Používanie karty Suica alebo PASMO na iPhone alebo hodinkách Apple Watch v Japonsku

Využívanie verejnej dopravy a platenie v obchodoch nebolo nikdy jednoduchšie a pohodlnejšie. Prečítajte si, kde a ako môžete platiť kartou Suica alebo PASMO na iPhone a hodinkách Apple Watch.

Ak chcete kartu Suica alebo PASMO používať s Apple Pay, potrebujete iPhone 8 alebo iPhone 8 Plus alebo novší, prípadne hodinky Apple Watch Series 3 alebo novšie s najnovšou verziou systému iOS alebo watchOS. Kartu Suica môžete používať aj na iPhone 7, iPhone 7 Plus alebo hodinkách Apple Watch Series 2 zakúpených v Japonsku.

Prečítajte si, ako nastaviť kartu Suica alebo PASMO v aplikácii Wallet.*

*Na pridanie karty PASMO do aplikácie Wallet si v účte Apple ID musíte nastaviť dvojfaktorovú autentifikáciu.

Používanie karty Suica alebo PASMO na platenie za verejnú dopravu

Kartu Suica alebo PASMO so službou Apple Pay možno používať na platenie za verejnú dopravu všade tam, kde je možné používať fyzickú kartu Suica alebo PASMO alebo kde sú akceptované interoperabilné karty IC. Ak máte kartu Suica alebo PASMO nastavenú ako expresnú dopravnú kartu, pri vstupe a výstupe jednoducho len podržte hornú časť iPhonu alebo hodiniek Apple Watch niekoľko centimetrov od skenera na turnikete. iPhone alebo hodinky Apple Watch musia byť zapnuté, ale nemusia byť pripojené k sieti. Pri prechode cez turnikety nie je potrebné prebúdzať alebo odomykať zariadenie ani otvárať aplikáciu. Na obrazovke sa zobrazí Hotovo a symbol zaškrtnutia.

Na kompatibilnom iPhonenajnovšou verziou systému iOS môžu byť expresné karty s rezervou v závislosti od vášho zariadenia k dispozícii až päť hodín od chvíle, keď si iPhone začne vyžadovať nabitie. Stlačením bočného tlačidla na vybíjajúcom sa iPhone môžete skontrolovať, či máte expresné karty k dispozícii. Ak to však budete robiť príliš často, rezerva pre expresné karty sa môže výrazne znížiť alebo úplne vybiť. Ak sa iPhone rozhodnete vypnúť, táto funkcia nebude k dispozícii.

Ako platiť za dopravu kartou PASMO

Ak kartu Suica alebo PASMO nemáte nastavenú ako expresnú dopravnú kartu, musíte pri vstupe alebo výstupe cez turniket použiť Face ID alebo Touch ID. Na hodinkách Apple Watch si dvojitým stlačením bočného tlačidla zobrazte karty a potiahnutím prstom vyberte kartu Suica alebo PASMO. Potom pri prechode cez turniket otočte displej smerom nahor a podržte ho pri skeneri.

Je možné, že s obsluhou karty Suica v službe Apple Pay vám bude musieť pomôcť dozorca stanice. V takom prípade uveďte zariadenie do servisného režimu a podajte ho dozorcovi:

 • Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet, vyberte kartu, klepnite na tlačidlo Viac a potom otvorte Servisný režim.
 • Ak máte hodinky Apple Watch, zložte si ich zo zápästia, odomknite ich zadaním kódu a dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Potom vyberte kartu, zatlačte na obrazovku, klepnite na Servisný režim a požiadajte dozorcu, aby hodinky podržal displejom nadol.

Zmena expresnej dopravnej karty Suica alebo PASMO

Prvá karta Suica alebo PASMO, ktorú pridáte do aplikácie Wallet, bude vašou expresnou dopravnou kartou. Ak si pridáte viaceré karty Suica alebo PASMO a chcete zmeniť svoju expresnú dopravnú kartu, postupujte takto.

iPhone

 1. Prejdite na Nastavenia > Wallet a Apple Pay.
 2. Klepnite na Expresná dopravná karta, vyberte novú kartu a potom sa overte pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Apple Watch

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Watch.
 2. Prejdite na tab Moje hodinky a klepnite na Wallet a Apple Pay > Expresná dopravná karta.
 3. Vyberte novú kartu a overte sa zadaním kódu na hodinkách Apple Watch.

Používanie karty Suica alebo PASMO v obchodoch

V obchodoch, ktoré akceptujú karty Suica alebo PASMO, nájdete tieto symboly.

Symbol platby Suica      

Pri platení môže byť potrebné vybrať na platobnom termináli možnosť Suica alebo PASMO, alebo informovať pokladníka, ktorou kartou platíte.

Ak máte kartu Suica alebo PASMO nastavenú ako expresnú dopravnú kartu, podržte hornú časť iPhonu alebo displej hodiniek Apple Watch niekoľko centimetrov od bezkontaktnej čítačky, až kým sa nezobrazí Hotovo a symbol zaškrtnutia. Na uskutočnenie nákupu nie je potrebné prebúdzať alebo odomykať zariadenie ani otvárať aplikáciu.

Na kompatibilnom iPhonenajnovšou verziou systému iOS sú expresné karty s rezervou k dispozícii až päť hodín od chvíle, keď si iPhone začne vyžadovať nabitie. Stlačením bočného tlačidla na vybíjajúcom sa iPhone môžete skontrolovať, či máte expresné karty k dispozícii. Ak to však budete robiť príliš často, rezerva pre expresné karty sa môže výrazne znížiť. Ak sa iPhone rozhodnete vypnúť, táto funkcia nebude k dispozícii.

Ak karta Suica alebo PASMO nie je nastavená ako expresná dopravná karta, ale je nastavená ako predvolená platobná karta:

 • Na iPhone použite Face ID alebo položte prst na senzor Touch ID a hornú časť telefónu podržte niekoľko centimetrov od bezkontaktnej čítačky, až kým sa nezobrazí Hotovo a symbol zaškrtnutia.
 • Na hodinkách Apple Watch dvakrát stlačte bočné tlačidlo a podržte displej niekoľko centimetrov od bezkontaktnej čítačky.

Ak kartu Suica alebo PASMO nemáte nastavenú ako predvolenú platobnú kartu:

 • Na iPhone X alebo novšom dvakrát stlačte bočné tlačidlo. Na iPhone 8 alebo staršom podržte hornú časť telefónu v blízkosti bezkontaktnej čítačky, no prst nepoložte na senzor Touch ID. Keď sa zobrazí predvolená karta, klepnite na ňu a potom klepnite na kartu, ktorú chcete použiť. Zaplatíte použitím funkcie Face ID alebo tak, že položíte prst na senzor Touch ID a hornú časť telefónu podržíte niekoľko centimetrov od bezkontaktnej čítačky, až kým sa nezobrazí Hotovo a symbol zaškrtnutia.
 • Na hodinkách Apple Watch si dvojitým stlačením bočného tlačidla zobrazte karty v službe Apple Pay a potiahnutím prstom vyberte kartu. Zaplatíte podržaním displeja hodiniek Apple Watch niekoľko centimetrov od bezkontaktnej čítačky.

Kontrola zostatku na karte Suica alebo PASMO

Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na kartu Suica alebo PASMO. Zobrazí sa aktuálny zostatok.

Na hodinkách Apple Watch otvorte aplikáciu Wallet, klepnite na kartu Suica alebo PASMO a rolovaním nadol pomocou korunky Digital Crown si zobrazte aktuálny zostatok.
Ako skontrolovať zostatok na karte PASMO

Ak sa zostatok na karte Suica alebo PASMO neaktualizuje

 1. V iPhone otvorte aplikáciu Wallet.
 2. Klepnite na dopravnú kartu Suica alebo PASMO a potom na tlačidlo Viac Viac informácií.
 3. Zapnite servisný režim a overte sa pomocou Face ID, Touch ID alebo kódu.

Ak chcete servisný režim vypnúť, klepnite na kartu. Ak je zostatok aj naďalej nesprávny, reštartujte iPhone.

Dobitie karty Suica alebo PASMO

Ak si chcete na kartu Suica alebo PASMO pridať peniaze, nastavte si v aplikácii Wallet podporovanú kreditnú alebo predplatenú kartu.

Na iPhone otvorte aplikáciu Wallet a klepnite na kartu, na ktorú chcete pridať peniaze. Klepnite na tlačidlo Viac a na Pridať peniaze, potom vyberte sumu a klepnite na Pridať. Vyberte kartu, z ktorej chcete zaplatiť, a potom pomocou Face ID alebo položením prsta na senzor Touch ID transakciu dokončite.

Na hodinkách Apple Watch:

 1. Otvorte aplikáciu Wallet.
 2. Klepnite na kartu Suica alebo PASMO.
 3. Klepnite na Pridať peniaze a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Pred jazdou sa presvedčte, že máte na karte Suica alebo PASMO v aplikácii Wallet dostatok peňazí na celú trasu. Prípadne si do aplikácie Wallet pridajte kreditnú alebo predplatenú kartu, ktorú môžete používať na platenie cestovného. Takisto sa uistite, že máte batériu dostatočne nabitú na to, aby vydržala celú cestu.

Používanie aplikácie Suica alebo PASMO

Keď si stiahnete aplikáciu Suica  alebo aplikáciu PASMO, môžete vďaka nej využívať ďalšie služby spojené s kartou. Môžete napríklad:

 • vytvoriť novú kartu Suica alebo PASMO,
 • vytvoriť alebo zmeniť program využívania verejnej dopravy,
 • kúpiť si lístok na šinkansen alebo cestovný lístok Green Car**,
 • nastaviť automatické dobíjanie (len pomocou funkcie zobrazenia karty),
 • nastaviť alebo zmeniť hlásenia od spoločnosti JR East.

** Cestovné lístky na šinkansen si možno kúpiť pre trate Tohoku, Yamagata, Akita, Hokkaido, Joetsu a Hokuriku. Cestovné lístky Green Car si možno kúpiť iba pre vlaky spoločnosti JR East.

Informácie o produktoch, ktoré nevyrába spoločnosť Apple, alebo nezávislých webových stránkach, ktoré nekontroluje ani netestuje spoločnosť Apple, sa poskytujú bez akéhokoľvek odporúčania či podpory. Spoločnosť Apple nenesie žiadnu zodpovednosť v súvislosti s výberom, výkonom alebo používaním webových stránok alebo produktov tretích strán. Spoločnosť Apple neposkytuje žiadne vyhlásenia týkajúce sa presnosti či spoľahlivosti webových stránok tretích strán. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na dodávateľa.

Dátum zverejnenia: