Používanie karty Suica alebo PASMO na iPhone alebo hodinkách Apple Watch v Japonsku

V Japonsku môžete kartami Suica a PASMO v apke Peňaženka platiť za verejnú dopravu a v obchodoch pomocou Apple Pay na iPhone alebo hodinkách Apple Watch.

Na používanie karty Suica alebo PASMO so službou Apple Pay potrebujete:

Keď do apky Peňaženka pridáte svoju prvú kartu Suica alebo PASMO, predvolene sa pre ňu zapne expresný režim. Expresný režim umožňuje používať kartu bez prebudenia alebo odomknutia zariadenia alebo overenia totožnosti pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Ak pridáte ďalšie karty Suica alebo PASMO, môžete zmeniť, ktorú kartu nastavíte do expresného režimu.

Prečítajte si viac o expresnom režime.

* Ak chcete do apky Peňaženka pridať kartu PASMO, musíte pre svoj účet Apple ID nastaviť dvojfaktorovú autentifikáciu.

Platba za verejnú dopravu kartou Suica alebo PASMO

Kartu Suica alebo PASMO so službou Apple Pay možno používať na platenie za verejnú dopravu všade tam, kde je možné používať fyzickú kartu Suica alebo PASMO alebo kde sú akceptované interoperabilné (predplatené) karty s integrovaným obvodom (Integrated Circuit, IC).

Platba za verejnú dopravu kartou Suica alebo PASMO

Platba za verejnú dopravu kartou Suica alebo PASMO

Kartou Suica alebo PASMO nastavenou do expresného režimu môžete rýchlo platiť za verejnú dopravu jediným klepnutím iPhonu alebo hodiniek Apple Watch.

 1. Skontrolujte, či je zariadenie zapnuté. Nemusí byť pripojené k mobilnej alebo Wi-Fi sieti.
 2. Pri vstupe a výstupe podržte hornú časť iPhonu alebo displej hodiniek Apple Watch v blízkosti skenera na turnikete.
 3. Na obrazovke sa zobrazí Hotovo a symbol zaškrtnutia. Ak používate hodinky Apple Watch, pocítite tiež jemné klepnutie a ozve sa pípnutie.

V závislosti od vášho modelu iPhonu možno budete môcť používať kartu v expresnom režime, keď je iPhone potrebné nabiť.

Ak chcete použiť kartu, ktorá nie je nastavená do expresného režimu:

 • Na iPhone: Overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.
 • Na hodinkách Apple Watch: Dvojitým stlačením bočného tlačidla zobrazte karty, potiahnutím prstom nadol vyberte kartu Suica alebo PASMO a overte sa pomocou kódu.

Prepnutie karty Suica do servisného režimu

Ak potrebujete, aby vám s obsluhou karty Suica pomohol pracovník obsluhy, skôr než mu zariadenie odovzdáte, prepnite zariadenie do servisného režimu.

Prepnutie karty Suica do servisného režimu na iPhone

 1. Otvorte apku Peňaženka.
 2. Vyberte kartu Suica.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac .
 4. Otvorte servisný režim.

Prepnutie karty Suica do servisného režimu na hodinkách Apple Watch

 1. Zložte si hodinky Apple Watch zo zápästia.
 2. Zadaním kódu ich odomknite.
 3. Dvakrát stlačte bočné tlačidlo.
 4. Rolujte nadol a vyberte svoju kartu.
 5. Pomocou korunky Digital Crown rolujte nadol a klepnite na Zapnúť servisný režim.
 6. Požiadajte pracovníka obsluhy, aby hodinky podržal displejom smerom nadol.

Používanie karty Suica alebo PASMO v obchodoch

Kartu Suica alebo PASMO môžete používať na miestach s týmito symbolmi:

Symbol platby Suica      Symbol platby PASMO

Pri platení môže byť potrebné vybrať na platobnom termináli možnosť Suica alebo PASMO alebo informovať pokladníka, ktorou kartou platíte.

Keď máte kartu Suica alebo PASMO nastavenú do expresného režimu, môžete platiť pomocou Apple Pay bez toho, aby ste zobudili alebo odomkli zariadenie, overili svoju totožnosť alebo otvorili apku. Je možné, že budete môcť platiť aj vtedy, keď je iPhone potrebné nabiť.

 1. Podržte hornú časť iPhonu alebo displej hodiniek Apple Watch v blízkosti bezkontaktnej čítačky.
 2. Po dokončení transakcie sa na obrazovke zobrazí text Hotovo a symbol zaškrtnutia. Ak používate hodinky Apple Watch, pocítite tiež jemné klepnutie a ozve sa pípnutie.

Ak karta Suica alebo PASMO nie je nastavená do expresného režimu, prečítajte si, ako nakupovať pomocou Apple Pay.

Ako skontrolovať zostatok na karte PASMO 

Kontrola zostatku na karte Suica alebo PASMO

Zostatok na karte Suica alebo PASMO skontrolujte na iPhone alebo hodinkách Apple Watch.

Na iPhone

 1. Otvorte apku Peňaženka.
 2. Klepnutím na kartu Suica alebo PASMO zobrazte aktuálny zostatok.

Na hodinkách Apple Watch

 1. Otvorte apku Peňaženka.
 2. Klepnite na kartu Suica alebo PASMO.
 3. Pomocou korunky Digital Crown rolujte nadol a pozrite si aktuálny zostatok.

Ak sa zostatok na karte Suica alebo PASMO neaktualizuje

 1. Na iPhone otvorte apku Peňaženka.
 2. Klepnite na kartu Suica alebo PASMO.
 3. Klepnite na tlačidlo Viac .
 4. Zapnite servisný režim a overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Ak chcete servisný režim vypnúť, klepnite na kartu. Prečítajte si, čo robiť, ak sa zostatok stále neaktualizuje.

Dobitie karty Suica alebo PASMO

Ak si chcete na kartu Suica alebo PASMO pridať peniaze, v apke Peňaženka musíte mať podporovanú kreditnú alebo predplatenú kartu.

Ako si dobiť kartu Suica alebo PASMO na iPhone

 1. V apke Peňaženka klepnite na kartu Suica alebo PASMO.
 2. Klepnite na tlačidlo Viac .
 3. Klepnite na Pridať peniaze.
 4. Vyberte sumu, ktorú chcete pridať, a klepnite na Pridať.
 5. Vyberte kreditnú alebo predplatenú kartu, ktorou chcete zaplatiť, a potvrďte transakciu pomocou Face ID alebo Touch ID.

Ako si dobiť kartu Suica alebo PASMO na hodinkách Apple Watch

 1. V apke Peňaženka klepnite na kartu Suica alebo PASMO.
 2. Klepnite na Pridať peniaze.
 3. Postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Získanie refundácie za nákupy uskutočnené kartou Suica alebo PASMO pomocou Apple Pay

V prípade položiek, ktoré ste kúpili pomocou karty Suica alebo PASMO cez Apple Pay, vráťte príslušnú položku pri tom istom termináli, kde ste uskutočnili nákup, než kartu Suica alebo PASMO použijete na ďalší nákup cez Apple Pay.

Prečítajte si viac o refundáciách za nákupy uskutočnené platobnou kartou pomocou Apple Pay.

Používanie apky Suica alebo PASMO

Keď si stiahnete apku Suica alebo apku PASMO, môžete vďaka nej využívať ďalšie služby spojené s kartou. Môžete napríklad:

 • vytvoriť novú kartu Suica alebo PASMO,
 • vytvoriť alebo zmeniť program využívania verejnej dopravy,
 • kúpiť si lístok na šinkansen alebo cestovný lístok Green Car**,
 • nastaviť automatické dobíjanie (len pomocou funkcie zobrazenia karty),
 • nastaviť alebo zmeniť hlásenia od spoločnosti JR East.

** Cestovné lístky na šinkansen si možno kúpiť pre trate Tohoku, Yamagata, Akita, Hokkaido, Joetsu a Hokuriku. Cestovné lístky Green Car si možno kúpiť iba pre vlaky spoločnosti JR East.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: