zdieľania obrazovky  začnete zdieľať svoju obrazovku.
 • Po kliknutí na Zdieľať moju polohu môžete dočasne alebo neobmedzene zdieľať svoju polohu. Alebo môžete odoslať svoju aktuálnu polohu kliknutím na Odoslať moju aktuálnu polohu. Môžete si tiež pozrieť polohu príjemcu, ak ju s vami zdieľa.

 


Prispôsobenie informácií o sebe alebo o skupine

Nastavenia zmeny svojho mena a fotky máte k dispozícii po výbere položiek Správy > Nastavenia v lište. Po kliknutí na fotku ju môžete upraviť a vybrať, či chcete svoje meno a fotku zdieľať s ostatnými.

Ak chcete prispôsobiť skupinu, na postrannom paneli vyberte skupinovú konverzáciu a potom kliknite na tlačidlo Podrobnosti  v pravom hornom rohu okna. Potom môžete vykonať tieto akcie:

 • Kliknite na Zmeniť názov a fotku skupiny.
 • Podržte kláves Control, kliknite na meno a potom vyberte Odstrániť z konverzácie. Táto možnosť je k dispozícii pre skupiny, ktoré majú najmenej štyroch členov.
 • Kliknutím na Opustiť túto konverzáciu sa odstránite zo skupinovej konverzácie.
 • Po kliknutí na Pridať člena môžete do konverzácie pridať novú osobu.

 

 


Nastavenie presmerovania textových správ

Ak máte iPhone, môžete si nastaviť presmerovanie textových správ tak, aby sa SMS a MMS správy odosielali a prijímali na Macu.

Preposielanie textových správ SMS/MMS z iPhonu na Mac alebo iPad

Pomocou iCloudu môžete tiež synchronizovať správy medzi všetkými svojimi zariadeniami:

Nastavenie iCloudu pre Správy na všetkých zariadeniach

 


Odosielanie správ prostredníctvom Siri

Na odosielanie a čítanie správ a na odpovedanie na ne môžete používať Siri. Príklady:

 • „Pošli správu Zuzane a Jánovi o tom, že budem meškať,“ „povedz Jánovi Kováčovi, že predstavenie sa čoskoro začne“ alebo „pošli SMS na číslo 408 555 1212“.
 • „Prečítaj mi poslednú správu od Briana Parka“ alebo „prečítaj mi nové správy“.
 • „Odpovedz, že sú to skvelé správy“ alebo „povedz mu, že tam budem do 10 minút“.

 


Vymazanie alebo zrušenie vymazania správy alebo konverzácie

Ak chcete vymazať správu zo svojho zariadenia, kliknite so stlačeným klávesom Control na správu a potom v menu skratiek vyberte možnosť Vymazať. Alebo vyberte správu a v lište vyberte Upraviť > Vymazať.

Ak chcete zo svojho zariadenia vymazať konverzáciu, na postrannom paneli kliknite so stlačeným klávesom Control na konverzáciu a potom v menu skratiek vyberte možnosť Vymazať konverzáciu. Kliknutím na položku Vymazať tento krok potvrďte.

V systéme macOS Ventura a novšom môžete nedávno vymazané správy obnoviť do 30 dní od vymazania:

 1. V lište vyberte Zobraziť > Nedávno vymazané. 
 2. Na postrannom paneli vyberte konverzáciu.
 3. Kliknite na Obnoviť. V danej konverzácii sa zruší vymazanie všetkých správ, ktoré možno obnoviť.

 


Služba FaceTime nie je k dispozícii vo všetkých krajinách alebo oblastiach.

Dátum zverejnenia: