Používanie karty Suica na iPhone alebo hodinkách Apple Watch v Japonsku

Využívanie verejnej dopravy a platenie v obchodoch nebolo nikdy jednoduchšie a pohodlnejšie. Prečítajte si, kde a ako môžete platiť kartou Suica na iPhone a hodinkách Apple Watch.

Na používanie karty Suica so službou Apple Pay potrebujete iPhone 8 alebo iPhone 8 Plus alebo novší alebo hodinky Apple Watch Series 3 alebo novšie. Prípadne môžete používať iPhone 7, iPhone 7 Plus alebo hodinky Apple Watch Series 2 zakúpené v Japonsku. Prečítajte si, ako nastaviť kartu Suica v službe Apple Pay.

Používanie karty Suica na platenie za verejnú dopravu

Kartu Suica so službou Apple Pay možno používať na platenie za verejnú dopravu všade tam, kde je možné používať fyzickú kartu Suica alebo kde sú akceptované interoperabilné karty IC. Ak máte kartu Suica nastavenú ako kartu Express Transit, podržte pri vstupe a výstupe hornú časť iPhonu alebo hodiniek Apple Watch vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov od skenera na turnikete. iPhone alebo hodinky Apple Watch musia byť zapnuté, ale nemusia byť pripojené k sieti. Pri prechode cez turnikety nie je potrebné zariadenie prebúdzať alebo odomykať ani otvárať aplikáciu. Na obrazovke sa zobrazí text Hotovo a symbol zaškrtnutia.

Na iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR máte aj v prípade, že váš iPhone treba nabiť, až na päť hodín k dispozícii karty Express Card s rezervou. Keď váš iPhone treba nabiť, stlačením bočného tlačidla môžete skontrolovať, či máte karty Express Card k dispozícii. Ak to však budete robiť príliš často, rezerva pre karty Express Card sa môže výrazne znížiť. Ak sa iPhone rozhodnete vypnúť, táto funkcia k dispozícii nebude.

Používanie karty Suica na iPhone

Ak kartu Suica nemáte nastavenú ako kartu Express Transit, musíte pri vstupe alebo výstupe cez turniket použiť funkciu Face ID alebo senzor Touch ID. Na hodinkách Apple Watch si dvojitým stlačením bočného tlačidla zobrazte karty a potiahnutím prstom vyberte kartu Suica. Potom pri prechode cez turniket otočte displej smerom nahor a podržte ho pri skeneri.

Je možné, že s obsluhou karty Suica v službe Apple Pay vám bude musieť pomôcť dozorca stanice. V takom prípade uveďte zariadenie do servisného režimu a podajte ho dozorcovi:

 • Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet, vyberte kartu Suica, klepnite na ikonu Viac informácií a potom otvorte položku Servisný režim.
 • Ak máte hodinky Apple Watch, zložte si ich zo zápästia, odomknite ich zadaním kódu a dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Potom vyberte kartu Suica, zatlačte na obrazovku, klepnite na položku Servisný režim a požiadajte dozorcu, aby hodinky podržal displejom otočeným smerom nadol.

Zmena karty Suica Express Transit

Prvá karta, ktorú pridáte do aplikácie Wallet, bude vašou kartou Express Transit. Ak si chcete pridať viac kariet Suica a chcete zmeniť svoju kartu Express Transit, postupujte takto.

iPhone

 1. Prejdite do menu Nastavenia > Wallet a Apple Pay.
 2. Klepnite na položku Expresná dopravná karta, vyberte novú kartu Suica a potom operáciu autorizujte pomocou funkcie Face ID, senzora Touch ID alebo kódu.

Apple Watch

 1. Na iPhone otvorte aplikáciu Watch.
 2. Prejdite na záložku Moje hodinky a klepnite na položky Wallet a Apple Pay > Expresná dopravná karta.
 3. Vyberte novú kartu a autorizujte ju zadaním kódu na hodinkách Apple Watch.

Používanie karty Suica v obchodoch

Obchody, ktoré akceptujú karty Suica, sú označené symbolom platby Suica.

Symbol platby Suica

Pri platení môže byť potrebné vybrať na platobnom termináli možnosť Suica alebo oznámiť obsluhe pokladne, že platíte kartou Suica.

Ak máte kartu Suica nastavenú ako kartu Express Transit, podržte hornú časť iPhonu alebo displej hodiniek Apple Watch vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov od bezkontaktnej čítačky, až kým sa nezobrazí text Hotovo a symbol zaškrtnutia. Na uskutočnenie nákupu nie je potrebné zariadenie prebúdzať alebo odomykať ani otvárať aplikáciu.

Na iPhone XS, iPhone XS Max a iPhone XR máte aj v prípade, že váš iPhone treba nabiť, až na päť hodín k dispozícii karty Express Card s rezervou. Keď váš iPhone treba nabiť, stlačením bočného tlačidla môžete skontrolovať, či máte karty Express Card k dispozícii. Ak to však budete robiť príliš často, rezerva pre karty Express Card sa môže výrazne znížiť. Ak sa iPhone rozhodnete vypnúť, táto funkcia k dispozícii nebude.

Ak karta Suica nie je nastavená ako expresná karta, ale je nastavená ako predvolená platobná karta:

 • Na iPhone použite funkciu Face ID alebo položte prst na senzor Touch ID a hornú časť telefónu podržte niekoľko centimetrov od bezkontaktnej čítačky, až kým sa nezobrazí text Hotovo a symbol zaškrtnutia.
 • Na hodinkách Apple Watch dvakrát stlačte bočné tlačidlo a podržte displej vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov od bezkontaktnej čítačky.

Ak kartu Suica nemáte nastavenú ako predvolenú platobnú kartu:

 • Na iPhone X alebo novšom dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Na iPhone 8 alebo staršom podržte hornú časť telefónu v blízkosti bezkontaktnej čítačky, no prst nepoložte na senzor Touch ID. Keď sa zobrazí predvolená karta, klepnite na ňu a potom klepnite na kartu, ktorú chcete použiť. Zaplatíte použitím funkcie Face ID alebo tak, že položíte prst na senzor Touch ID a hornú časť telefónu podržíte niekoľko centimetrov od bezkontaktnej čítačky, až kým sa nezobrazí text Hotovo a symbol zaškrtnutia.
 • Na hodinkách Apple Watch si dvojitým stlačením bočného tlačidla zobrazte karty v službe Apple Pay a potiahnutím prstom vyberte kartu Suica. Zaplatíte podržaním displeja hodiniek Apple Watch vo vzdialenosti niekoľkých centimetrov od bezkontaktnej čítačky.

Kontrola zostatku na karte Suica

Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na kartu Suica. Zobrazí sa aktuálny zostatok.

Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Wallet, klepnite na kartu Suica a rolovaním nadol pomocou korunky Digital Crown si zobrazte aktuálny zostatok.

Aktuálny zostatok na karte Suica na iPhone a hodinkách Apple Watch

Dobitie karty Suica

Ak si chcete na kartu Suica pridať peniaze, nastavte v službe Apple Pay podporovanú kreditnú alebo predplatenú kartu.

Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na kartu Suica, na ktorú chcete pridať peniaze. Klepnite na ikonu Viac informácií a na položku Pridať peniaze a potom vyberte sumu a klepnite na položku Pridať. Vyberte kartu, z ktorej chcete zaplatiť a potom pomocou funkcie Face ID alebo položením prsta na senzor Touch ID transakciu dokončite.

Na hodinkách Apple Watch:

 1. Otvorte aplikáciu Wallet.
 2. Klepnite na kartu Suica.
 3. Klepnite na položku Pridať peniaze a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pred jazdou sa presvedčte, že máte na karte Suica v službe Apple Pay dostatok peňazí na celú trasu. Prípadne si do služby Apple Pay pridajte kreditnú alebo predplatenú kartu, ktorú môžete používať na platenie cestovného. Takisto sa uistite, že máte batériu dostatočne nabitú na to, aby vydržala celú cestu.

Používanie aplikácie Suica

Keď si stiahnete aplikáciu Suica, môžete si pomocou nej na kartu pridať ďalšie služby. Môžete napríklad:

 • vytvoriť novú kartu Suica,
 • vytvoriť alebo zmeniť program využívania verejnej dopravy,
 • kúpiť si lístok na šinkansen alebo cestovný lístok Green Car*,
 • nastaviť automatické dobíjanie (len pomocou funkcie zobrazenia karty),
 • nastaviť alebo zmeniť hlásenia od spoločnosti JR East.

* Cestovné lístky na šinkansen si možno kúpiť pre trate Tóhoku, Jamagata, Akita, Hokkaidó, Džóetsu a Hokuriku. Cestovné lístky Green Car si možno kúpiť iba pre vlaky spoločnosti JR East.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Používanie internetu má svoje riziká. Ak potrebujete ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa. Ďalšie názvy spoločností a produktov môžu byť ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Dátum zverejnenia: