Ak je dátum alebo čas v Macu nesprávny

Je možné, že dátum alebo čas bude nutné nastaviť znovu, prípadne že sa používa vlastný formát.

Skontrolujte nastavenia dátumu a času

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Dátum a čas. 
  2. Na paneli Dátum a čas sa uistite, že je vybraná možnosť Nastaviť dátum a čas automaticky, a skontrolujte, či je Mac pripojený na internet. Mac potom bude získavať aktuálny dátum a čas zo servera so sieťovým časom, ktorý je vybraný v susednom menu. 

Okno s nastaveniami dátumu a času
Ak chcete vykonávať zmeny, možno bude potrebné kliknúť na ikonu zámku ikona zámku a potom zadať heslo správcu.


Ak nemáte pripojenie na internet alebo ak chcete dátum a čas nastaviť manuálne, zrušte výber možnosti Nastaviť dátum a čas automaticky. Potom môžete kliknúť na dnešný dátum v kalendári, potiahnuť ručičky hodín tak, aby ukazovali správny čas, alebo zadať dátum a čas prostredníctvom polí nad kalendárom a hodinami. Potom kliknite na položku Uložiť.


Skontrolujte predvoľby časového pásma

  1. Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Dátum a čas. 
  2. Na paneli Časové pásmo sa uistite, že je vybraná možnosť Nastaviť časové pásmo podľa aktuálnej polohy, a skontrolujte, či je Mac pripojený na internet.


Ak chcete vykonávať zmeny, možno bude potrebné kliknúť na ikonu zámku ikona zámku a potom zadať heslo správcu.


Ak Mac zobrazí správu o tom, že aktuálnu lokalitu nemožno určiť, otvorte nastavenia Bezpečnosť a súkromie a uistite sa, že sú Lokalizačné služby zapnuté. V zozname pod položkou Povoliť lokalizačné služby kliknite na tlačidlo Detaily vedľa položky Systémové služby a potom sa uistite, že je políčko časového pásma zaškrtnuté.

Ak nemáte pripojenie na internet alebo chcete nastaviť časové pásmo manuálne, zrušte zaškrtnutie možnosti Nastaviť časové pásmo podľa aktuálnej polohy. Potom zvoľte časové pásmo kliknutím na mapu.


Skontrolujte nastavenia jazyka a regiónu

Vyberte menu Apple () > Systémové nastavenia a potom kliknite na položku Jazyk a región.

  • Uistite sa, že je menu Región správne nastavené pre váš región.
  • Prostredníctvom zaškrtávacieho políčka Formát času môžete nastaviť, že má Mac zobrazovať čas v 24-hodinovom formáte.

Okno nastavení jazyka a regiónu

Ak chcete zobraziť rozšírené možnosti formátovania, kliknite na tlačidlo Rozšírené a potom skontrolujte nastavenia na paneloch Dátumy a Časy. Tieto nastavenia určujú spôsob zobrazenia dátumov a časov vo Finderi a aplikáciách. Ak sa akékoľvek nastavenia zmenili, môžete kliknutím na tlačidlo Obnoviť pôvodné na každom z panelov použiť predvolené nastavenia pre príslušný región. Ak je tlačidlo zobrazené sivou farbou, Mac už predvolené nastavenia používa. 

Panel Rozšírené v rámci nastavení jazyka a regiónu

Dátum zverejnenia: