Aký je rozdiel medzi správami iMessage a SMS/MMS?

Prečítajte si, prečo sú niektoré bubliny správ modré a iné zelené.

Pomocou aplikácie Správy na iPhone, iPade alebo iPode touch môžete odosielať správy. Tieto správy sa odosielajú ako správy iMessage alebo ako správy SMS/MMS. Prečítajte si o rozdieloch medzi týmito typmi správ.

iMessage

Správy iMessage sú texty, fotky alebo videá, ktoré môžete odoslať do iného iPhonu, iPadu, iPodu touch alebo Macu prostredníctvom siete Wi-Fi alebo mobilného dátového pripojenia. Tieto správy sú vždy zašifrované a zobrazujú sa v modrých textových bublinách. Ak chcete zapnúť alebo vypnúť správy iMessage, prejdite na Nastavenia > Správy.

Správy SMS/MMS

Ak nepoužívate správy iMessage, môžete používať správy SMS/MMS. Tieto správy sú texty a fotky, ktoré môžete odoslať do iných mobilných telefónov alebo do iného iPhonu, iPadu alebo iPodu touch. Správy SMS/MMS nie sú zašifrované a na zariadení sa zobrazujú v zelených textových bublinách.

 

Na používanie správ SMS/MMS na iPhone je potrebný program umožňujúci odosielanie a prijímanie textových správ. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho mobilného operátora. Na odosielanie a prijímanie správ z ľubovoľného zariadenia Apple môžete nastaviť aj svoje ďalšie zariadenia Apple.

Ak nie je k dispozícii Wi-Fi sieť, správy iMessage sa budú odosielať cez mobilnú dátovú sieť. Môžu sa účtovať poplatky za prenos dát cez mobilnú sieť.

 

Dátum zverejnenia: