Ak je dátum alebo čas v Macu nesprávny

Je možné, že dátum alebo čas bude nutné nastaviť znovu, prípadne že sa používa vlastný formát.

Skontrolujte nastavenia dátumu a času

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Dátum a čas. 
 2. Kliknite na zámok ikona zámku v rohu okna a potom nastavenia odomknite zadaním hesla správcu. (Zamknuté nastavenia sa zobrazujú sivo.)
 3. Na paneli Dátum a čas sa uistite, že je vybratá možnosť Nastaviť dátum a čas automaticky, a skontrolujte, či je Mac pripojený na internet. Mac potom bude získavať aktuálny dátum a čas zo servera so sieťovým časom, ktorý je vybraný v susednom menu.
  Okno s nastaveniami dátumu a času

Ak nemáte pripojenie na internet alebo ak chcete dátum a čas nastaviť manuálne, zrušte výber možnosti Nastaviť dátum a čas automaticky. Potom môžete kliknúť na dnešný dátum v kalendári, potiahnuť ručičky hodín tak, aby ukazovali správny čas, alebo zadať dátum a čas prostredníctvom polí nad kalendárom a hodinami. Potom kliknite na Uložiť.


Skontrolujte predvoľby časového pásma

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Dátum a čas. 
 2. Kliknite na zámok ikona zámku v rohu okna a potom nastavenia odomknite zadaním hesla správcu. (Zamknuté nastavenia sa zobrazujú sivo.)
 3. Na paneli Časové pásmo sa uistite, že je vybratá možnosť Nastaviť časové pásmo podľa aktuálnej polohy, a skontrolujte, či je Mac pripojený na internet.
  Okno nastavení pre časové pásmo

Ak nemáte pripojenie na internet alebo chcete nastaviť časové pásmo manuálne, zrušte zaškrtnutie možnosti Nastaviť časové pásmo podľa aktuálnej polohy. Potom zvoľte časové pásmo kliknutím na mapu.

Ak Mac oznámi, že nedokáže určiť vašu aktuálnu polohu:

 1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a kliknite na Bezpečnosť a súkromie.
 2. Na paneli Súkromie vyberte Zapnúť lokalizačné služby.  
 3. Odrolujte na koniec zoznamu apiek a služieb a potom kliknite na tlačidlo Podrobnosti, ktoré sa nachádza vedľa položky Systémové služby.
 4. Uistite sa, že je zaškrtnuté políčko pre časové pásmo.


Skontrolujte nastavenia jazyka a regiónu

Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na Jazyk a región.

 • Uistite sa, že je menu Región správne nastavené pre váš región.
 • Prostredníctvom zaškrtávacieho políčka Formát času môžete nastaviť, že má Mac zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.

Okno nastavení jazyka a regiónu

Ak chcete zobraziť rozšírené možnosti formátovania, kliknite na tlačidlo Rozšírené a potom skontrolujte nastavenia na paneloch Dátumy a Časy. Tieto nastavenia určujú spôsob zobrazenia dátumov a časov vo Finderi a apkách. Ak sa akékoľvek nastavenia zmenili, môžete kliknutím na tlačidlo Obnoviť pôvodné na každom z panelov použiť predvolené nastavenia pre príslušný región. Ak je tlačidlo zobrazené sivou farbou, Mac už predvolené nastavenia používa. 

Panel Rozšírené v rámci nastavení jazyka a regiónu

Dátum zverejnenia: