Nastavenie a používanie mobilného pripojenia na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular)

Ak máte hodinky Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) s mobilným pripojením, môžete telefonovať, odpovedať na správy, prijímať hlásenia a vykonávať ďalšie úlohy.

    

Čo potrebujete

Pred nastavením mobilného pripojenia skontrolujte, či nie sú dostupné aktualizácie nastavení operátora.

Ak máte firemný mobilný program, overte si u svojej spoločnosti alebo operátora, či túto funkciu podporuje. Predplatené účty a niektoré staršie účty v súčasnosti nie sú podporované. Ak potrebujete zistiť, či je váš účet pre tieto služby vhodný, obráťte sa na svojho operátora.

Nastavenie mobilného programu

Hodinky Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) môžete aktivovať pri ich prvom nastavovaní. Pri nastavovaní vyhľadajte možnosť nastavenia mobilného pripojenia a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Mobilné služby môžete nastaviť aj neskôr:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch.
 2. Klepnite na záložku Moje hodinky a potom na položku Mobilné.
 3. Klepnite na položku Nastaviť mobilné pripojenie.
 4. Postupujte podľa pokynov týkajúcich sa vášho operátora. V prípade potreby požiadajte operátora o pomoc.

Pripojenie k mobilnej sieti

Hodinky Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) sa automaticky prepínajú na energeticky najúspornejšie bezdrôtové pripojenie. Môžu sa pripojiť k iPhonu (ak ho máte pri sebe), k predtým použitej Wi-Fi sieti alebo k mobilnej sieti. Hodinky Apple Watch sa môžu pripájať k sieťam LTE. Ak pripojenie LTE nie je dostupné, hodinky sa môžu pripojiť k sieti UMTS – ak ju operátor podporuje. 

Keď sú hodinky pripojené k mobilnej sieti, môžete v ovládacom centre alebo na ciferníku Cestovateľský skontrolovať silu signálu. Ovládacie centrum otvoríte potiahnutím prstom nahor po ciferníku.

Ovládacie centrum

Keď sú hodinky pripojené, tlačidlo mobilných dát je zelené. Počet zelených bodiek vyjadruje silu signálu. 

Ovládacie centrum

Ak máte aktívny mobilný program, no hodinky Apple Watch sú práve pripojené k iPhonu cez Bluetooth alebo Wi-Fi pripojenie, tlačidlo mobilných dát je biele.

Zmena operátora

iPhone a hodinky Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) musia používať rovnakého operátora. Keď na iPhone zmeníte operátora*, musíte predchádzajúci program z hodiniek Apple Watch odstrániť a zaregistrovať si nový program. Postupujte podľa nasledujúcich pokynov:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na záložku Moje hodinky a potom na položku Mobilné. 
 3. Program by sa mal automaticky prepnúť. Ak potrebujete pridať nový program, klepnite na položku Pridať nový program a postupujte podľa pokynov na obrazovke. Ak sa v aplikácii Apple Watch stále zobrazuje predchádzajúci program, môžete ho odstrániť.

Ak potrebujete pomoc, obráťte sa na svojho operátora. 

Obrazovka mobilného pripojenia     

Odstránenie mobilného programu

Mobilný program môžete kedykoľvek odstrániť:

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Apple Watch. 
 2. Klepnite na záložku Moje hodinky a potom na položku Mobilné. 
 3. Vedľa operátora v hornej časti obrazovky klepnite na ikonu Ikona Informácie
 4. Klepnite na položku Odstrániť program [operátor]. Opätovným klepnutím potvrďte operáciu. 
 5. Ak už daný program nebudete párovať, odporúčame vám kontaktovať operátora a zrušiť predplatné mobilných služieb.*

Keď hodinky Apple Watch vymažete a zrušíte ich párovanie, budete z nich môcť odstrániť aj program. Keď sa zobrazí výzva, výberom možnosti Vymazať všetko odstráňte program. 

Informácie o medzinárodnom roamingu

 • Mobilný roaming je podporovaný len v oblasti pokrytia siete vášho operátora.
 • Aby hodinky Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) podporovali pásma LTE a UMTS používané v rôznych častiach sveta, sú dostupné ako tri regionálne modely: pre oblasť Severnej a Južnej Ameriky, pre Čínu a pre oblasť Európy, Ázie a Tichomoria. Na rozdiel od iPhonu nie sú hodinky Apple Watch Series 3 dostupné ako celosvetový model, ktorý podporuje všetky globálne používané mobilné pásma, takže nemôžu využívať roaming.
 • Keď sú hodinky Apple Watch pripojené k iPhonu alebo k predtým použitej Wi-Fi sieti, môžete naďalej používať všetky funkcie hodiniek Apple Watch, aj keď nie je k dispozícii mobilná sieť. 

Ďalšie informácie

 • Informácie o využití mobilných dát nájdete v aplikácii Apple Watch. Otvorte aplikáciu na iPhone, klepnite na záložku Moje hodinky, klepnite na položku Mobilné a potom rolujte do časti Využitie mobilných dát. 
 • Ak chcete zapnúť alebo vypnúť mobilné pripojenie, potiahnutím prstom nahor po ciferníku otvorte ovládacie centrum. Klepnite na ikonu Ikona mobilného pripojenia a zapnite alebo vypnite možnosť Mobilné.
 • Keď je zapnuté pripojenie k mobilnej sieti, batéria sa vybíja rýchlejšie. Niektoré aplikácie sa navyše bez pripojenia k iPhonu nemusia aktualizovať. 
 • Na prijímanie SMS/MMS správ alebo push hlásení z aplikácií od iných výrobcov na hodinkách Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) je potrebné, aby bol spárovaný iPhone zapnutý a pripojený k Wi-Fi alebo mobilnej sieti.

* Operátor si môže účtovať poplatky. Podrobnosti vám poskytne váš operátor. 

Dátum zverejnenia: